Global server statistics for crazysplit1 - PetriDish.pw

Game statistics for server: crazysplit1 | for the year of 2021

Total games played: 1 410 040
Total time played: 937 days 2 hours 30 min 28 sec
Total mass: 21 329 157 585

Highscores top | Total time top | Results sum top | Total games top

Clan Top 100

#ClanScore
1【BZZ】359 238
2[DEATH ROW]357 417
3[ОРДА]356 290
4「ᴘʀᴏ.」346 545
5⊰BZZ⊱309 987
6|ғ ᴇ ᴛ|301 007
7❤Anta❤296 377
8【Ꭱ3Ᏸ】284 138
9〖丅тĦ〗282 818
10[ᴠᴀᴘᴇ]243 576
11〈ARC〉237 315
12.〖 悪魔 〗216 381
13ᴘʀᴏ. |214 372
14↾KTT⇃212 555
15!BZZ!202 421
16|Ⲧ ⲧ Ⲏ|197 183
17[ex]179 599
18|• ʙᴏss •|176 794
19[乃乇卂尺ᗪ]165 000
20【ARC】158 015
21[M-i-X]157 815
22[3ØØ]150 364
23『ARC』148 012
24〖E2-E4〗139 324
25⟨OVR⟩137 641
26⊲ŦŦĦ⊳135 852
27〖ARC〗121 659
28[ARB]121 122
29[ESS]120 184
30[~]118 305
31「ꜰ ꜰ 」116 762
32[Meow]116 512
33↾ℋℯℓℓ⇃112 017
34פּער-110 455
35『3ᎡᏰ』110 426
36【ђ¥Þ】107 996
37「ᎮᎳᎡ」106 106
38[ɢᴏᴅ.]105 178
39〖Dеad〗104 654
40ℱفمℳ103 474
41(-.-)102 847
42【Łøᶌҿ】102 151
43[ACAB]101 248
44⚜⇝⧼ァгσ⧽100 128
45[300]98 178
46|BS|97 217
47[OMEGA]97 054
48~TR~97 028
49♧NBD♧96 771
50[WP]95 860
51〖Şยғ™〗94 400
52†MD†93 461
53〖₮♆₮〗92 528
5433`ONE1291 843
55|ƊƦȜ|91 647
56|ŁŜĐ|91 494
57[STAR]90 117
58﴾ᗦჁຖ﴿乡↫89 859
59【ṪǿҎ♛】89 471
60⚔BZZ⚔88 927
61[D$M]88 076
62[VBR]87 329
63|EDM|86 977
64Sɇnŧɨnɇł |85 286
65|IGil|84 889
66~ℬℛ~84 601
67{•••}84 259
68{☠☠}84 058
69[PoSl]83 051
70♔Ҝìиɠ ♔81 823
71[CLB]81 657
72[FPG] 81 161
73[SWAG]80 956
74||BZZ||80 875
75[EJ]80 793
76[FAST]80 604
77〘♔♕♔〙80 421
78[A1m]79 850
79ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |79 679
80|ÐŞḾ|79 474
81|...|79 402
82◃ℬℛ▹78 572
83¦...¦78 383
84[M13]77 299
85-KL-76 686
86[FOX]76 572
87╬ тяcҜя$╬75 704
88|BEAR|75 686
89[HAM]74 925
90/Death-Row/74 879
91[SLR]74 759
92[???] 74 715
93[TwT]73 261
94pVn73 076
95Rakan51173 042
96-707-72 935
97||ŦψŦ||72 909
98|Croc|72 859
99[JK]72 729
100↟ ℜℒ ↟72 706

Clan Top 100

#ClanScore
1❤Anta❤11 days 3 hours 58 min 22 sec
2〈ARC〉8 days 19 hours 47 min 30 sec
3[M-i-X]5 days 10 hours 55 min 20 sec
4[300]5 days 5 hours 31 min 28 sec
5【Ꭱ3Ᏸ】4 days 20 hours 22 min 22 sec
6ᴘʀᴏ. |4 days 18 hours 15 min 47 sec
7[3ØØ]4 days 7 hours 22 min 40 sec
8|ғ ᴇ ᴛ|3 days 10 hours 35 min 17 sec
9[~]3 days 6 hours 8 min 16 sec
10〖ARC〗3 days 4 hours 0 min 37 sec
11[ex]3 days 3 hours 0 min 36 sec
12~TR~2 days 20 hours 39 min 21 sec
13[ESS]2 days 17 hours 35 min 1 sec
14[ᴠᴀᴘᴇ]2 days 15 hours 37 min 49 sec
15|Ⲧ ⲧ Ⲏ|2 days 11 hours 26 min 47 sec
16[乃乇卂尺ᗪ]1 days 22 hours 48 min 37 sec
17『ARC』1 days 21 hours 12 min 56 sec
18ℱفمℳ1 days 20 hours 6 min 37 sec
19﴾ᗦჁຖ﴿乡↫1 days 10 hours 16 min 16 sec
20{☠☠}1 days 5 hours 46 min 37 sec
21[ARB]1 days 2 hours 25 min 3 sec
22[WP]23 hours 47 min 47 sec
23〖₮♆₮〗21 hours 59 min 47 sec
24【ṪǿҎ♛】21 hours 9 min 50 sec
25〖丅тĦ〗14 hours 56 min 15 sec
26⚜⇝⧼ァгσ⧽14 hours 52 min 49 sec
27⊲ŦŦĦ⊳14 hours 13 min 55 sec
28【BZZ】13 hours 8 min 41 sec
29†MD†12 hours 38 min 10 sec
30-707-12 hours 27 min 14 sec
31[FPG] 11 hours 57 min 22 sec
32!BZZ!11 hours 45 min 30 sec
33(-.-)11 hours 35 min 55 sec
34『3ᎡᏰ』11 hours 14 min 26 sec
3533`ONE1210 hours 26 min 11 sec
36[SWAG]10 hours 19 min 31 sec
37「ᴘʀᴏ.」9 hours 43 min 4 sec
38[A1m]9 hours 32 min 30 sec
39-KL-9 hours 26 min 7 sec
40〖Dеad〗8 hours 5 min 10 sec
41[Mauz]8 hours 0 min 47 sec
42[PoSl]7 hours 56 min 47 sec
43|EDM|7 hours 49 min 58 sec
44|ƊƦȜ|7 hours 33 min 6 sec
45「 Ꮮ1」⌁7 hours 12 min 46 sec
46[DEATH ROW]6 hours 57 min 52 sec
47[STAR]6 hours 45 min 52 sec
48〖Şยғ™〗6 hours 38 min 46 sec
49ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |6 hours 37 min 50 sec
50.〖 悪魔 〗6 hours 4 min 40 sec
51[OMEGA]5 hours 47 min 33 sec
52|IGil|5 hours 47 min 16 sec
53[FOX]5 hours 45 min 8 sec
54[JK]5 hours 14 min 57 sec
55َ╰ɑ̈̈ω̈̈s╮5 hours 1 min 27 sec
56【ARC】4 hours 44 min 15 sec
57|Croc|4 hours 43 min 5 sec
58[M13]4 hours 37 min 53 sec
59↾ℋℯℓℓ⇃4 hours 35 min 1 sec
60||ŦψŦ||4 hours 20 min 58 sec
61[HAM]4 hours 20 min 54 sec
62(LuC)4 hours 2 min 28 sec
63[EJ]3 hours 56 min 15 sec
64Rakan5113 hours 53 min 42 sec
65「ᎮᎳᎡ」3 hours 51 min 40 sec
66↟ ℜℒ ↟3 hours 49 min 28 sec
67||BZZ||3 hours 46 min 36 sec
68[Meow]3 hours 43 min 33 sec
69⟨OVR⟩3 hours 42 min 2 sec
70「ꜰ ꜰ 」3 hours 39 min 40 sec
71♔Ҝìиɠ ♔3 hours 23 min 6 sec
72[AC]3 hours 19 min 38 sec
73[FAST]3 hours 15 min 15 sec
74⚔BZZ⚔3 hours 5 min 46 sec
75|...|3 hours 0 min 54 sec
76[CLB]2 hours 55 min 52 sec
77⊰BZZ⊱2 hours 51 min 37 sec
78|ŁŜĐ|2 hours 42 min 15 sec
79[DRG]2 hours 30 min 31 sec
80[VBR]2 hours 15 min 54 sec
81~ℬℛ~2 hours 4 min 13 sec
82〖Croc+〗2 hours 3 min 19 sec
83|BEAR|2 hours 0 min 8 sec
84[TF]1 hours 59 min 21 sec
85「ARC」1 hours 50 min 46 sec
86[WaF]1 hours 41 min 51 sec
87[SKB]1 hours 39 min 17 sec
88◃ℬℛ▹1 hours 36 min 51 sec
89[~~~]1 hours 36 min 29 sec
90|• ʙᴏss •|1 hours 33 min 37 sec
91/Death-Row/1 hours 33 min 8 sec
92[drawn]1 hours 32 min 15 sec
93[ШТАБ]1 hours 31 min 57 sec
94Sɇnŧɨnɇł |1 hours 29 min 14 sec
95[TwT]1 hours 28 min 56 sec
96「тχ3」1 hours 25 min 7 sec
97√{SDS}•1 hours 18 min 24 sec
98|VST|1 hours 17 min 56 sec
99[ML]1 hours 17 min 35 sec
100|BS|1 hours 17 min 13 sec

Clan Top 100

#ClanScore
1❤Anta❤289 010 186
2〈ARC〉207 362 595
3【Ꭱ3Ᏸ】146 337 058
4[300]131 612 758
5[M-i-X]116 229 217
6ᴘʀᴏ. |101 016 129
7|ғ ᴇ ᴛ|98 837 834
8[~]87 823 452
9〖ARC〗86 975 741
10[3ØØ]82 547 894
11~TR~72 684 541
12[ᴠᴀᴘᴇ]70 300 419
13|Ⲧ ⲧ Ⲏ|65 832 684
14[ex]64 522 694
15[ESS]52 482 813
16『ARC』48 647 856
17[乃乇卂尺ᗪ]48 280 338
18ℱفمℳ39 341 450
19〖₮♆₮〗30 731 512
20{☠☠}30 484 186
21﴾ᗦჁຖ﴿乡↫29 099 946
22【ṪǿҎ♛】27 079 510
23[ARB]23 177 108
24〖丅тĦ〗18 961 546
25⊲ŦŦĦ⊳17 013 394
26[WP]16 845 898
27-707-14 829 405
28⚜⇝⧼ァгσ⧽14 205 295
29†MD†13 976 425
30(-.-)13 573 889
31[FPG] 13 172 703
32【BZZ】12 023 681
33!BZZ!11 268 289
3433`ONE1210 632 445
35[SWAG]10 032 893
36「 Ꮮ1」⌁9 838 731
37『3ᎡᏰ』9 592 781
38|ƊƦȜ|9 058 259
39-KL-8 911 214
40[PoSl]8 676 767
41[A1m]8 196 614
42「ᴘʀᴏ.」8 103 270
43[STAR]7 347 335
44.〖 悪魔 〗6 722 361
45〖Şยғ™〗6 617 874
46〖Dеad〗6 442 780
47|EDM|6 255 080
48َ╰ɑ̈̈ω̈̈s╮6 226 919
49||ŦψŦ||6 045 998
50ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |5 978 167
51[OMEGA]5 723 302
52|Croc|5 580 587
53|IGil|5 452 867
54[JK]5 088 014
55↟ ℜℒ ↟5 022 862
56「ᎮᎳᎡ」4 959 107
57[DEATH ROW]4 732 973
58Rakan5114 724 296
59[Meow]4 594 311
60[FOX]4 533 398
61[Mauz]4 407 949
62[EJ]4 385 375
63[HAM]4 197 663
64[FAST]3 471 994
65[M13]3 421 824
66(LuC)3 406 070
67⟨OVR⟩3 183 328
68↾ℋℯℓℓ⇃3 178 341
69「ꜰ ꜰ 」2 983 420
70|ŁŜĐ|2 954 346
71⊰BZZ⊱2 730 759
72[CLB]2 716 804
73[DRG]2 697 972
74【ARC】2 602 693
75〖Croc+〗2 548 961
76「ARC」2 541 429
77||BZZ||2 419 852
78⚔BZZ⚔2 397 413
79♔Ҝìиɠ ♔2 341 952
80|...|2 316 452
81|BEAR|2 146 982
82~ℬℛ~1 996 110
83[SKB]1 833 148
84Sɇnŧɨnɇł |1 823 612
85√{SDS}•1 785 725
86|BS|1 775 300
87[VBR]1 642 410
88[TF]1 601 218
89[AC]1 600 977
90|• ʙᴏss •|1 568 414
91[drawn]1 507 835
92◃ℬℛ▹1 395 306
93ғᴍs1 354 242
94[ШТАБ]1 347 064
95|VST|1 320 085
96♧NBD♧1 249 560
97[BZZ]1 226 476
98「тχ3」1 214 799
99/Death-Row/1 198 186
100[NICE]1 174 771

Clan Top 100

#ClanScore
1❤Anta❤18 183
2〈ARC〉12 264
3【Ꭱ3Ᏸ】10 149
4[300]8 211
5[M-i-X]7 386
6ᴘʀᴏ. |7 331
7|ғ ᴇ ᴛ|6 699
8|Ⲧ ⲧ Ⲏ|5 532
9〖ARC〗5 525
10~TR~5 433
11[~]5 323
12[ex]4 680
13[3ØØ]4 557
14[ᴠᴀᴘᴇ]4 151
15[乃乇卂尺ᗪ]2 990
16『ARC』2 903
17[ESS]2 815
18〖₮♆₮〗2 799
19ℱفمℳ2 341
20【ṪǿҎ♛】2 209
21{☠☠}2 078
22﴾ᗦჁຖ﴿乡↫1 840
23〖丅тĦ〗1 408
24[FPG] 1 352
25[ARB]1 334
26⊲ŦŦĦ⊳1 151
27(-.-)1 131
28-707-1 055
29⚜⇝⧼ァгσ⧽1 020
30[WP]880
31†MD†823
32[SWAG]799
33「 Ꮮ1」⌁715
34|ƊƦȜ|681
35!BZZ!671
36【BZZ】647
3733`ONE12636
38[A1m]607
39||ŦψŦ||572
40-KL-567
41[STAR]525
42〖Şยғ™〗525
43[PoSl]518
44「ᴘʀᴏ.」509
45『3ᎡᏰ』506
46[JK]462
47Rakan511446
48َ╰ɑ̈̈ω̈̈s╮445
49ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |442
50.〖 悪魔 〗434
51|Croc|382
52[Mauz]380
53↟ ℜℒ ↟369
54|EDM|356
55[OMEGA]349
56|IGil|343
57〖Dеad〗330
58[Meow]323
59「ᎮᎳᎡ」314
60[FOX]262
61[HAM]260
62[EJ]255
63(LuC)230
64⟨OVR⟩228
65[DEATH ROW]225
66[FAST]223
67〖Croc+〗213
68[M13]206
69「ARC」202
70|ŁŜĐ|202
71|GNX|192
72⚔BZZ⚔185
73[DRG]185
74「ꜰ ꜰ 」182
75[CLB]178
76√{SDS}•159
77↾ℋℯℓℓ⇃156
78|BS|145
79⊰BZZ⊱144
80[AC]130
81♔Ҝìиɠ ♔127
82|BEAR|125
83Sɇnŧɨnɇł |123
84||BZZ||119
85[TF]115
86[BZZ]113
87|• ʙᴏss •|112
88[SKB]110
89~ℬℛ~103
90|...|102
91【ARC】100
92|VST|96
93[drawn]87
94[NICE]82
95[ШТАБ]82
96ғᴍs82
97|ŁŜĐ+|80
98◃ℬℛ▹80
99[VBR]79
100||STN||77

CrazySplit servers list:

crazysplit1 | crazysplit2 | crazysplit3new | crazysplit4 | crazysplit5 | crazysplit6 | crazysplit7 | crazysplit8 | crazysplit9 | crazysplit10 | crazysplit11 | crazysplit12 | crazysplit13 | crazysplit14 | crazysplit15 | crazysplit16 | crazysplit17 | crazysplit18 | crazysplit19 | crazysplit20 | crazysplit21

All gamemodes:

Arena | Black Hole | Crazy FFA | CrazySplit | Dual | EatForSpeed | Egg Hunt | Experimental | Fastfood FFA | Fatboy Arena | FFA | Hardcore EXP | Hardcore FFA | MegaSplit FFA | MegaSplit 5K | New Year Special | OneShot | OverLimit | Snaker Dish | Space Invaders | Team | VirusWars FFA

Navigation

Main page | Player rating | Clan rating
Last updated: 5 min 15 sec ago
2021
2020
2019
2018
2017
2016
All years