Global server statistics for extreme7 - PetriDish.pw

Game statistics for server: extreme7

Total games played: 829 273
Total time played: 1794 days 19 hours 14 min 39 sec
Total mass: 8 851 809 756

Highscores top | Total time top | Results sum top | Total games top

Clan Top 100

#ClanScore
1【IW】245 587
2|Dead|243 902
3|...|239 731
4[Pride]238 608
5[ds]236 592
6[...]232 984
7|win|224 348
8〖Bild〗205 535
9◃DP▹195 796
10[Wolves]189 903
11|ÐŞḾ|189 058
12【Ꮆђ๏รt】187 506
13|-вɪвɪ-|185 435
14【BZZ】184 253
15[win]171 626
16!TE!169 326
17|72|159 038
18|ZAW+|157 380
19【СЕЛО】156 240
20Elect¦155 143
21◂DP▸153 911
22{Pride}143 642
23【ṨקєςŦгє】134 054
24|ƊØC|131 067
25|ℓя∂|126 739
26|Ŝ₱|125 159
27✙ĨZĨ✙116 715
28{RAI}110 619
29~ILS~109 509
30《SZ》109 230
31(Pride)107 799
32✦ĨZĨ✦105 228
33|ZF+|100 491
34[Mc]100 357
35|RF|100 089
36[P2S]96 857
37[VOL]96 743
38†ℛℱ†95 692
39|Ŝ₱+|93 221
40[ZF+]93 016
41[M-i-X]91 741
42{★}91 469
43[TTW]90 747
44|NTRX|89 356
45[A1m]88 301
46[PVL]88 060
47[RF]87 540
48(-.-)85 357
49║ĐŁŴ║84 407
50[cod]84 365
51|MS|84 300
52[DEATH ROW]82 979
53[HW]82 370
54|+ÂĈĦЄ+|82 224
55|LORD|81 891
56|PVL|81 768
57OFΛ.80 562
58|♔|79 930
59[CC]79 776
60[UGA]79 338
61| ₮℟M |79 337
62|КТТ|78 620
63|FBI|78 417
64{AIR}78 331
65[ÆG]78 244
66|III|78 226
67╬ĨℤĨ╬78 166
68↾Last⇃77 915
69[GUL]77 697
70❰GᒪƳ❱77 520
71|ƬψƬ|77 498
72[₣íŖÉ]77 482
73|FH|77 098
74[FAL]76 753
75[Empty]76 370
76|ÂĈĦЄ+|76 315
77[SADE]75 584
78|ND|75 522
79[KIND]75 497
80{GNX}75 496
81[AC]75 227
82||OTK||74 724
83[lord]74 305
84[LW]74 072
85|OTK|74 001
86[TD]73 240
87【Ð₳℟KŞ】73 197
88UNM™73 172
89[SKB]73 135
90[KTT]73 106
91[ƊØC]73 084
92[sml]72 863
93[ĒĿŤ]72 575
94[WaF]72 421
95[ALU]71 995
96♯NG♯71 984
97〖KTT〗71 827
98[???] 71 783
99[ẄôłvêṦ]71 371

Clan Top 100

#ClanScore
1[fbi]120 days 23 hours 25 min 53 sec
2[M-i-X]60 days 9 hours 7 min 23 sec
3[GFD]32 days 13 hours 34 min 57 sec
4~ILS~29 days 10 hours 57 min 52 sec
5[P2S]27 days 3 hours 40 min 26 sec
6|ZF+|21 days 20 hours 29 min 28 sec
7|ƬψƬ|19 days 19 hours 37 min 15 sec
8[ZF+]15 days 15 hours 0 min 44 sec
9[cod]11 days 23 hours 53 min 23 sec
10[GUL]11 days 16 hours 54 min 22 sec
11OFΛ.10 days 9 hours 54 min 25 sec
12[LW]10 days 0 hours 37 min 11 sec
13✦ĨZĨ✦9 days 5 hours 38 min 56 sec
14║ĐŁŴ║8 days 21 hours 46 min 57 sec
15[ex]7 days 23 hours 25 min 51 sec
16[A1m]7 days 20 hours 41 min 2 sec
17[KIND]7 days 15 hours 0 min 36 sec
18[F]7 days 6 hours 33 min 19 sec
19[ESS]6 days 18 hours 57 min 12 sec
20|RF|6 days 14 hours 25 min 21 sec
21[Mauz]5 days 18 hours 30 min 28 sec
22[VIRUS]5 days 14 hours 19 min 39 sec
23[AC]5 days 0 hours 16 min 50 sec
24✙ĨZĨ✙4 days 18 hours 42 min 50 sec
25|MLP|4 days 13 hours 14 min 4 sec
26[ĒĿŤ]4 days 8 hours 34 min 43 sec
27[FT]4 days 6 hours 21 min 38 sec
28[MW]3 days 21 hours 5 min 9 sec
29[cry]3 days 20 hours 46 min 40 sec
30[™]3 days 20 hours 12 min 10 sec
31❰GᒪƳ❱3 days 18 hours 2 min 10 sec
32[lol]3 days 14 hours 54 min 40 sec
33(DOCK)3 days 10 hours 51 min 25 sec
34[3ØØ]3 days 9 hours 19 min 34 sec
35[sml]3 days 9 hours 13 min 11 sec
36[MX]3 days 3 hours 35 min 17 sec
37[Mc]3 days 3 hours 25 min 52 sec
38[BEAR]3 days 0 hours 55 min 28 sec
39[FSB]2 days 21 hours 44 min 40 sec
40[RF]2 days 21 hours 37 min 53 sec
41[LIG]2 days 21 hours 36 min 56 sec
42|₮ψ₮|2 days 21 hours 12 min 28 sec
43|♔♔|2 days 19 hours 29 min 36 sec
44|CoD|2 days 19 hours 13 min 8 sec
45¦¦ℱℳ¦¦2 days 18 hours 8 min 47 sec
46| ₮℟M |2 days 16 hours 43 min 7 sec
47[VOL]2 days 15 hours 44 min 41 sec
48[SPK]2 days 13 hours 44 min 34 sec
49[HW]2 days 13 hours 34 min 1 sec
50[3D]2 days 9 hours 9 min 28 sec
51|MS|2 days 8 hours 57 min 28 sec
52{PVL}2 days 7 hours 21 min 42 sec
53||ŦψŦ||2 days 6 hours 59 min 40 sec
54[ZEF]2 days 6 hours 28 min 1 sec
55||!||2 days 4 hours 19 min 23 sec
56〖₮♆₮〗2 days 0 hours 30 min 4 sec
57[KeT]2 days 0 hours 25 min 45 sec
58[TF]1 days 23 hours 50 min 44 sec
59{.}1 days 23 hours 34 min 6 sec
60[Meow]1 days 22 hours 23 min 33 sec
61[AYT]1 days 20 hours 50 min 26 sec
62[EX+]1 days 20 hours 3 min 29 sec
63†ℛℱ†1 days 15 hours 3 min 44 sec
64[BOUSE]1 days 14 hours 38 min 19 sec
65[yoba]1 days 12 hours 56 min 44 sec
66(-.-)1 days 11 hours 56 min 27 sec
67[~~]1 days 11 hours 41 min 2 sec
68[KIF]1 days 11 hours 36 min 5 sec
69{I}1 days 11 hours 32 min 56 sec
70|ND|1 days 11 hours 21 min 22 sec
71[H]1 days 10 hours 27 min 16 sec
72[JK]1 days 8 hours 31 min 28 sec
73|ŁŜĐ|1 days 8 hours 5 min 54 sec
74[AaCo]1 days 7 hours 18 min 19 sec
75[PTS]1 days 6 hours 55 min 3 sec
76[tt]1 days 6 hours 32 min 37 sec
77†DD†1 days 6 hours 15 min 25 sec
78||ƬψƬ||1 days 6 hours 14 min 6 sec
79〖Şยғ™〗1 days 6 hours 13 min 40 sec
80|₣BI|1 days 5 hours 52 min 58 sec
81[else]1 days 5 hours 44 min 57 sec
82[DEW]1 days 5 hours 43 min 41 sec
83[SADE]1 days 5 hours 29 min 18 sec
84|FBI|1 days 5 hours 15 min 8 sec
85[KTT]1 days 4 hours 36 min 53 sec
86~TED~1 days 4 hours 32 min 10 sec
87|FH|1 days 4 hours 23 min 57 sec
88[WaF]1 days 3 hours 43 min 18 sec
89【■】1 days 3 hours 35 min 12 sec
90[ÆG]1 days 2 hours 42 min 20 sec
91[ONE]1 days 2 hours 8 min 21 sec
92[DOCK]1 days 1 hours 53 min 39 sec
93{Pride}1 days 1 hours 53 min 4 sec
94[BaT]1 days 1 hours 44 min 36 sec
95[LoR]1 days 1 hours 41 min 51 sec
96║MYW║1 days 1 hours 18 min 22 sec
97[BRB]1 days 1 hours 17 min 35 sec
98{☠☠}1 days 1 hours 15 min 56 sec
99[TD]1 days 1 hours 6 min 7 sec

Clan Top 100

#ClanScore
1[fbi]449 514 411
2[M-i-X]253 343 778
3~ILS~168 722 769
4[P2S]144 538 773
5[GFD]118 200 200
6|ZF+|116 977 368
7|ƬψƬ|104 839 704
8[cod]75 493 541
9[ZF+]70 528 215
10[GUL]58 265 067
11║ĐŁŴ║55 794 676
12OFΛ.54 979 610
13✦ĨZĨ✦53 154 070
14[LW]46 647 450
15[KIND]38 162 577
16[ex]37 953 277
17[A1m]35 907 883
18|RF|34 362 913
19[ESS]32 617 308
20[ĒĿŤ]27 218 136
21[VIRUS]26 272 229
22❰GᒪƳ❱25 292 241
23✙ĨZĨ✙24 555 095
24[AC]23 670 330
25[F]23 257 664
26[FT]22 406 455
27|MLP|19 934 143
28[Mauz]19 087 446
29[™]18 143 259
30[3ØØ]18 134 994
31[MW]17 781 640
32¦¦ℱℳ¦¦15 975 631
33[MX]15 950 335
34[RF]15 741 787
35|CoD|15 576 734
36[lol]15 321 676
37| ₮℟M |15 295 219
38|₮ψ₮|15 064 915
39[VOL]14 671 292
40|♔♔|14 546 964
41[Mc]14 284 808
42[sml]13 892 951
43(DOCK)13 244 836
44[ZEF]13 045 291
45|MS|12 680 878
46[3D]12 540 113
47[cry]12 501 586
48||ŦψŦ||12 096 074
49[LIG]11 940 001
50{.}11 478 071
51[HW]11 452 960
52||!||11 309 120
53〖₮♆₮〗10 837 208
54[BEAR]10 277 672
55[Meow]9 551 551
56[FSB]9 543 505
57{PVL}9 540 530
58|FH|8 981 529
59[EX+]8 952 090
60†ℛℱ†8 911 550
61[TF]8 869 673
62[SPK]8 680 623
63|ND|8 514 709
64[AYT]8 437 056
65†DD†8 059 771
66[H]7 623 139
67|ŁŜĐ|7 416 765
68[~~]6 910 959
69[KTT]6 863 135
70(-.-)6 817 421
71|FBI|6 648 206
72[KeT]6 644 878
73||ƬψƬ||6 630 278
74[BOUSE]6 607 151
75【■】6 527 556
76[yoba]6 500 977
77〖Şยғ™〗6 499 256
78|₣BI|6 243 697
79[JK]6 002 731
80|♔|5 987 055
81【βǤ】5 949 121
82[???] 5 908 879
83[tt]5 849 682
84[SADE]5 729 518
85[BRB]5 655 984
86{☠☠}5 647 243
87[PTS]5 604 485
88[ÆG]5 466 930
89[AaCo]5 402 961
90[ONE]5 374 389
91{I}5 257 638
92║MYW║5 108 579
93[WaF]5 063 819
94[DOCK]4 957 263
95[FPG] 4 864 483
96[HGT]4 863 301
97[KIF]4 856 858
98[300]4 738 494
99[JoS]4 514 754

Clan Top 100

#ClanScore
1[fbi]86 703
2[M-i-X]44 154
3[GFD]24 236
4|ƬψƬ|13 170
5~ILS~11 494
6|ZF+|11 015
7[GUL]7 482
8[cod]6 042
9[F]5 755
10[LW]5 279
11[P2S]5 203
12[ZF+]5 150
13[ex]4 448
14[A1m]4 328
15[VIRUS]4 109
16[ESS]3 756
17✦ĨZĨ✦3 347
18[cry]3 305
19|RF|2 833
20[KIND]2 826
21[™]2 766
22OFΛ.2 665
23[lol]2 561
24[MW]2 457
25[Mc]2 296
26[FSB]2 291
27║ĐŁŴ║2 226
28[FT]2 183
29(DOCK)2 127
30[BEAR]2 127
31[MX]2 117
32[Mauz]1 995
33[AC]1 968
34|₮ψ₮|1 905
35[ĒĿŤ]1 865
36✙ĨZĨ✙1 839
37[3ØØ]1 746
38[SPK]1 705
39[LIG]1 676
40[KeT]1 654
41[sml]1 642
42[VOL]1 550
43❰GᒪƳ❱1 522
44||ŦψŦ||1 493
45|CoD|1 444
46|♔♔|1 433
47[ZEF]1 426
48[AYT]1 363
49|MLP|1 313
50[RF]1 296
51[Meow]1 260
52[DEW]1 221
53[KIF]1 219
54〖₮♆₮〗1 143
55[yoba]1 138
56[BOUSE]1 120
57||!||1 105
58{PVL}1 075
59[HW]996
60| ₮℟M |990
61[BaT]981
62[AaCo]968
63{.}961
64¦¦ℱℳ¦¦935
65[3D]933
66[JK]906
67||ƬψƬ||890
68[EX+]875
69[tt]870
70|MS|864
71[else]824
72〖Şยғ™〗806
73[KTT]788
74[JoS]785
75[H]753
76|₣BI|753
77[WaF]739
78|ŁŜĐ|714
79†DD†683
80|FBI|668
81[PTS]667
82[300]664
83[~~]662
84†ℛℱ†659
85~TED~653
86[ZOOM]651
87{Pride}643
88[PLAY]642
89|ND|641
90【■】640
91[cbi]635
92【βǤ】635
93{☠☠}620
94[INV]603
95[GOP]597
96[sv]591
97|♔|586
98[BRB]586
99[rzum]569

Hardcore FFA servers list:

extreme1 | extreme2 | extreme3 | extreme4 | extreme5 | extreme6 | extreme7 | hardcore | hardcore1 | hardcore2 | hardcore3 | hardcore4 | hardcore5 | hardcore6 | hardcore7 | hardcore8 | hardcore9 | hardcore10 | hardcore11 | hardcore12 | hardcore13 | hardcore14 | hardcore15 | hardcore16 | hardcore17 | hardcore18 | hardcore19 | hardcore20 | hardcore21 | hardcore22 | hardcore23 | hardcore24 | hardcore25 | hardcore26 | hardcore27 | hardcore28 | hardcore29 | hardcore30

All gamemodes:

Arena | Black Hole | Crazy FFA | CrazySplit | DeathMatch | EatForSpeed | Experimental | Fastfood FFA | Fatboy Arena | FFA | Hardcore EXP | Hardcore FFA | MegaSplit FFA | MegaSplit 5K | New Year Special | OneShot | Snaker Dish | Space Invaders | Team | VirusWars FFA | Zombie

Navigation

Main page | Player rating | Clan rating
Last updated: 2 min 24 sec ago