Global server statistics for crazysplit21 - PetriDish.pw

Game statistics for server: crazysplit21 | for the year of 2021

Total games played: 185 991
Total time played: 103 days 23 hours 57 min 10 sec
Total mass: 2 386 645 919

Highscores top | Total time top | Results sum top | Total games top

Clan Top 100

#ClanScore
1【BZZ】1 213 225
2[ОРДА]700 539
3「ᴘʀᴏ.」594 577
4[ɢᴏᴅ.]580 667
5[DEATH ROW]552 106
6〖DP〗468 676
7↾KTT⇃456 402
8「ZBS」411 064
9「ɢᴏᴅ.」400 908
10|...|397 494
11【IW】394 557
12❤Anta❤301 286
13pVn292 477
14「ꜰ ꜰ 」283 286
15『Ꭾℜ‏Ꮻ』❧↝239 840
16-BZZ-196 610
17【ARC】196 351
18〘Ꭾℜ‏Ꮻ〙❅↝167 027
19ᴹᵃᵐᵐʸ⌥152 009
20[EJ]137 081
21[300]112 100
22║CSS║105 947
23|Rare|94 444
24『銃』87 123
25『ɴɴᴛ』84 586
26◃ℬℛ▹84 310
27ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |84 067
28『ᏒᗷᎶ』 →82 217
29✨☆☆☆✨81 532
30|†††|78 313
31[MAD]75 838
32||STN||74 300
33♧NBD♧74 079
34(-.-)70 268
35[TwT]70 067
36{ℬℛ}70 033
37|TDR|69 974
38~TR~67 923
39[3ØØ]66 795
40ᴘʀᴏ. |66 133
41Sɇnŧɨnɇł |65 405
42【Ꭱ3Ᏸ】64 574
43「 Ꮮ1」⌁64 538
44[M13]64 421
45|Ǻđᶆ|63 885
46|ŁŜĐ+|62 578
47❆Ꮓ͓͜Ɗ͛⥋62 135
48gucci/61 000
49[A1m]60 070
50[ᴠᴀᴘᴇ]60 020
51[DA]59 910
52↟ ℜℒ ↟59 767
53[M-i-X]58 117
54✨✯✯✯ ✨57 240
55||BZZ||56 044
56⸠ℒℚ⸡55 010
57[DRG]55 001
58[FOX]54 974
59|Ⲧ ⲧ Ⲏ|54 737
60!KTT!54 676
61ᴅᴀᴅᴅʏ53 440
62〖ARC〗53 064
63TDR•52 085
64| ℛkn |51 996
65|Croc|51 769
66(TDR)51 391
67MLTR50 758
68⟨OVR⟩50 737
69َ╰ɑ̈̈ω̈̈s╮50 575
70[Mc]50 329
71God ♆49 981
72[JK]49 739
73[Mauz]49 130
74!BZZ!48 977
75~ℬℛ~48 943
76〘᠖ʊภ〙48 456
77[NICE]48 098
78『ARC』48 038
79〘ᑭETᖇI〙47 989
80|КТТ|47 418
81⊰BZZ⊱47 239
82[SWAG]46 785
83[FƁI]46 074
84!FBI!44 996
85【ǤσĐ】44 793
86(IW)43 657
87[ex]43 354
88〖Dеad〗42 444
89|ƊƦȜ|42 133
90〖丅тĦ〗41 762
91〈ARC〉40 462
92‏آسف هوازن40 284
93~KL~40 170
94{•••}40 148
95▼DP▲39 703
96(...) 39 273
97[TNN]38 290
98{☠☠}38 263
99〖E2-E4〗37 801
100|ℬℛ|37 584

Clan Top 100

#ClanScore
1~TR~8 hours 57 min 0 sec
2[ex]5 hours 35 min 16 sec
3||STN||5 hours 6 min 19 sec
4|Ⲧ ⲧ Ⲏ|4 hours 12 min 28 sec
5[JK]4 hours 6 min 6 sec
6〖DP〗3 hours 21 min 27 sec
7『ɴɴᴛ』3 hours 19 min 28 sec
8[DA]3 hours 13 min 47 sec
9『Ꭾℜ‏Ꮻ』❧↝3 hours 12 min 14 sec
10[ɢᴏᴅ.]3 hours 9 min 26 sec
11【Ꭱ3Ᏸ】3 hours 5 min 52 sec
12ᴹᵃᵐᵐʸ⌥3 hours 3 min 46 sec
13❤Anta❤2 hours 44 min 41 sec
14-BZZ-2 hours 42 min 34 sec
15[M13]2 hours 35 min 48 sec
16[M-i-X]2 hours 34 min 13 sec
17「 Ꮮ1」⌁2 hours 22 min 40 sec
18↟ ℜℒ ↟2 hours 18 min 16 sec
19|ŁŜĐ+|2 hours 12 min 26 sec
20【BZZ】2 hours 9 min 43 sec
21[300]2 hours 6 min 39 sec
22↾KTT⇃2 hours 5 min 7 sec
23ᴅᴀᴅᴅʏ1 hours 59 min 57 sec
24[ОРДА]1 hours 55 min 14 sec
25『銃』1 hours 54 min 31 sec
26「ɢᴏᴅ.」1 hours 48 min 25 sec
27[NICE]1 hours 40 min 59 sec
28『ᏒᗷᎶ』 →1 hours 40 min 21 sec
29|...|1 hours 39 min 35 sec
30(-.-)1 hours 32 min 2 sec
31!BZZ!1 hours 28 min 1 sec
32|†††|1 hours 26 min 27 sec
33gucci/1 hours 22 min 3 sec
34[TwT]1 hours 15 min 47 sec
35Sɇnŧɨnɇł |1 hours 9 min 27 sec
36♧NBD♧1 hours 8 min 24 sec
37[DEATH ROW]1 hours 5 min 58 sec
38◃ℬℛ▹1 hours 5 min 23 sec
39pVn1 hours 1 min 46 sec
40❆Ꮓ͓͜Ɗ͛⥋51 min 42 sec
41〖Dеad〗49 min 33 sec
42[A1m]48 min 18 sec
43َ╰ɑ̈̈ω̈̈s╮44 min 46 sec
44〘ᑭETᖇI〙44 min 2 sec
45(TDR)43 min 56 sec
46「ᴘʀᴏ.」43 min 25 sec
47⟨OVR⟩41 min 25 sec
48.〖 悪魔 〗40 min 9 sec
49「ꜰ ꜰ 」39 min 17 sec
50[ᴠᴀᴘᴇ]35 min 20 sec
51⊰BZZ⊱34 min 38 sec
52[3ØØ]32 min 27 sec
53(...) 31 min 58 sec
54[Mc]31 min 49 sec
55「ZBS」31 min 26 sec
56✨☆☆☆✨30 min 3 sec
57[...]29 min 18 sec
58『ARC』29 min 8 sec
59[BZZ]27 min 34 sec
60|Rare|27 min 20 sec
61〖丅тĦ〗27 min 8 sec
62[MAD]25 min 45 sec
63[₭ŦŦ]25 min 41 sec
64|Ǻđᶆ|25 min 31 sec
65ᴘʀᴏ. |25 min 2 sec
66【IW】24 min 49 sec
67‏آسف هوازن24 min 8 sec
68[SWAG]23 min 51 sec
69|ƊƦȜ|23 min 47 sec
70[~]23 min 15 sec
71⸠ℒℚ⸡23 min 4 sec
72[sw]23 min 0 sec
73ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |22 min 47 sec
74|КТТ|21 min 37 sec
75||BZZ||19 min 58 sec
76|TDR|19 min 55 sec
77!KTT!19 min 37 sec
78❮BZZ❯19 min 18 sec
79MLTR19 min 14 sec
80[FOX]17 min 43 sec
81{☠☠}17 min 42 sec
82{S31}17 min 38 sec
83{ℬℛ}16 min 38 sec
84〘Ꭾℜ‏Ꮻ〙❅↝16 min 19 sec
85|Croc|15 min 46 sec
86[DRG]15 min 35 sec
87|ℬℛ|15 min 15 sec
88〖E2-E4〗15 min 2 sec
89〈ARC〉14 min 44 sec
90【ARC】14 min 34 sec
91||ŦψŦ||14 min 19 sec
92{FBI}14 min 18 sec
93|GNX|14 min 2 sec
94⊰Ꭾℜ‏Ꮻ⊱❧↝14 min 0 sec
95(LuC)13 min 24 sec
96{•••}12 min 49 sec
97~ℬℛ~12 min 29 sec
98✨✯✯✯ ✨11 min 54 sec
99~KL~11 min 47 sec
100[???] 11 min 23 sec

Clan Top 100

#ClanScore
1||STN||8 148 706
2~TR~6 831 874
3【BZZ】3 846 392
4|Ⲧ ⲧ Ⲏ|3 818 164
5【Ꭱ3Ᏸ】3 722 780
6[JK]3 707 501
7[ex]3 611 570
8[ɢᴏᴅ.]3 550 101
9[DA]3 346 937
10『ɴɴᴛ』3 320 108
11↟ ℜℒ ↟3 268 970
12[NICE]3 196 754
13|ŁŜĐ+|3 037 649
14〖DP〗2 945 296
15『Ꭾℜ‏Ꮻ』❧↝2 817 748
16「 Ꮮ1」⌁2 710 399
17ᴹᵃᵐᵐʸ⌥2 598 346
18[ОРДА]2 517 453
19[M13]2 379 088
20|...|2 311 833
21❤Anta❤2 215 054
22gucci/2 078 446
23-BZZ-2 027 748
24↾KTT⇃1 919 790
25『銃』1 852 806
26[M-i-X]1 850 786
27「ɢᴏᴅ.」1 630 171
28!BZZ!1 629 845
29『ᏒᗷᎶ』 →1 597 552
30[DEATH ROW]1 567 960
31(-.-)1 540 012
32Sɇnŧɨnɇł |1 474 081
33|†††|1 331 106
34「ᴘʀᴏ.」1 288 572
35[TwT]1 275 871
36ᴅᴀᴅᴅʏ1 245 913
37♧NBD♧1 187 281
38[300]1 098 142
39◃ℬℛ▹1 078 023
40pVn1 050 966
41[3ØØ]937 303
42❆Ꮓ͓͜Ɗ͛⥋865 898
43【IW】829 823
44〘ᑭETᖇI〙798 672
45〖Dеad〗775 033
46⟨OVR⟩773 735
47[ᴠᴀᴘᴇ]697 833
48[Mc]674 670
49(TDR)633 290
50『ARC』594 737
51〖丅тĦ〗588 825
52[₭ŦŦ]582 885
53「ZBS」560 568
54[A1m]550 356
55(...) 507 267
56.〖 悪魔 〗494 880
57ᴘʀᴏ. |449 657
58|GNX|442 995
59{ℬℛ}394 435
60[...]384 888
61[MAD]360 014
62|Ǻđᶆ|352 179
63َ╰ɑ̈̈ω̈̈s╮344 228
64[DRG]342 454
65|Rare|329 440
66⸠ℒℚ⸡329 138
67⊰BZZ⊱328 551
68「ꜰ ꜰ 」322 626
69||ŦψŦ||319 977
70{☠☠}316 305
71|ƊƦȜ|305 653
72ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |305 191
73|TDR|304 479
74✨☆☆☆✨288 647
75{•••}284 184
76MLTR284 136
77‏آسف هوازن276 539
78〖ARC〗275 325
79|КТТ|273 214
80❮BZZ❯261 675
81||BZZ||252 363
82[BZZ]249 920
83(LuC)235 718
84~ℬℛ~225 933
85〈ARC〉218 313
86[SWAG]218 307
87[sw]215 634
88〘Ꭾℜ‏Ꮻ〙❅↝210 751
89〖E2-E4〗209 028
90|Croc|208 351
91|ℬℛ|204 207
92【ARC】196 351
93ᵀʳᵒᶰᵉ185 589
94[FOX]177 948
95[~]176 351
96✨✯✯✯ ✨168 490
97[fbi]166 995
98║CSS║156 027
99{S31}148 378
100[Mauz]143 612

Clan Top 100

#ClanScore
1~TR~753
2||STN||569
3[NICE]443
4[JK]368
5|Ⲧ ⲧ Ⲏ|362
6[ex]357
7【Ꭱ3Ᏸ】307
8|ŁŜĐ+|288
9[ɢᴏᴅ.]283
10[DA]277
11↟ ℜℒ ↟250
12【BZZ】244
13『ɴɴᴛ』232
14ᴹᵃᵐᵐʸ⌥221
15「 Ꮮ1」⌁221
16!BZZ!215
17〖DP〗205
18『Ꭾℜ‏Ꮻ』❧↝192
19gucci/190
20|...|177
21[M13]173
22[M-i-X]163
23❤Anta❤154
24Sɇnŧɨnɇł |143
25[ОРДА]131
26(-.-)130
27『銃』117
28[TwT]114
29-BZZ-111
30『ᏒᗷᎶ』 →108
31⟨OVR⟩105
32〖Dеad〗105
33♧NBD♧103
34[DEATH ROW]97
35[₭ŦŦ]94
36|†††|91
37[3ØØ]86
38ᴅᴀᴅᴅʏ86
39◃ℬℛ▹85
40|GNX|80
41[300]75
42「ɢᴏᴅ.」75
43〘ᑭETᖇI〙71
44pVn65
45❆Ꮓ͓͜Ɗ͛⥋61
46〖丅тĦ〗60
47↾KTT⇃58
48[Mc]58
49[ᴠᴀᴘᴇ]57
50『ARC』55
51[...]54
52.〖 悪魔 〗53
53(...) 53
54ᴘʀᴏ. |45
55(TDR)39
56[sw]38
57|ƊƦȜ|36
58⊰BZZ⊱36
59[A1m]35
60(LuC)35
61[DRG]35
62{☠☠}33
63{ℬℛ}30
64〖E2-E4〗30
65|КТТ|29
66|TDR|29
67【IW】29
68❮BZZ❯28
69||ŦψŦ||27
70[BZZ]26
71〈ARC〉26
72✨☆☆☆✨25
73⸠ℒℚ⸡24
74〖ARC〗23
75「ᴘʀᴏ.」22
76||BZZ||22
77|Ǻđᶆ|21
78~ℬℛ~21
79|Croc|20
80َ╰ɑ̈̈ω̈̈s╮20
81[MAD]19
82{•••}18
83MLTR18
84[fbi]18
85(IW)17
86|ℬℛ|16
87[~]16
88|ÐŞḾ|16
89[SWAG]15
90ღᎡᎬᎠ➹14
91‏آسف هوازن14
92{S31}14
93.IW.14
94✨✯✯✯ ✨13
95⊰Ꭾℜ‏Ꮻ⊱❧↝13
96ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |12
97║CSS║11
98TDR•11
99ᵀʳᵒᶰᵉ11
100[AC]11

CrazySplit servers list:

crazysplit1 | crazysplit2 | crazysplit3new | crazysplit4 | crazysplit5 | crazysplit6 | crazysplit7 | crazysplit8 | crazysplit9 | crazysplit10 | crazysplit11 | crazysplit12 | crazysplit13 | crazysplit14 | crazysplit15 | crazysplit16 | crazysplit17 | crazysplit18 | crazysplit19 | crazysplit20 | crazysplit21

All gamemodes:

Arena | Black Hole | Crazy FFA | CrazySplit | Dual | EatForSpeed | Egg Hunt | Experimental | Fastfood FFA | Fatboy Arena | FFA | Hardcore EXP | Hardcore FFA | MegaSplit FFA | MegaSplit 5K | New Year Special | OneShot | OverLimit | Snaker Dish | Space Invaders | Team | VirusWars FFA

Navigation

Main page | Player rating | Clan rating
Last updated: 3 min 40 sec ago
2021
2020
2019
2018
2017
All years