Global server statistics for crazysplit21 - PetriDish.pw

Game statistics for server: crazysplit21 | for the year of 2021

Total games played: 196 368
Total time played: 110 days 5 hours 26 min 14 sec
Total mass: 2 492 676 389

Highscores top | Total time top | Results sum top | Total games top

Clan Top 100

#ClanScore
1【BZZ】1 213 225
2[ОРДА]1 196 050
3「ᴘʀᴏ.」594 577
4[ɢᴏᴅ.]580 667
5[DEATH ROW]552 106
6〖DP〗468 676
7↾KTT⇃456 402
8「ZBS」411 064
9「ɢᴏᴅ.」400 908
10|...|397 494
11【IW】394 557
12-BZZ-344 023
13✨☆☆☆✨340 433
14❤Anta❤301 286
15pVn292 477
16|夾|284 631
17「ꜰ ꜰ 」283 286
18『Ꭾℜ‏Ꮻ』❧↝239 840
19〖JAXY〗234 557
20【ARC】196 351
21〘Ꭾℜ‏Ꮻ〙❅↝167 027
22~TR~158 828
23ᴹᵃᵐᵐʸ⌥152 009
24ᴘʀᴏ. |148 727
25[EJ]137 081
26[300]112 100
27↾ℬℛ⇃107 142
28║CSS║105 947
29|Rare|94 444
30«...»94 043
31『銃』87 123
32『ɴɴᴛ』84 586
33◃ℬℛ▹84 310
34ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |84 067
35『ᏒᗷᎶ』 →82 217
36|†††|78 313
37[MAD]75 838
38||STN||74 300
39♧NBD♧74 079
40(-.-)70 268
41[TwT]70 067
42{ℬℛ}70 033
43|TDR|69 974
44[3ØØ]66 795
45Sɇnŧɨnɇł |65 405
46✨✯✯✯ ✨65 090
47【Ꭱ3Ᏸ】64 574
48「 Ꮮ1」⌁64 538
49[M13]64 421
50|Ǻđᶆ|63 885
51|ŁŜĐ+|62 578
52❆Ꮓ͓͜Ɗ͛⥋62 135
53gucci/61 000
54[A1m]60 070
55[ᴠᴀᴘᴇ]60 020
56[DA]59 910
57↟ ℜℒ ↟59 767
58[M-i-X]58 117
59||BZZ||56 044
60|Ⲧ ⲧ Ⲏ|55 685
61⸠ℒℚ⸡55 010
62[DRG]55 001
63[FOX]54 974
64!KTT!54 676
65〖ARC〗53 064
66TDR•52 085
67| ℛkn |51 996
68|Croc|51 769
69(TDR)51 391
70MLTR50 758
71⟨OVR⟩50 737
72َ╰ɑ̈̈ω̈̈s╮50 575
73[Mc]50 329
74God ♆49 981
75[JK]49 739
76[Mauz]49 130
77!BZZ!48 977
78~ℬℛ~48 943
79〘᠖ʊภ〙48 456
80[NICE]48 098
81『ARC』48 038
82〘ᑭETᖇI〙47 989
83|КТТ|47 418
84⊰BZZ⊱47 239
85[SWAG]46 785
86[FƁI]46 074
87!FBI!44 996
88【ǤσĐ】44 793
89(IW)43 657
90[ex]43 354
91〖Dеad〗42 444
92|ƊƦȜ|42 133
93〖丅тĦ〗41 762
94|ANL|40 495
95〈ARC〉40 462
96‏آسف هوازن40 284
97~KL~40 170
98{•••}40 148
99▼DP▲39 703

Clan Top 100

#ClanScore
1~TR~10 hours 58 min 29 sec
2[ex]5 hours 35 min 16 sec
3||STN||5 hours 6 min 19 sec
4|Ⲧ ⲧ Ⲏ|4 hours 47 min 43 sec
5[JK]4 hours 6 min 6 sec
6〖DP〗3 hours 31 min 35 sec
7『ɴɴᴛ』3 hours 19 min 28 sec
8[DA]3 hours 13 min 47 sec
9『Ꭾℜ‏Ꮻ』❧↝3 hours 12 min 14 sec
10[ɢᴏᴅ.]3 hours 9 min 26 sec
11【Ꭱ3Ᏸ】3 hours 5 min 52 sec
12ᴹᵃᵐᵐʸ⌥3 hours 3 min 46 sec
13[ОРДА]2 hours 54 min 1 sec
14[M-i-X]2 hours 52 min 48 sec
15-BZZ-2 hours 52 min 22 sec
16❤Anta❤2 hours 44 min 41 sec
17[M13]2 hours 35 min 48 sec
18【BZZ】2 hours 24 min 39 sec
19「 Ꮮ1」⌁2 hours 22 min 40 sec
20↟ ℜℒ ↟2 hours 18 min 16 sec
21[300]2 hours 13 min 41 sec
22|ŁŜĐ+|2 hours 12 min 26 sec
23↾KTT⇃2 hours 5 min 7 sec
24|...|1 hours 56 min 27 sec
25『銃』1 hours 54 min 31 sec
26「ɢᴏᴅ.」1 hours 48 min 25 sec
27[NICE]1 hours 40 min 59 sec
28『ᏒᗷᎶ』 →1 hours 40 min 21 sec
29!BZZ!1 hours 35 min 25 sec
30(-.-)1 hours 32 min 2 sec
31|†††|1 hours 26 min 27 sec
32gucci/1 hours 22 min 3 sec
33[TwT]1 hours 15 min 47 sec
34✨☆☆☆✨1 hours 15 min 2 sec
35◃ℬℛ▹1 hours 13 min 50 sec
36Sɇnŧɨnɇł |1 hours 9 min 27 sec
37♧NBD♧1 hours 8 min 24 sec
38[DEATH ROW]1 hours 5 min 58 sec
39〖JAXY〗1 hours 4 min 52 sec
40pVn1 hours 1 min 46 sec
41✨✯✯✯ ✨52 min 59 sec
42❆Ꮓ͓͜Ɗ͛⥋51 min 42 sec
43〖Dеad〗49 min 33 sec
44[A1m]48 min 18 sec
45〘ᑭETᖇI〙47 min 37 sec
46「ꜰ ꜰ 」46 min 7 sec
47َ╰ɑ̈̈ω̈̈s╮44 min 46 sec
48(TDR)43 min 56 sec
49「ᴘʀᴏ.」43 min 25 sec
50ᴘʀᴏ. |43 min 9 sec
51⟨OVR⟩41 min 25 sec
52.〖 悪魔 〗40 min 9 sec
53[ᴠᴀᴘᴇ]35 min 20 sec
54⊰BZZ⊱34 min 38 sec
55[3ØØ]32 min 27 sec
56(...) 31 min 58 sec
57[Mc]31 min 49 sec
58「ZBS」31 min 26 sec
59[...]29 min 18 sec
60『ARC』29 min 8 sec
61|夾|28 min 54 sec
62[BZZ]27 min 34 sec
63|Rare|27 min 20 sec
64〖丅тĦ〗27 min 8 sec
65[MAD]25 min 45 sec
66[₭ŦŦ]25 min 41 sec
67|Ǻđᶆ|25 min 31 sec
68【IW】24 min 49 sec
69‏آسف هوازن24 min 8 sec
70[SWAG]23 min 51 sec
71|ƊƦȜ|23 min 47 sec
72[~]23 min 15 sec
73⸠ℒℚ⸡23 min 4 sec
74[sw]23 min 0 sec
75ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |22 min 47 sec
76|КТТ|21 min 37 sec
77ᏒᏉb21 min 18 sec
78|ANL|20 min 47 sec
79||BZZ||19 min 58 sec
80|TDR|19 min 55 sec
81!KTT!19 min 37 sec
82❮BZZ❯19 min 18 sec
83MLTR19 min 14 sec
84ღᎡᎬᎠ➹18 min 56 sec
85[FOX]17 min 43 sec
86{☠☠}17 min 42 sec
87{S31}17 min 38 sec
88〈ARC〉17 min 2 sec
89{ℬℛ}16 min 51 sec
90〘Ꭾℜ‏Ꮻ〙❅↝16 min 19 sec
91「ᎮᎳᎡ」16 min 6 sec
92|Croc|15 min 46 sec
93[DRG]15 min 35 sec
94|ℬℛ|15 min 15 sec
95〖E2-E4〗15 min 2 sec
96【ARC】14 min 34 sec
97||ŦψŦ||14 min 19 sec
98{FBI}14 min 18 sec
99|GNX|14 min 2 sec

Clan Top 100

#ClanScore
1~TR~8 168 896
2||STN||8 148 706
3[ОРДА]4 513 329
4|Ⲧ ⲧ Ⲏ|4 116 581
5【BZZ】3 945 944
6【Ꭱ3Ᏸ】3 722 780
7[JK]3 707 501
8[ex]3 611 570
9[ɢᴏᴅ.]3 550 101
10[DA]3 346 937
11『ɴɴᴛ』3 320 108
12↟ ℜℒ ↟3 268 970
13[NICE]3 196 754
14〖DP〗3 137 209
15|ŁŜĐ+|3 037 649
16『Ꭾℜ‏Ꮻ』❧↝2 817 748
17|...|2 780 390
18「 Ꮮ1」⌁2 710 399
19ᴹᵃᵐᵐʸ⌥2 598 346
20[M13]2 379 088
21-BZZ-2 371 771
22❤Anta❤2 215 054
23gucci/2 078 446
24↾KTT⇃1 919 790
25[M-i-X]1 915 700
26『銃』1 852 806
27!BZZ!1 634 895
28「ɢᴏᴅ.」1 630 171
29『ᏒᗷᎶ』 →1 597 552
30[DEATH ROW]1 567 960
31(-.-)1 540 012
32Sɇnŧɨnɇł |1 474 081
33◃ℬℛ▹1 368 627
34|†††|1 331 106
35「ᴘʀᴏ.」1 288 572
36[TwT]1 275 871
37♧NBD♧1 187 281
38[300]1 183 499
39✨☆☆☆✨1 129 482
40pVn1 050 966
41[3ØØ]937 303
42❆Ꮓ͓͜Ɗ͛⥋865 898
43〘ᑭETᖇI〙842 495
44【IW】829 823
45〖Dеad〗775 033
46〖JAXY〗774 249
47⟨OVR⟩773 735
48[ᴠᴀᴘᴇ]697 833
49[Mc]674 670
50(TDR)633 290
51ᴘʀᴏ. |613 384
52『ARC』594 737
53〖丅тĦ〗588 825
54|夾|587 891
55[₭ŦŦ]582 885
56✨✯✯✯ ✨578 792
57「ZBS」560 568
58[A1m]550 356
59(...) 507 267
60.〖 悪魔 〗494 880
61|GNX|442 995
62「ꜰ ꜰ 」410 727
63{ℬℛ}403 525
64[...]384 888
65[MAD]360 014
66ღᎡᎬᎠ➹356 809
67|Ǻđᶆ|352 179
68َ╰ɑ̈̈ω̈̈s╮344 228
69[DRG]342 454
70|Rare|329 440
71⸠ℒℚ⸡329 138
72⊰BZZ⊱328 551
73ᏒᏉb328 132
74||ŦψŦ||319 977
75{☠☠}316 305
76|ƊƦȜ|305 653
77ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |305 191
78|TDR|304 479
79{•••}284 184
80MLTR284 136
81‏آسف هوازن276 539
82〖ARC〗275 325
83|КТТ|273 214
84❮BZZ❯261 675
85〈ARC〉252 880
86||BZZ||252 363
87[BZZ]249 920
88(LuC)235 718
89|ANL|226 933
90~ℬℛ~225 933
91「ᎮᎳᎡ」221 010
92[SWAG]218 307
93[sw]215 634
94〘Ꭾℜ‏Ꮻ〙❅↝210 751
95〖E2-E4〗209 028
96|Croc|208 351
97|ℬℛ|204 207
98【ARC】196 351
99ᵀʳᵒᶰᵉ185 589

Clan Top 100

#ClanScore
1~TR~882
2||STN||569
3[NICE]443
4|Ⲧ ⲧ Ⲏ|381
5[JK]368
6[ex]357
7【Ꭱ3Ᏸ】307
8|ŁŜĐ+|288
9[ɢᴏᴅ.]283
10[DA]277
11【BZZ】251
12↟ ℜℒ ↟250
13『ɴɴᴛ』232
14|...|221
15「 Ꮮ1」⌁221
16ᴹᵃᵐᵐʸ⌥221
17〖DP〗220
18!BZZ!216
19[ОРДА]210
20『Ꭾℜ‏Ꮻ』❧↝192
21gucci/190
22[M13]173
23[M-i-X]169
24❤Anta❤154
25Sɇnŧɨnɇł |143
26(-.-)130
27◃ℬℛ▹117
28『銃』117
29[TwT]114
30-BZZ-112
31『ᏒᗷᎶ』 →108
32⟨OVR⟩105
33〖Dеad〗105
34♧NBD♧103
35[DEATH ROW]97
36[₭ŦŦ]94
37|†††|91
38✨☆☆☆✨91
39[3ØØ]86
40|GNX|80
41[300]79
42✨✯✯✯ ✨77
43「ɢᴏᴅ.」75
44〘ᑭETᖇI〙74
45pVn65
46❆Ꮓ͓͜Ɗ͛⥋61
47〖丅тĦ〗60
48|夾|58
49↾KTT⇃58
50[Mc]58
51〖JAXY〗57
52[ᴠᴀᴘᴇ]57
53『ARC』55
54[...]54
55(...) 53
56.〖 悪魔 〗53
57ᏒᏉb52
58ღᎡᎬᎠ➹52
59ᴘʀᴏ. |49
60(TDR)39
61[sw]38
62|ƊƦȜ|36
63⊰BZZ⊱36
64(LuC)35
65[A1m]35
66[DRG]35
67「ᎮᎳᎡ」34
68{☠☠}33
69{ℬℛ}31
70〖E2-E4〗30
71【IW】29
72|TDR|29
73|КТТ|29
74❮BZZ❯28
75||ŦψŦ||27
76〈ARC〉27
77[BZZ]26
78⸠ℒℚ⸡24
79〖ARC〗23
80||BZZ||22
81「ᴘʀᴏ.」22
82~ℬℛ~21
83|Ǻđᶆ|21
84َ╰ɑ̈̈ω̈̈s╮20
85|Croc|20
86[MAD]19
87{•••}18
88[fbi]18
89MLTR18
90(IW)17
91|ÐŞḾ|16
92|ℬℛ|16
93[~]16
94[SWAG]15
95‏آسف هوازن14
96.IW.14
97{S31}14
98❃Ⲙズキ↝14
99|ANL|13

CrazySplit servers list:

crazysplit1 | crazysplit2 | crazysplit3new | crazysplit4 | crazysplit5 | crazysplit6 | crazysplit7 | crazysplit8 | crazysplit9 | crazysplit10 | crazysplit11 | crazysplit12 | crazysplit13 | crazysplit14 | crazysplit15 | crazysplit16 | crazysplit17 | crazysplit18 | crazysplit19 | crazysplit20 | crazysplit21

All gamemodes:

Arena | Black Hole | Crazy FFA | CrazySplit | Dual | EatForSpeed | Egg Hunt | Experimental | Fastfood FFA | Fatboy Arena | FFA | Hardcore EXP | Hardcore FFA | MegaSplit FFA | MegaSplit 5K | New Year Special | OneShot | OverLimit | Snaker Dish | Space Invaders | Team | VirusWars FFA

Navigation

Main page | Player rating | Clan rating
Last updated: 1 min 16 sec ago
2021
2020
2019
2018
2017
All years