Global server statistics for eatforspeed5 - PetriDish.pw

Game statistics for server: eatforspeed5 | for the year of 2016

Total games played: 5 047
Total time played: 13 days 21 hours 12 min 36 sec
Total mass: 4 996 755 084

Highscores top | Total time top | Results sum top | Total games top

Clan Top 100

#ClanScore
1[win]71 210
2|...|73 044
3lab{74 737
4Elect¦76 160
5[DEATH ROW]76 447
6[cod]77 251
7◃❠▹77 901
8|ZAW+|78 336
9|ÐŞḾ|78 378
10|SVG|78 861
11[...]78 935
12|retty|79 301
13|ƬψƬ|80 037
14|win|80 521
15[Pitbull2]81 165
16[SТ]81 620
17{win}82 311
18|CG|82 361
19¦SVG¦83 184
20[HoT]84 145
21[001]84 992
22〖NRU〗85 220
23|MLP|85 271
24[ÆG]85 550
25✦ĨZĨ✦85 832
26[M-i-X]86 716
27STN|86 753
28ℬĐĞ ☣87 201
29[ZAW+]87 263
30〖†Ҝℙ†〗87 308
31|ITK|87 528
32〖₮♆₮〗88 177
33[VIRUS]88 513
34|PROFI| 88 623
35[DVD]88 720
36[ẄôłvêṦ]88 746
37||ŦψŦ||88 962
38|PVL|89 181
39|♔♔|89 651
40[CCL+]89 776
41[Tawers]89 799
42[Meow]90 246
43[KTT]90 430
44[PLAY]90 613
45[ms]90 823
46[AZEB]91 080
47[HW]91 181
48|₣CB|91 464
49[TF]91 509
50[Pitbull]91 538
51[LW]91 604
52[FBR]91 639
53~ℬℛ~91 972
54{BEAR}92 294
55|..|92 370
56[الله]92 497
57[The]92 625
58[TwT]92 761
59[fn]92 765
60[fbi]92 959
61[CCL]93 241
62[ING]93 597
63[GАLAXY]93 707
64[А]93 824
65[SWE]95 110
66[ḾЯ¥]95 131
67[3ØØ]95 131
68[ex]95 157
69[retty]95 317
70[K6B]95 680
71[GUL]96 051
72[lol]96 229
73[J]96 318
74«O4KO»96 373
75☠ĢĐ☠96 425
76|ℲℲ|96 559
77[MAD]96 596
78[LIG]96 964
79{☠☠}97 054
80|YT|97 171
81[Wolves]97 213
82||ƬψƬ||97 380
83◖ĢĐ◗97 808
84[3D]97 996
85[GFD]98 275
86[SGI]98 299
87[2511]98 387
88[LTF]98 425
89[dragon]99 135
90[Ⅎ]99 171
91[LP]99 466
92[CSI]99 554
93[Mauz]100 447
94|STN|100 561
95[ZMEI]100 584
96[KIND]100 748
97[cry]100 888
98[FH]100 913

Clan Top 100

#ClanScore
1|ƬψƬ|1 days 2 hours 21 min 9 sec
2[M-i-X]23 hours 8 min 27 sec
3|...|8 hours 48 min 14 sec
4[DEATH ROW]6 hours 33 min 22 sec
5[fbi]5 hours 14 min 18 sec
6[Pitbull2]4 hours 33 min 35 sec
7|ZAW+|4 hours 3 min 57 sec
8Elect¦2 hours 55 min 11 sec
9||ŦψŦ||2 hours 41 min 43 sec
10[FT]2 hours 32 min 28 sec
11[GUL]2 hours 17 min 3 sec
12[A1m]2 hours 15 min 57 sec
13[cod]2 hours 14 min 14 sec
14[SТ]1 hours 47 min 20 sec
15[MAD]1 hours 30 min 39 sec
16|₣BI|1 hours 28 min 40 sec
17[VIRUS]1 hours 24 min 27 sec
18lab{1 hours 24 min 7 sec
19|YT|1 hours 22 min 42 sec
20|SVG|1 hours 20 min 5 sec
21|retty|1 hours 17 min 52 sec
22[А]1 hours 15 min 46 sec
23[3ØØ]1 hours 15 min 6 sec
24[ÆG]1 hours 12 min 23 sec
25[GFD]1 hours 5 min 46 sec
26[001]1 hours 5 min 26 sec
27STN|1 hours 5 min 10 sec
28[LW]1 hours 4 min 34 sec
29[FAL]1 hours 3 min 10 sec
30[PLAY]1 hours 2 min 35 sec
31{☠☠}59 min 57 sec
32[fn]59 min 19 sec
33[Tawers]58 min 40 sec
34◃❠▹57 min 57 sec
35〖ᔕᗪ】52 min 57 sec
36|♔♔|52 min 18 sec
37[cry]50 min 31 sec
38[ms]49 min 23 sec
39[Meow]48 min 57 sec
40[DVD]47 min 59 sec
41✦ĨZĨ✦47 min 19 sec
42||ƬψƬ||47 min 12 sec
43[ZAW+]43 min 17 sec
44[MW]41 min 13 sec
45[ḾЯ¥]40 min 57 sec
46[HoT]40 min 28 sec
47☠ĢĐ☠39 min 2 sec
48[FBR]38 min 46 sec
49〖NRU〗38 min 46 sec
50[Wolves]38 min 21 sec
51◖ĢĐ◗38 min 3 sec
52[CCL+]37 min 18 sec
53[AZEB]36 min 42 sec
54[KTT]36 min 32 sec
55[AYT]36 min 27 sec
56[CCL]36 min 25 sec
57«O4KO»33 min 3 sec
58[lol]30 min 49 sec
59ℬĐĞ ☣30 min 7 sec
60〖₮♆₮〗29 min 28 sec
61[Pitbull]29 min 7 sec
62|CG|28 min 6 sec
63|MLP|27 min 58 sec
64[BRB]26 min 51 sec
65[ZMEI]25 min 0 sec
66♕฿ĐĢ♕24 min 25 sec
67[~~]23 min 45 sec
68[Mauz]23 min 38 sec
69【βǤ】23 min 33 sec
70|win|23 min 6 sec
71[TF]22 min 51 sec
72[LP]22 min 21 sec
73[lord]22 min 14 sec
74|ÐŞḾ|22 min 11 sec
75[ex]21 min 38 sec
76[Mc]21 min 37 sec
77[H]21 min 8 sec
78[nna]20 min 55 sec
79{BEAR}19 min 20 sec
80[LIG]18 min 48 sec
81|FBI|18 min 35 sec
82|ℲℲ|17 min 41 sec
83[SNP]17 min 37 sec
84[AB]17 min 28 sec
85[F+]16 min 42 sec
86|ARM+|16 min 5 sec
87|×|16 min 2 sec
88[sv]15 min 34 sec
89[SFH]15 min 7 sec
90+CAT+14 min 50 sec
91[win]14 min 42 sec
92╬ĨℤĨ╬14 min 39 sec
93[klub]14 min 27 sec
94[CSI]14 min 22 sec
95[DE]14 min 19 sec
96|ITK|13 min 56 sec
97{win}13 min 46 sec
98[...]13 min 28 sec
99[SADE]13 min 14 sec

Clan Top 100

#ClanScore
1[DEATH ROW]272 294 199
2[M-i-X]173 358 536
3lab{113 915 563
4|...|106 952 856
5Elect¦90 476 290
6[Pitbull2]63 697 156
7|ƬψƬ|53 654 571
8[SТ]45 745 750
9|ZAW+|43 413 319
10|SVG|37 802 467
11╬ĨℤĨ╬33 175 500
12[H]30 134 064
13[GUL]28 742 580
14〖₮♆₮〗27 003 630
15◃❠▹26 686 471
16〖NRU〗25 442 286
17{ДУХ}-21 808 499
18[GFD]21 745 529
19[A1m]21 651 244
20|AOB+|19 749 499
21[cod]18 328 964
22[Mc]18 243 506
23|ÐŞḾ|17 677 056
24[Pitbull]17 662 876
25|ℍℍℍ|17 197 554
26||ŦψŦ||16 691 315
27|ITK|16 055 134
28~ℬℛ~14 263 178
29〖ᔕᗪ】13 751 728
30[Turbo]12 889 724
31[LW]12 148 425
32[001]12 020 100
33|ARM+|11 552 243
34[VIRUS]11 160 808
35[FOxs]10 576 262
36[fbi]9 922 507
37{☠☠}9 489 933
38[А]9 403 559
39[ws]9 115 190
40[3ØØ]9 006 180
41|CG|8 832 000
42STN|8 741 673
43[...]7 499 176
44|win|7 492 296
45|retty|7 407 810
46|..|7 081 709
47[lord]7 036 299
48(-.-)6 907 683
49[O4KO]6 366 831
50+CAT+6 190 183
51[๖ۣۣۜMÑ₣]6 031 289
52[cry]5 626 738
53|♔♔|5 589 589
54✦ĨZĨ✦5 025 565
55[JoS]4 994 090
56[ZEF]4 945 209
57[TF]4 685 297
58〖RL〗4 598 977
59✙ĨZĨ✙4 395 800
60|CoD|4 026 545
61〖†Ҝℙ†〗3 985 732
62[ex]3 931 899
63{win}3 798 199
64[₭ŦŦ]3 732 047
65|PVL|3 725 955
66♕฿ĐĢ♕3 564 058
67[HoT]3 273 605
68[FBR]3 123 306
69[FAL]3 111 287
70《P2S》3 044 858
71[ms]3 044 774
72[USA]2 836 601
73[DE]2 754 657
74|FBI|2 639 930
75[WP]2 507 802
76[ING]2 293 981
77|YT|2 248 967
78[MAD]2 181 941
79[LP]2 177 628
80[MG]2 074 105
81[Mauz]2 019 560
82[tt]1 969 088
83[ḾЯ¥]1 936 850
84|BS|1 934 739
85【LL】1 913 210
86[fn]1 828 167
87[BRB]1 810 653
88[win]1 786 173
89|ℬℛ+|1 749 843
90◖ĢĐ◗1 744 010
91[Tawers]1 700 620
92[KTT]1 658 040
93[TwT]1 608 417
94[ToT]1 602 376
95[FT]1 518 152
96|₣CB|1 458 124
97|AWR|1 438 532
98[PLAY]1 413 128

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]292
2|ƬψƬ|255
3|...|223
4[DEATH ROW]167
5Elect¦79
6|ZAW+|79
7[fbi]63
8[Pitbull2]52
9[SТ]49
10lab{43
11|retty|41
12[GUL]34
13◃❠▹33
14[cod]32
15[A1m]31
16||ŦψŦ||27
17|SVG|26
18STN|25
19[001]24
20✦ĨZĨ✦20
21[MAD]19
22〖NRU〗17
23[3ØØ]17
24[А]17
25[VIRUS]15
26[LW]14
27[Tawers]14
28|win|14
29|YT|13
30{☠☠}13
31|♔♔|12
32[fn]11
33||ƬψƬ||11
34|ÐŞḾ|11
35|CG|11
36[ÆG]11
37[GFD]11
38[Meow]10
39[HoT]10
40[PLAY]10
41〖₮♆₮〗10
42◖ĢĐ◗9
43«O4KO»9
44[ms]9
45[cry]9
46[FBR]9
47[FAL]9
48[win]8
49[ZAW+]8
50[BRB]8
51[CCL+]8
52[AYT]8
53[...]8
54[TF]8
55[FT]7
56[LP]7
57☠ĢĐ☠7
58[DVD]7
59[KTT]7
60[ḾЯ¥]7
61|₣BI|7
62[lol]6
63[CCL]6
64[Pitbull]6
65|MLP|6
66[Mauz]5
67[AZEB]5
68{win}5
69|ℲℲ|5
70[LIG]5
71|..|5
72|FBI|4
73[ING]4
74╬ĨℤĨ╬4
75[lord]4
76(iiiNT)4
77+CAT+4
78[DE]4
79|PVL|4
80[WaF]4
81[SNP]4
82||STN||4
83[MW]4
84[Mc]4
85[SFH]4
86[ѶϊÞ]4
87〖ᔕᗪ】4
88[ex]3
89|₣CB|3
90|ОВОЩИ|3
91[dragon]3
92|ŁŜĐ|3
93[HW]3
94ℬĐĞ ☣3
95|PROFI| 3
96[IKY]3
97[๖ۣۣۜMÑ₣]3
98[H]3
99〖†Ҝℙ†〗3

EatForSpeed servers list:

eatforspeed1 | eatforspeed2 | eatforspeed3 | eatforspeed4 | eatforspeed5 | eatforspeed6 | eatforspeed7 | eatforspeed8

All gamemodes:

Arena | Black Hole | Crazy FFA | CrazySplit | DeathMatch | EatForSpeed | Experimental | Fastfood FFA | Fatboy Arena | FFA | Hardcore EXP | Hardcore FFA | MegaSplit FFA | New Year Special | OneShot | Snaker Dish | Space Invaders | Team | VirusWars FFA | Zombie

Navigation

Main page | Player rating | Clan rating
Last updated: 104 days 13 hours 1 min 24 sec ago
2020
2019
2018
2017
2016
All years