Global server statistics for crazysplit19 - PetriDish.pw

Game statistics for server: crazysplit19 | for the year of 2018

Total games played: 276 711
Total time played: 181 days 21 hours 55 min 4 sec
Total mass: 3 500 526 482

Highscores top | Total time top | Results sum top | Total games top

Clan Top 100

#ClanScore
1|ZAW+|681 406
2|...|528 889
3| ᎷあᎻ|192 056
4«Ŝ₱»142 564
5|ĤǾŖǾ|137 784
6|COS|137 462
7[DRG]131 719
8¦DRG¦131 568
9|DRG|129 491
10|ƊØC|125 979
11{LUC}123 523
12۝DRG۝115 920
13「Dead」114 270
14⚔ℳ⚔107 523
15|ĤǾŖǾ+|102 394
16(LuC)95 589
17†SŦN†94 270
18[Last]92 865
19|LSD|91 743
20❶❷❺87 120
21[Vape]87 051
22⇂ƝⱲ↿85 675
23[3ØØ]82 522
24[BRO]82 385
25ƪГыгƪ82 102
26[ĤǾŖǾ]81 676
27URU |79 577
28[hor]78 685
29[COS]78 677
30{3D}75 781
31{Dark}75 362
32❤Anime❤75 299
333lue74 458
34!Гыг!74 363
35[INK]74 114
36【₳₭】74 050
37[Nexus]73 759
38☆LUC☆73 687
39[ex]73 657
40↟ ℜℒ ↟72 643
41【ǤσĐ】72 297
42[Mc]72 286
43〄ਘᏋ〄72 081
44SMILE71 482
45[FLK]71 155
46[DBT]71 011
47┇FАN┇70 561
48|LUC|70 464
49[Tawers]69 679
50|ĤǾŖǾ-|69 301
51[sml]69 250
52¦本¦68 805
53⚔イǤ⚔68 650
54↾DRG⇃68 397
55[MNB]67 335
56[ƊØC]66 951
57(DSK)66 827
58[MAD]66 685
59┃FАN┃65 995
60[WP]65 377
61[M.M.T]65 143
62★β¥★65 134
63[ScreaM]65 034
64|Cristal|65 033
65༼イǤ༽64 974
66|ŜĎ|64 962
67[M-i-X]64 943
68[Lara]64 917
69(..)64 536
70[A1m]64 460
71☤⼳☤⇝64 191
72[NVS]64 107
73ᶳᵖᵉᵉᵈ҉༾۞64 104
74[JX]63 875
75[•••]63 694
76[ZM]63 271
77[LW]62 799
78[Тян]62 791
79⟅ᏕᎯᖇ⟆✘61 836
80〖ꝄアÐ〗61 682
81┆TA┆61 602
82[VIRUS]61 175
83[WOW]60 885
84|HATE|60 678
85[TTW]60 644
86(-.-)60 584
87{I}60 380
88[AYT]60 359
89ƲƛƇ60 095
90[lol]60 032
91||ŦψŦ||59 980
92{☠☠}59 968
93》SCP《59 497
94[BRB]59 444
95|STN|59 249
96[win]59 191
97〘Ꭾℜ‏Ꮻ〙❅↝59 091
98[JoS]58 908
99|ZF+|58 663
100╬ĨℤĨ╬58 654

Clan Top 100

#ClanScore
1[BRO]4 days 16 hours 26 min 9 sec
2[DRG]2 days 15 hours 7 min 21 sec
3۝DRG۝2 days 14 hours 33 min 30 sec
4|COS|2 days 8 hours 43 min 45 sec
5¦DRG¦1 days 8 hours 42 min 40 sec
6[WP]1 days 4 hours 16 min 6 sec
7[ex]1 days 3 hours 21 min 24 sec
8|ZF+|1 days 1 hours 30 min 18 sec
9[ZM]21 hours 48 min 12 sec
10[Тян]19 hours 23 min 59 sec
11[INK]19 hours 1 min 58 sec
12(LuC)15 hours 12 min 0 sec
13[A1m]14 hours 59 min 15 sec
14[lol]14 hours 58 min 19 sec
15|HATE|14 hours 10 min 1 sec
16[COS]14 hours 5 min 34 sec
17〘Ꭾℜ‏Ꮻ〙❅↝13 hours 45 min 54 sec
18«Ŝ₱»13 hours 33 min 3 sec
19†SŦN†13 hours 25 min 16 sec
20|ĤǾŖǾ|11 hours 35 min 50 sec
21|DRG|11 hours 9 min 51 sec
22[ĤǾŖǾ]10 hours 30 min 43 sec
23[Tawers]8 hours 49 min 1 sec
24|ĤǾŖǾ+|8 hours 30 min 9 sec
25{Dark}8 hours 27 min 24 sec
26|IGil|8 hours 24 min 32 sec
27[JK]7 hours 53 min 59 sec
28[3ØØ]7 hours 51 min 18 sec
29ᶳᵖᵉᵉᵈ҉༾۞7 hours 20 min 42 sec
30[LW]7 hours 10 min 42 sec
31【σρ】運↬6 hours 58 min 27 sec
32[Vape]6 hours 34 min 21 sec
333lue6 hours 25 min 38 sec
34{3D}6 hours 13 min 31 sec
35Ďร♛6 hours 12 min 30 sec
36|LUC|5 hours 45 min 16 sec
37⚔イǤ⚔5 hours 24 min 32 sec
38☤⼳☤⇝4 hours 49 min 14 sec
39{LUC}4 hours 46 min 47 sec
40[乙ใ]4 hours 41 min 29 sec
41⚛Ꮢ3ᙞ✇4 hours 33 min 35 sec
42[FLK]4 hours 24 min 37 sec
43SMILE4 hours 24 min 9 sec
44{☠☠}3 hours 53 min 29 sec
45|ĤǾŖǾ-|3 hours 51 min 30 sec
46【₳₭】3 hours 49 min 16 sec
47[Nexus]3 hours 47 min 44 sec
48[Gamez]3 hours 37 min 11 sec
49[RZ]3 hours 36 min 44 sec
50〖Skβ〗3 hours 33 min 50 sec
51❖UNM❖3 hours 32 min 23 sec
52⟅ᏕᎯᖇ⟆✘3 hours 30 min 5 sec
53| ᎷあᎻ|3 hours 27 min 52 sec
54【Ǥσ๔】3 hours 17 min 12 sec
55╬ĨℤĨ╬3 hours 16 min 35 sec
56[MD]3 hours 13 min 28 sec
57URU |3 hours 10 min 28 sec
58|...|3 hours 5 min 37 sec
59[丂尺]3 hours 0 min 22 sec
60(-.-)2 hours 56 min 5 sec
61||ŦψŦ||2 hours 52 min 57 sec
62[M-i-X]2 hours 43 min 57 sec
63[Justme]2 hours 41 min 24 sec
64┇FАN┇2 hours 36 min 47 sec
65|ZHX|2 hours 36 min 13 sec
66[BRB]2 hours 35 min 9 sec
67|Cristal|2 hours 34 min 7 sec
68[Ɓσ₥b]2 hours 32 min 35 sec
69┆TA┆2 hours 24 min 23 sec
70[ƊØC]2 hours 22 min 33 sec
71✮➳ᎠᏚ↞2 hours 21 min 47 sec
72[Mc]2 hours 18 min 16 sec
73[VIRUS]2 hours 17 min 45 sec
74[Λυιт]2 hours 15 min 43 sec
75|ƊØC|2 hours 12 min 7 sec
76(DSK)2 hours 2 min 27 sec
77「Dead」2 hours 1 min 39 sec
78[FT]2 hours 1 min 9 sec
79【νιρ】1 hours 59 min 8 sec
80[NVS]1 hours 53 min 46 sec
81|LSD|1 hours 53 min 33 sec
82[TTW]1 hours 50 min 59 sec
83『❠』1 hours 48 min 13 sec
84》SCP《1 hours 40 min 2 sec
85[tt]1 hours 39 min 59 sec
86{I}1 hours 37 min 18 sec
87[~~]1 hours 37 min 17 sec
88[ScreaM]1 hours 37 min 8 sec
89[ZEF]1 hours 36 min 29 sec
90[SADE]1 hours 35 min 42 sec
91[TC]1 hours 35 min 30 sec
92(DOCK)1 hours 31 min 23 sec
93⦓ℬℰ⦔1 hours 30 min 51 sec
94[AC]1 hours 30 min 41 sec
95|₮ψ₮|1 hours 30 min 30 sec
96〖Şยғ™〗1 hours 28 min 53 sec
97❤Anime❤1 hours 27 min 51 sec
98[WOW]1 hours 25 min 34 sec
99|H|1 hours 22 min 11 sec
100〄ਘᏋ〄1 hours 21 min 36 sec

Clan Top 100

#ClanScore
1[BRO]91 149 351
2[DRG]53 781 495
3۝DRG۝50 991 629
4|COS|50 253 210
5¦DRG¦26 652 112
6[ex]24 554 936
7[WP]17 973 001
8|ZF+|17 366 453
9[ZM]16 286 433
10[INK]15 397 238
11[Тян]15 229 092
12(LuC)12 960 346
13〘Ꭾℜ‏Ꮻ〙❅↝11 647 513
14|HATE|11 274 714
15[COS]11 255 043
16[A1m]11 204 755
17†SŦN†10 862 634
18|DRG|10 469 057
19«Ŝ₱»9 857 397
20|ĤǾŖǾ|8 933 986
21|ĤǾŖǾ+|8 668 539
22[ĤǾŖǾ]8 663 863
23[3ØØ]8 479 298
24ᶳᵖᵉᵉᵈ҉༾۞7 468 347
25[Tawers]6 866 089
26{Dark}6 446 789
27Ďร♛6 433 460
28[LW]6 334 354
29[JK]6 188 126
30|IGil|5 851 711
313lue5 740 883
32【σρ】運↬5 714 740
33{3D}5 679 915
34[Vape]5 493 466
35|LUC|5 287 299
36[lol]4 828 521
37☤⼳☤⇝4 698 015
38⚔イǤ⚔4 476 312
39[乙ใ]4 240 796
40╬ĨℤĨ╬4 233 628
41⚛Ꮢ3ᙞ✇4 065 373
42[Nexus]3 963 015
43[FLK]3 919 861
44{☠☠}3 800 691
45❖UNM❖3 776 689
46{LUC}3 774 066
47〖Skβ〗3 533 262
48【₳₭】3 455 735
49URU |3 400 548
50|...|3 119 105
51||ŦψŦ||3 029 869
52| ᎷあᎻ|3 007 185
53⟅ᏕᎯᖇ⟆✘2 901 958
54[M-i-X]2 869 847
55[VIRUS]2 777 129
56[BRB]2 755 587
57[Gamez]2 712 465
58(-.-)2 712 422
59┇FАN┇2 525 742
60SMILE2 469 813
61[丂尺]2 460 957
62|Cristal|2 413 666
63(DSK)2 312 568
64[Ɓσ₥b]2 251 239
65|ĤǾŖǾ-|2 173 849
66[Justme]2 133 617
67[MD]2 128 755
68[Mc]2 093 822
69【Ǥσ๔】1 992 122
70【νιρ】1 953 160
71┆TA┆1 890 637
72[NVS]1 841 867
73[RZ]1 773 820
74|ƊØC|1 692 864
75[TTW]1 683 600
76[tt]1 653 073
77✮➳ᎠᏚ↞1 561 047
78[.PWNZ.]1 552 599
79〄ਘᏋ〄1 527 905
80[ƊØC]1 520 947
81[TC]1 499 638
82[FT]1 497 280
83|₮ψ₮|1 471 528
84⦓ℬℰ⦔1 434 120
85|LSD|1 434 097
86「Dead」1 403 625
87[ScreaM]1 358 997
88[Λυιт]1 259 974
89ℛЄℬ☞1 254 097
90|H|1 240 129
91[ZEF]1 199 155
92༼イǤ༽1 198 916
93❤Anime❤1 149 834
94ƲƛƇ1 146 579
95|♔♔|1 132 319
96[AC]1 083 949
97[SADE]1 080 012
98》SCP《1 016 736
99[Anti]1 009 836
100[MAD]964 483

Clan Top 100

#ClanScore
1[BRO]6 584
2[DRG]3 939
3۝DRG۝3 427
4|COS|3 170
5[ex]1 868
6¦DRG¦1 709
7|ZF+|1 462
8[WP]1 435
9[INK]1 170
10[Тян]1 142
11[ZM]1 135
12|HATE|1 030
13〘Ꭾℜ‏Ꮻ〙❅↝1 004
14(LuC)907
15[A1m]845
16†SŦN†832
17|DRG|800
18[COS]780
19[3ØØ]758
20ᶳᵖᵉᵉᵈ҉༾۞699
21«Ŝ₱»685
22Ďร♛632
23|ĤǾŖǾ+|585
24{Dark}559
25[Tawers]541
26[JK]535
27[LW]522
28|ĤǾŖǾ|513
29[ĤǾŖǾ]510
30【σρ】運↬481
31|IGil|471
32|LUC|455
33{3D}443
34[Vape]435
35[lol]415
36⚔イǤ⚔413
373lue384
38☤⼳☤⇝382
39[乙ใ]376
40╬ĨℤĨ╬361
41⚛Ꮢ3ᙞ✇344
42❖UNM❖327
43{LUC}305
44〖Skβ〗300
45{☠☠}300
46[Nexus]276
47[M-i-X]269
48(-.-)264
49⟅ᏕᎯᖇ⟆✘249
50||ŦψŦ||249
51[VIRUS]243
52[BRB]241
53[丂尺]241
54URU |235
55【₳₭】234
56[Gamez]233
57[FLK]224
58|...|223
59[Justme]208
60[Ɓσ₥b]202
61|Cristal|202
62| ᎷあᎻ|196
63[MD]191
64(DSK)190
65【Ǥσ๔】179
66|ƊØC|171
67┇FАN┇167
68[NVS]162
69[RZ]158
70【νιρ】156
71|ĤǾŖǾ-|155
72[Mc]151
73┆TA┆146
74|₮ψ₮|140
75✮➳ᎠᏚ↞140
76[FT]138
77|LSD|137
78[ƊØC]135
79[TC]132
80[tt]123
81SMILE123
82[.PWNZ.]121
83[ScreaM]116
84[TTW]115
85「Dead」115
86ℛЄℬ☞113
87〄ਘᏋ〄106
88[ZEF]103
89⦓ℬℰ⦔101
90[Λυιт]98
91[MW]97
92|H|94
93[IKY]92
94|ŜĎ|90
95[Space+]90
96(DOCK)88
97ƲƛƇ88
98[AC]88
99[UF]85
100[Anti]84

CrazySplit servers list:

crazysplit1 | crazysplit2 | crazysplit3new | crazysplit4 | crazysplit5 | crazysplit6 | crazysplit7 | crazysplit8 | crazysplit9 | crazysplit10 | crazysplit11 | crazysplit12 | crazysplit13 | crazysplit14 | crazysplit15 | crazysplit16 | crazysplit17 | crazysplit18 | crazysplit19 | crazysplit20 | crazysplit21

All gamemodes:

Arena | Black Hole | Crazy FFA | CrazySplit | DeathMatch | EatForSpeed | Experimental | Fastfood FFA | Fatboy Arena | FFA | Hardcore EXP | Hardcore FFA | MegaSplit FFA | MegaSplit 5K | New Year Special | OneShot | Snaker Dish | Space Invaders | Team | VirusWars FFA | Zombie

Navigation

Main page | Player rating | Clan rating
Last updated: 1523 days 1 hours 32 min 32 sec ago
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
All years