Global server statistics for blackhole2 - PetriDish.pw

Game statistics for server: blackhole2 | for the year of 2017

Total games played: 1 380
Total time played: 13 days 10 hours 7 min 58 sec
Total mass: 13 799 367

Highscores top | Total time top | Results sum top | Total games top

Clan Top 100

#ClanScore
1【Ꮆђ๏รt】855 455
2[DEATH ROW]746 374
3┇℟Ḝ┇560 683
4[AD]206 026
5[ŘẾ]115 452
6∦NG∦70 506
7|Ŝ₱+|51 285
8[WINDI]49 999
9Y-☯LЌǺ|41 430
10|ƊØC|35 243
11|ĤǾŖǾ+|21 276
12[ĤǾŖǾ]20 923
13|18-25|13 952
14{ДУХ}-12 046
15{☠☠}10 413
16[W.W]9 257
17||ŦψŦ||9 246
18[الله]8 716
19[2511]7 997
20[Ghost]6 256
21|ŴolveŠ|5 951
22[ex]4 985
23『₲ҥѻṩҭ』4 945
24[乙ใ]4 626
25{ℬℛ}3 926
26~ℬℛ~3 756
27(Ŝ₱)3 622
28{Pride}3 568
29[FIL]3 099
30[A1m]2 284
31|ℬℛ|2 264
32[GUL]2 119
33[DVD]2 008
34[ТУТ]1 981
35(iiiNT)1 760
36〖₮♆₮〗1 759
37{DR}1 589
38☠ĢĐ☠1 453
39〖Ŋ₲Ŧ〗1 334
40〖AĐ〗1 329
41|FBI|1 204
42|ZAW|1 145
43|ŘẾ|1 016
44[Ɓσ₥b]875
45|Ŝ₱|847
46|ŴǾŁVỄŠ|784
47[WớŁνëȿ]721
48[А]717
49[M-i-X]708
50[DRG]570
51[ĒĿŤ]382
52[...]353
53[lol]330
54[GFD]155
55[ZEF]155
56||NG||149
57[LP]147
58[ḾЯ¥]104
59{Team}97
60[Meow]73
61◃❠▹65
62[D€L]48
63|NG|36
64[cry]20
65|ED|12
66[ℬℛ]0
67[Vape]0
68〖ĢĐ〗0
69[Wolves]0
70♥ĢĐ♥0
71[COOL]0
72|LaN|0
73[VIRUS]0
74|♔♔|0
75|EYE|0
76[LW]0
77[300]0
78▌УЖ ▌0
79(RAI)0
80|JOK|0
81!!Ŝ₱!!0
82«Ŝ₱»0
83【DS】0
84↾ℬℛ⇃0
85[..]0
86[FVS]0
87|ARM+|0

Clan Top 100

#ClanScore
1[DEATH ROW]13 hours 19 min 12 sec
2|ŘẾ|11 hours 19 min 11 sec
3┇℟Ḝ┇10 hours 28 min 7 sec
4[Ghost]9 hours 11 min 50 sec
5[ŘẾ]6 hours 25 min 52 sec
6[AD]4 hours 24 min 48 sec
7【Ꮆђ๏รt】4 hours 5 min 34 sec
8『₲ҥѻṩҭ』3 hours 47 min 21 sec
9(Ŝ₱)2 hours 8 min 44 sec
10◃❠▹2 hours 7 min 10 sec
11|ƊØC|1 hours 57 min 8 sec
12[...]1 hours 36 min 41 sec
13~ℬℛ~1 hours 31 min 34 sec
14☠ĢĐ☠1 hours 16 min 48 sec
15∦NG∦1 hours 12 min 31 sec
16{ℬℛ}56 min 0 sec
17|Ŝ₱+|53 min 43 sec
18[الله]50 min 26 sec
19|NG|44 min 59 sec
20|ŴǾŁVỄŠ|40 min 47 sec
21|ŴolveŠ|39 min 39 sec
22[ĤǾŖǾ]37 min 40 sec
23||ŦψŦ||31 min 1 sec
24[Wolves]30 min 58 sec
25(iiiNT)30 min 11 sec
26|ĤǾŖǾ+|28 min 28 sec
27[300]28 min 20 sec
28[GFD]27 min 44 sec
29Y-☯LЌǺ|27 min 16 sec
30|18-25|23 min 38 sec
31[D€L]22 min 19 sec
32[WINDI]21 min 34 sec
33[A1m]18 min 29 sec
34【DS】18 min 1 sec
35{DR}17 min 24 sec
36||NG||16 min 40 sec
37[乙ใ]15 min 19 sec
38|ZAW|13 min 36 sec
39[lol]12 min 46 sec
40[DVD]12 min 38 sec
41[W.W]12 min 11 sec
42[FIL]12 min 3 sec
43[2511]10 min 16 sec
44{☠☠}9 min 39 sec
45«Ŝ₱»9 min 9 sec
46[ex]9 min 3 sec
47[WớŁνëȿ]8 min 42 sec
48[COOL]8 min 38 sec
49|Ŝ₱|8 min 15 sec
50{ДУХ}-7 min 58 sec
51[ḾЯ¥]7 min 53 sec
52[M-i-X]7 min 7 sec
53〖₮♆₮〗6 min 28 sec
54[ĒĿŤ]6 min 27 sec
55{Pride}6 min 26 sec
56[LP]5 min 52 sec
57|ARM+|4 min 27 sec
58|ℬℛ|3 min 34 sec
59〖ĢĐ〗3 min 33 sec
60[Ɓσ₥b]3 min 3 sec
61|ED|2 min 42 sec
62[ℬℛ]2 min 40 sec
63〖Ŋ₲Ŧ〗2 min 36 sec
64♥ĢĐ♥2 min 28 sec
65[ТУТ]2 min 27 sec
66(RAI)2 min 15 sec
67[А]2 min 14 sec
68〖AĐ〗2 min 3 sec
69[FVS]1 min 59 sec
70↾ℬℛ⇃1 min 51 sec
71[GUL]1 min 42 sec
72|FBI|1 min 24 sec
73[DRG]1 min 19 sec
74{Team}0 min 50 sec
75[ZEF]0 min 44 sec
76[LW]0 min 31 sec
77[Meow]0 min 26 sec
78|LaN|0 min 19 sec
79!!Ŝ₱!!0 min 19 sec
80[Vape]0 min 17 sec
81[..]0 min 16 sec
82|♔♔|0 min 13 sec
83|EYE|0 min 12 sec
84|JOK|0 min 11 sec
85[cry]0 min 8 sec
86▌УЖ ▌0 min 7 sec
87[VIRUS]0 min 6 sec

Clan Top 100

#ClanScore
1┇℟Ḝ┇1 074 238
2【Ꮆђ๏รt】855 496
3[DEATH ROW]752 056
4[AD]208 256
5[ŘẾ]143 409
6∦NG∦71 303
7|Ŝ₱+|58 453
8[WINDI]49 999
9Y-☯LЌǺ|41 430
10|ƊØC|36 969
11|ĤǾŖǾ+|21 276
12[ĤǾŖǾ]20 923
13||ŦψŦ||16 366
14|18-25|14 008
15(Ŝ₱)12 221
16{ДУХ}-12 046
17[الله]10 674
18{☠☠}10 413
19[Ghost]9 395
20[W.W]9 257
21[ex]8 435
22[2511]8 056
23|ŘẾ|6 688
24『₲ҥѻṩҭ』6 184
25|ŴolveŠ|6 034
26[乙ใ]5 377
27{ℬℛ}4 942
28[FIL]4 211
29[DVD]3 891
30~ℬℛ~3 888
31{Pride}3 568
32(iiiNT)3 428
33[A1m]3 204
34|ℬℛ|2 264
35〖₮♆₮〗2 241
36[GUL]2 119
37☠ĢĐ☠2 061
38[ТУТ]1 981
39|ZAW|1 599
40{DR}1 589
41[M-i-X]1 444
42〖Ŋ₲Ŧ〗1 396
43〖AĐ〗1 329
44|FBI|1 204
45[Ɓσ₥b]875
46|Ŝ₱|847
47|ŴǾŁVỄŠ|784
48[WớŁνëȿ]721
49[А]717
50[DRG]570
51[lol]484
52[ĒĿŤ]382
53[...]353
54◃❠▹204
55{Team}184
56[LP]159
57[GFD]155
58[ZEF]155
59||NG||149
60[ḾЯ¥]104
61[Meow]73
62[D€L]48
63|NG|36
64[cry]20
65|ED|12
66|ARM+|0
67〖ĢĐ〗0
68[Vape]0
69[Wolves]0
70[COOL]0
71♥ĢĐ♥0
72↾ℬℛ⇃0
73▌УЖ ▌0
74|♔♔|0
75[VIRUS]0
76|LaN|0
77[300]0
78|EYE|0
79(RAI)0
80|JOK|0
81!!Ŝ₱!!0
82«Ŝ₱»0
83【DS】0
84[LW]0
85[..]0
86[FVS]0
87[ℬℛ]0

Clan Top 100

#ClanScore
1[ŘẾ]55
2|ŘẾ|49
3『₲ҥѻṩҭ』37
4[Ghost]23
5[DEATH ROW]17
6||ŦψŦ||15
7(Ŝ₱)15
8[GFD]9
9∦NG∦8
10|ƊØC|8
11[AD]8
12[M-i-X]8
13(iiiNT)7
14◃❠▹6
15[乙ใ]6
16[LP]6
17[A1m]5
18||NG||5
19|Ŝ₱+|5
20[ex]4
21[الله]4
22[DVD]4
23|ZAW|3
24|ŴǾŁVỄŠ|3
25【Ꮆђ๏รt】3
26[lol]3
27[...]3
28┇℟Ḝ┇3
29{ℬℛ}3
30[FIL]3
31[WINDI]2
32|NG|2
33[ТУТ]2
34〖Ŋ₲Ŧ〗2
35|Ŝ₱|2
36[ḾЯ¥]2
37{Team}2
38|18-25|2
39[WớŁνëȿ]2
40☠ĢĐ☠2
41[Wolves]2
42〖₮♆₮〗2
43|ŴolveŠ|2
44[2511]2
45~ℬℛ~2
46{DR}1
47[ĒĿŤ]1
48[FVS]1
49↾ℬℛ⇃1
50〖ĢĐ〗1
51|ℬℛ|1
52[W.W]1
53«Ŝ₱»1
54♥ĢĐ♥1
55!!Ŝ₱!!1
56[ℬℛ]1
57【DS】1
58〖AĐ〗1
59{☠☠}1
60[cry]1
61[D€L]1
62[LW]1
63[300]1
64▌УЖ ▌1
65[COOL]1
66|ARM+|1
67[Vape]1
68|ED|1
69[А]1
70[DRG]1
71[Meow]1
72{ДУХ}-1
73[ZEF]1
74|LaN|1
75|EYE|1
76[VIRUS]1
77|♔♔|1
78|JOK|1
79(RAI)1
80{Pride}1
81[GUL]1
82[Ɓσ₥b]1
83|ĤǾŖǾ+|1
84Y-☯LЌǺ|1
85|FBI|1
86[ĤǾŖǾ]1
87[..]1

Black Hole servers list:

blackhole1 | blackhole2 | blackhole3 | blackhole4 | blackhole5 | blackhole6 | blackhole7 | blackhole8 | blackhole9

All gamemodes:

Arena | Black Hole | Crazy FFA | CrazySplit | DeathMatch | EatForSpeed | Experimental | Fastfood FFA | Fatboy Arena | FFA | Hardcore EXP | Hardcore FFA | MegaSplit FFA | MegaSplit 5K | New Year Special | OneShot | Snaker Dish | Space Invaders | Team | VirusWars FFA | Zombie

Navigation

Main page | Player rating | Clan rating
Last updated: 1609 days 5 hours 57 min 23 sec ago
2017
2016
2015
All years