Global server statistics for megasplit38 - PetriDish.pw

Game statistics for server: megasplit38 | for all years total

Total games played: 412 797
Total time played: 571 days 0 hours 23 min 32 sec
Total mass: 1 981 687 773

Highscores top | Total time top | Results sum top | Total games top

Clan Top 100

#ClanScore
1~ℬℛ~315 666
2【BZZ】263 469
3|...|259 469
4|72|254 012
5[R2B] 252 994
6|ZAW+|247 423
7lab{245 265
8|Dead|234 601
9{18-25+}232 592
10[IW]231 764
11«SD»223 100
12STN|217 430
13[FOB]214 806
14【СЕЛО】213 114
15|GOQ+|211 531
16|ÐŞḾ|211 101
17Elect¦209 972
18{DR}206 948
19{RAI}204 799
20【VPŖǾ】202 530
21|AOB-|200 699
22|retty|198 833
23|AOB+|196 572
24|Ṧ₳ƊĚ|194 545
25[The]192 188
26〖NRU〗189 859
27(18-25)189 800
28[ŘẾ]189 587
29◂DP▸187 155
30╬ тяcҜя$╬185 771
31|PVL|184 378
32|Ŝ₱|183 401
33|5sect|180 410
34[~~~]172 533
35《P2S》171 906
36||OTK||169 835
37[Pitbull]164 302
38| ℛᶄñ |159 565
39[---]159 460
40[KTT]154 718
41[ℲĦ]154 558
42↾~Ẁ.Ẁ~⇃154 425
43〖ĢĐ〗151 992
44|win|149 779
45[HHH]145 756
46[P2S]145 459
47lNRUl 145 253
48|SVG|141 480
49(..)139 836
50~SLY~138 403
51|Y₮|137 295
52{✵}136 177
53!DSM!131 773
54[Dead]124 241
55!Гыг!120 625
56¦The¦118 184
57[ẀoΛф]117 232
58∦NG∦114 766
59|ОВОЩИ|113 149
60↾ℬℛ⇃112 938
61[IKY]109 665
62╬ĨℤĨ╬108 876
63[SADE]108 197
64|PitBull|106 922
65☠ĢĐ☠106 899
66[3ØØ]106 572
67|CG|106 205
68[xSBx]106 153
69|ToT|105 057
70|666+|103 325
71{ДУХ}-103 035
72|HAWK|102 365
73|₲₲ᗩ₲|99 772
74[HAWK]97 819
75[GIP]96 034
76[FOxs]94 886
77[₭ŦŦ]94 846
78|ŘẾ|94 625
79[™]94 619
80|ℬℛ|94 532
81[~]93 988
82{EHK}93 639
83〖†Ҝℙ†〗93 166
84✦ĨZĨ✦92 125
85QOM90 501
86[FLK]90 163
87Bild. 90 065
88[D€L]88 883
89|HH|87 992
90[NRU]86 121
91r2b.85 869
92|Ŝ₱+|85 057
93[ex]84 970
94[Б-К]84 630
95║MYW║83 962
96|♔|83 541
97|ZHX|83 242
98Y-☯LЌǺ|82 877
99[HW]81 908
100|Bild+|81 837

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]55 days 22 hours 1 min 57 sec
2|ƬψƬ|55 days 7 hours 3 min 52 sec
3[3ØØ]21 days 0 hours 29 min 53 sec
4[A1m]16 days 12 hours 57 min 2 sec
5[™]11 days 18 hours 41 min 29 sec
6[fbi]8 days 10 hours 53 min 59 sec
7[ex]5 days 15 hours 43 min 59 sec
8||ŦψŦ||5 days 6 hours 32 min 12 sec
9|₮ψ₮|4 days 13 hours 31 min 53 sec
10|YT|3 days 17 hours 53 min 23 sec
11[GFD]3 days 16 hours 14 min 58 sec
12[LIG]2 days 23 hours 41 min 23 sec
13[GUL]2 days 23 hours 31 min 47 sec
14[lol]2 days 18 hours 0 min 31 sec
15||ƬψƬ||2 days 15 hours 9 min 22 sec
16[MLR]2 days 12 hours 46 min 3 sec
17[Turbo]2 days 6 hours 31 min 44 sec
18[JoS]2 days 5 hours 28 min 5 sec
19[Meow]1 days 22 hours 1 min 56 sec
20[Mc]1 days 20 hours 14 min 51 sec
21[LW]1 days 15 hours 9 min 25 sec
22[CCL]1 days 13 hours 58 min 33 sec
23[VIRUS]1 days 13 hours 37 min 25 sec
24[IKY]1 days 12 hours 9 min 30 sec
25【βǤ】1 days 11 hours 8 min 37 sec
26[MW]1 days 8 hours 27 min 57 sec
27[SADE]1 days 8 hours 11 min 31 sec
28[PLAY]1 days 5 hours 32 min 7 sec
29[lord]1 days 2 hours 51 min 0 sec
30|ZF+|1 days 1 hours 33 min 38 sec
31[FIL]23 hours 55 min 32 sec
32[ROSE]22 hours 53 min 47 sec
33[cry]22 hours 25 min 11 sec
34[HW]21 hours 16 min 26 sec
35|₣BI|20 hours 39 min 4 sec
36|CoD|20 hours 14 min 27 sec
37[LKM]18 hours 29 min 49 sec
38[cod]17 hours 26 min 31 sec
39[CSI]17 hours 26 min 7 sec
40〖₮♆₮〗17 hours 18 min 28 sec
41[DEW]16 hours 56 min 34 sec
42[FT]16 hours 30 min 8 sec
43[AZEB]16 hours 27 min 21 sec
44[yoba]16 hours 15 min 54 sec
45[Big/Ky]15 hours 23 min 39 sec
46(pay)15 hours 20 min 42 sec
47|Turbo|15 hours 7 min 14 sec
48[LP]14 hours 28 min 22 sec
49〖Şยғ™〗14 hours 21 min 57 sec
50[M]14 hours 6 min 17 sec
51[ѶϊÞ]13 hours 38 min 52 sec
52[P2S]13 hours 27 min 11 sec
53↾ℬℛ⇃13 hours 24 min 2 sec
54[retty]13 hours 17 min 27 sec
55[MX]13 hours 10 min 5 sec
56{.}12 hours 45 min 43 sec
57[F]12 hours 42 min 12 sec
58~SLY~12 hours 40 min 32 sec
59[FOB]12 hours 37 min 33 sec
60[INV]12 hours 14 min 40 sec
61[CAR]12 hours 13 min 3 sec
62|♔|12 hours 9 min 31 sec
63[ḾЯ¥]12 hours 8 min 11 sec
64[O4KO]12 hours 2 min 27 sec
65|H|12 hours 1 min 18 sec
66[cbi]11 hours 45 min 3 sec
67[FBR]11 hours 31 min 46 sec
68[sv]11 hours 30 min 51 sec
69[AYT]11 hours 27 min 57 sec
70(iiiNT)11 hours 24 min 41 sec
71[WaF]11 hours 20 min 22 sec
72[The]11 hours 14 min 29 sec
73|JOK|11 hours 13 min 40 sec
74[ZEF]11 hours 13 min 20 sec
75[Dead]11 hours 7 min 4 sec
76[NRU]10 hours 52 min 39 sec
77[xSBx]10 hours 50 min 54 sec
78{☠☠}10 hours 50 min 36 sec
79[FH]10 hours 45 min 7 sec
80[~]10 hours 28 min 23 sec
81[ÆG]10 hours 23 min 7 sec
82r2b.9 hours 57 min 53 sec
83[LSP]9 hours 43 min 16 sec
84[GIP]9 hours 39 min 18 sec
85|O4KO|9 hours 38 min 13 sec
86[LD]9 hours 24 min 21 sec
87|DSM|9 hours 10 min 42 sec
88[№7]9 hours 10 min 2 sec
89〖ĢĐ〗8 hours 58 min 6 sec
90[NICE]8 hours 48 min 14 sec
91||STN||8 hours 46 min 59 sec
92[M+]8 hours 42 min 43 sec
93[PTB]8 hours 42 min 9 sec
94[KTT]8 hours 40 min 10 sec
95[BRB]8 hours 36 min 36 sec
96{ARK}8 hours 35 min 35 sec
97|CG|8 hours 29 min 48 sec
98[ZM]8 hours 26 min 16 sec
99[ONE]8 hours 23 min 41 sec
100[-App-]8 hours 11 min 3 sec

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]167 449 921
2|ƬψƬ|157 119 718
3[3ØØ]87 801 082
4[A1m]48 712 767
5[™]34 271 598
6[fbi]26 326 441
7[ex]19 802 921
8||ŦψŦ||15 787 379
9|₮ψ₮|14 210 418
10|YT|13 263 017
11[GFD]11 462 496
12[LIG]11 263 405
13[GUL]9 295 090
14[MLR]9 268 400
15[lol]8 473 483
16||ƬψƬ||8 392 510
17[JoS]7 089 277
18[Turbo]6 330 438
19[CCL]5 885 493
20[Mc]5 840 744
21[IKY]5 707 360
22[Meow]5 642 709
23[LW]5 441 885
24【βǤ】5 137 873
25[VIRUS]4 618 776
26[SADE]4 530 360
27[lord]4 336 652
28[MW]4 181 256
29[Big/Ky]3 662 295
30[ROSE]3 654 600
31|ZF+|3 511 925
32[PLAY]3 111 200
33[FIL]2 942 387
34[HW]2 921 941
35|CoD|2 898 477
36|₣BI|2 787 926
37〖₮♆₮〗2 783 265
38[LP]2 602 744
39[cry]2 552 574
40[CSI]2 500 343
41~SLY~2 498 711
42|H|2 394 668
43[cod]2 371 385
44|Turbo|2 365 239
45〖Şยғ™〗2 326 267
46[LKM]2 307 522
47[AZEB]2 244 103
48[FOB]2 228 710
49[FT]2 220 521
50[ѶϊÞ]2 131 586
51[O4KO]2 077 765
52[F]2 075 917
53[The]2 044 090
54(iiiNT)2 016 692
55[P2S]1 997 346
56[yoba]1 981 447
57(pay)1 954 034
58[ZM]1 951 444
59[MX]1 951 427
60|♔|1 902 684
61[CAR]1 900 292
62|JOK|1 844 540
63[FBR]1 844 004
64[retty]1 819 080
65↾ℬℛ⇃1 790 628
66[ZEF]1 735 940
67[M]1 703 461
68[INV]1 685 845
69[FH]1 655 237
70[ḾЯ¥]1 648 171
71[DEW]1 633 936
72{.}1 606 172
73[sv]1 571 627
74[Dead]1 560 208
75r2b.1 552 667
76[KTT]1 545 434
77|5sect|1 541 408
78[cbi]1 534 980
79||STN||1 502 517
80[GIP]1 484 026
81[LD]1 477 886
82[WaF]1 477 379
83|O4KO|1 467 518
84[ONE]1 443 860
85[ÆG]1 411 791
86|Y₮|1 392 821
87{☠☠}1 390 912
88〖ĢĐ〗1 383 100
89║ĐŁŴ║1 373 036
90~ℬℛ~1 343 893
91[~]1 338 228
92|...|1 331 190
93[AYT]1 317 660
94|BS|1 303 713
95|CG|1 296 011
96{ARK}1 284 812
97|FBI|1 282 089
98[xSBx]1 253 839
99ШРХ1 217 983
100[M+]1 217 875

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]53 574
2|ƬψƬ|43 148
3[A1m]13 542
4[3ØØ]13 384
5[™]9 944
6[fbi]7 519
7|₮ψ₮|3 756
8[ex]3 641
9||ŦψŦ||3 485
10[GFD]3 310
11|YT|3 084
12[LIG]2 266
13[GUL]2 218
14||ƬψƬ||2 139
15[lol]2 096
16[Turbo]2 014
17[JoS]1 731
18[Meow]1 529
19[VIRUS]1 355
20[PLAY]1 315
21[LW]1 277
22[MLR]1 262
23[Mc]1 259
24[IKY]1 209
25[MW]1 128
26[CCL]1 100
27[cry]984
28[FIL]833
29【βǤ】813
30[DEW]803
31|CoD|750
32[SADE]746
33[AZEB]727
34|ZF+|699
35[ROSE]692
36[lord]683
37[CSI]674
38(pay)665
39|₣BI|609
40[FT]566
41〖₮♆₮〗566
42[HW]565
43[cod]539
44[M]522
45|Turbo|511
46[LKM]485
47[INV]466
48[cbi]458
49|♔|453
50[yoba]452
51[FBR]442
52[AYT]440
53[ѶϊÞ]432
54[sv]420
55[WaF]415
56{.}414
57[F]413
58|JOK|403
59[ḾЯ¥]390
60[BRB]381
61[FH]370
62[retty]361
63[MX]360
64[-App-]359
65[Big/Ky]357
66[P2S]344
67[O4KO]340
68{☠☠}333
69[~]333
70〖Şยғ™〗332
71|H|330
72[xSBx]324
73[LP]319
74(iiiNT)308
75[№7]308
76|O4KO|302
77[GIP]296
78[UF+]289
79{ARK}288
80[LD]283
81[DVD]280
82[ds]277
83[CAR]276
84|♔♔|271
85r2b.265
86|CG|261
87[ÆG]261
88[Dead]260
89[FAST]259
90|+|250
91[ZEF]250
92[HGT]248
93|DSM|244
94[Space+]238
95[~~]238
96[NICE]233
97[JK]233
98[ТУТ]231
99|BS|230
100(DOCK)228

MegaSplit FFA servers list:

megasplit1 | megasplit2 | megasplit3 | megasplit4 | megasplit5 | megasplit6 | megasplit7 | megasplit8 | megasplit9 | megasplit10 | megasplit11 | megasplit12 | megasplit13 | megasplit14 | megasplit15 | megasplit16 | megasplit17 | megasplit18 | megasplit19 | megasplit20 | megasplit21 | megasplit22 | megasplit23 | megasplit24 | megasplit25 | megasplit26 | megasplit27 | megasplit28 | megasplit29 | megasplit30 | megasplit31 | megasplit32 | megasplit33 | megasplit34 | megasplit35 | megasplit36 | megasplit37 | megasplit38 | megasplit39 | megasplit40

All gamemodes:

Arena | Black Hole | Crazy FFA | CrazySplit | Dual | EatForSpeed | Egg Hunt | Experimental | Fastfood FFA | Fatboy Arena | FFA | Hardcore EXP | Hardcore FFA | MegaSplit FFA | MegaSplit 5K | New Year Special | OneShot | OverLimit | Self Feed | Snaker Dish | Space Invaders | SuperNova | Team | VirusWars FFA | Zombie

Navigation

Main page | Player rating | Clan rating
Last updated: 4 min 0 sec ago
2017
2016
2015
All years