Global server statistics for crazysplit20 - PetriDish.pw

Game statistics for server: crazysplit20 | for the year of 2021

Total games played: 198 708
Total time played: 103 days 15 hours 32 min 44 sec
Total mass: 2 576 376 805

Highscores top | Total time top | Results sum top | Total games top

Clan Top 100

#ClanScore
1[ОРДА]394 742
2ᴹᵃᵐᵐʸ⌥211 827
3[ɢᴏᴅ.]204 913
4{ℬℛ}191 962
5-BZZ-130 908
6「ꜰ ꜰ 」119 552
7ᴅᴀᴅᴅʏ118 779
8【ǤσĐ】107 274
9[Mc]94 674
10「 Ꮮ1」⌁93 391
11↾KTT⇃87 720
12|Croc|87 187
13》SCP《82 811
14pVn82 509
15↟ ℜℒ ↟81 809
16◃ℬℛ▹79 934
17|...|77 423
18ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |76 247
19~TR~75 637
20[SWAG]75 420
21•᥊2ɀ•72 881
22[TwT]71 619
23|Rare|70 916
24【Ꭱ3Ᏸ】70 757
25[MAD]67 969
26♧NBD♧67 671
27〘♔♕♔〙67 659
28[HAM]67 581
29[M-i-X]67 451
30『3ᎡᏰ』67 378
31MLTR66 889
32〖丅тĦ〗65 295
33ⒻⓉⒼ64 774
34「OLD」64 657
35Sɇnŧɨnɇł |63 839
36[A1m]62 676
37|ŁŜĐ+|60 162
38〈ARC〉59 073
39✨☆☆☆✨58 649
40〘ᑭETᖇI〙58 611
41|Ⲧ ⲧ Ⲏ|58 409
42『ᏒᗷᎶ』 →58 262
43「ɢᴏᴅ.」57 409
44[~]55 990
45『銃』55 650
46⸠ℒℚ⸡54 748
47[3ØØ]54 482
48[EJ]54 445
49|ƊƦȜ|54 254
50~ℬℛ~53 441
51ღᎡᎬᎠ➹53 193
52◢Deαтн Row◣52 886
53『ARC』52 638
54(-.-)51 743
55[drawn]50 911
56[DA]50 218
57(LuC)49 597
58〘᠖ʊภ〙48 303
59God ♆48 098
60||STN||47 849
61TDR•47 280
62[ex]47 239
63(O4KO)46 615
64[ᴠᴀᴘᴇ]44 793
65「ARC」44 704
66[M13]43 145
67ᴘʀᴏ. |40 805
68|TDR|40 592
69『ɴɴᴛ』39 647
70|†††|38 657
71[300]38 077
72~KL~37 573
73⋨ぞ⋩37 542
74▼DP▲37 094
75↾ℬℛ⇃36 953
76〖DP〗36 762
77[NICE]35 576
78[cod]34 889
79❶❷❺33 700
80gucci/33 444
81Eʟıтε∫32 464
82~TED~31 082
83❮BZZ❯30 769
84〖ARC〗30 649
85[MLR]28 799
86[Mauz]27 444
87﴾Ꮴ﴿27 286
88[???] 23 468
89★β¥★22 500
90Pussy/19 677
91[...]19 045
92[GIP]17 017
93[JX]16 439
94『夾』15 810
95|Nψβ|14 772
96|DP|14 092
97|retty|13 243
98(iiiNT)13 066
99[Lara]11 311

Clan Top 100

#ClanScore
1ᴹᵃᵐᵐʸ⌥1 days 9 hours 41 min 20 sec
2「 Ꮮ1」⌁1 days 6 hours 4 min 17 sec
3ᴅᴀᴅᴅʏ14 hours 3 min 37 sec
4~TR~13 hours 59 min 31 sec
5[ex]9 hours 23 min 51 sec
6【Ꭱ3Ᏸ】7 hours 15 min 17 sec
7[ɢᴏᴅ.]5 hours 16 min 31 sec
8ღᎡᎬᎠ➹5 hours 1 min 25 sec
9【ǤσĐ】5 hours 0 min 33 sec
10『ᏒᗷᎶ』 →4 hours 21 min 46 sec
11|Ⲧ ⲧ Ⲏ|3 hours 25 min 51 sec
12[SWAG]2 hours 26 min 33 sec
13[TwT]1 hours 54 min 5 sec
14-BZZ-1 hours 53 min 6 sec
15[A1m]1 hours 46 min 34 sec
16↟ ℜℒ ↟1 hours 37 min 29 sec
17{ℬℛ}1 hours 32 min 20 sec
18『3ᎡᏰ』1 hours 29 min 43 sec
19|ŁŜĐ+|1 hours 28 min 40 sec
20》SCP《1 hours 21 min 14 sec
21|ƊƦȜ|1 hours 20 min 24 sec
22|Nψβ|1 hours 19 min 44 sec
23♧NBD♧1 hours 12 min 49 sec
24MLTR1 hours 12 min 1 sec
25[M-i-X]1 hours 9 min 48 sec
26[DA]1 hours 0 min 53 sec
27(LuC)58 min 33 sec
28〘ᑭETᖇI〙56 min 54 sec
29◃ℬℛ▹52 min 24 sec
30⸠ℒℚ⸡51 min 4 sec
31『ARC』45 min 19 sec
32ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |35 min 34 sec
33『銃』35 min 14 sec
34Sɇnŧɨnɇł |31 min 54 sec
35「ɢᴏᴅ.」31 min 38 sec
36|Croc|31 min 11 sec
37[~]30 min 5 sec
38〖丅тĦ〗29 min 38 sec
39[MAD]29 min 15 sec
40[Mc]28 min 24 sec
41||STN||28 min 0 sec
42(-.-)26 min 5 sec
43[ОРДА]25 min 19 sec
44[drawn]24 min 51 sec
45⋨ぞ⋩24 min 51 sec
46[3ØØ]19 min 43 sec
47|...|19 min 17 sec
48[ᴠᴀᴘᴇ]18 min 18 sec
49「ꜰ ꜰ 」18 min 10 sec
50God ♆17 min 19 sec
51[NICE]15 min 40 sec
52[M13]15 min 34 sec
53「ARC」15 min 32 sec
54~KL~15 min 30 sec
55gucci/15 min 27 sec
56『ɴɴᴛ』14 min 32 sec
57~ℬℛ~14 min 7 sec
58[300]13 min 59 sec
59pVn12 min 37 sec
60(O4KO)12 min 3 sec
61↾KTT⇃11 min 46 sec
62|TDR|11 min 44 sec
63〈ARC〉10 min 13 sec
64〖ARC〗9 min 13 sec
65ⒻⓉⒼ8 min 30 sec
66[...]8 min 20 sec
67ᴘʀᴏ. |8 min 17 sec
68|Rare|7 min 53 sec
69「OLD」7 min 35 sec
70[HAM]7 min 16 sec
71〖DP〗7 min 9 sec
72•᥊2ɀ•6 min 59 sec
73〘♔♕♔〙6 min 45 sec
74[ExP]6 min 29 sec
75|†††|5 min 40 sec
76[Lara]5 min 29 sec
77(iiiNT)5 min 13 sec
78▼DP▲5 min 2 sec
79〘᠖ʊภ〙4 min 48 sec
80[MLR]4 min 21 sec
81[EJ]4 min 20 sec
82[cod]4 min 2 sec
83『夾』4 min 1 sec
84↾ℬℛ⇃3 min 44 sec
85✨☆☆☆✨3 min 38 sec
86◢Deαтн Row◣3 min 14 sec
87「ᴘʀᴏ.」3 min 3 sec
88Eʟıтε∫2 min 41 sec
89﴾Ꮴ﴿2 min 29 sec
90~TED~2 min 26 sec
91❮BZZ❯2 min 14 sec
92TDR•2 min 14 sec
93[???] 2 min 12 sec
94[Mauz]2 min 11 sec
95[JX]2 min 4 sec
96|retty|1 min 53 sec
97★β¥★1 min 53 sec
98❶❷❺1 min 50 sec
99〖CSS〗1 min 47 sec

Clan Top 100

#ClanScore
1ᴹᵃᵐᵐʸ⌥29 196 068
2「 Ꮮ1」⌁25 527 215
3ᴅᴀᴅᴅʏ17 194 877
4~TR~13 807 534
5[ex]10 116 564
6【Ꭱ3Ᏸ】8 599 921
7[ɢᴏᴅ.]6 476 512
8【ǤσĐ】4 630 153
9『ᏒᗷᎶ』 →4 362 574
10ღᎡᎬᎠ➹3 864 967
11|Ⲧ ⲧ Ⲏ|3 275 227
12[TwT]2 926 893
13↟ ℜℒ ↟2 463 836
14[SWAG]2 083 499
15[A1m]1 977 298
16♧NBD♧1 774 542
17|ƊƦȜ|1 720 118
18{ℬℛ}1 666 286
19『3ᎡᏰ』1 596 498
20-BZZ-1 398 217
21[M-i-X]1 285 763
22|ŁŜĐ+|1 235 145
23》SCP《1 159 465
24MLTR941 877
25[~]789 275
26Sɇnŧɨnɇł |786 024
27(LuC)783 172
28⸠ℒℚ⸡742 576
29||STN||684 534
30〘ᑭETᖇI〙611 201
31[ОРДА]608 175
32◃ℬℛ▹601 502
33[drawn]592 690
34〖丅тĦ〗590 675
35「ɢᴏᴅ.」586 437
36[Mc]544 468
37ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |531 130
38『ARC』490 410
39gucci/471 463
40『銃』458 491
41|Croc|431 569
42「ꜰ ꜰ 」403 793
43[MAD]399 769
44『ɴɴᴛ』394 337
45|...|387 241
46[NICE]340 061
47「ARC」324 886
48⋨ぞ⋩318 320
49[3ØØ]317 168
50(-.-)316 103
51ᴘʀᴏ. |309 096
52[ᴠᴀᴘᴇ]307 962
53[300]305 938
54God ♆302 863
55~KL~200 548
56〈ARC〉194 692
57pVn190 182
58[...]182 332
59〖DP〗178 739
60~ℬℛ~158 647
61「OLD」156 322
62[M13]155 622
63|Rare|138 366
64•᥊2ɀ•134 803
65[DA]130 454
66[EJ]122 550
67↾KTT⇃114 174
68ⒻⓉⒼ112 961
69〘♔♕♔〙110 706
70|TDR|102 596
71(O4KO)88 291
72↾ℬℛ⇃86 172
73|†††|83 928
74〖ARC〗78 656
75[cod]73 613
76◢Deαтн Row◣72 915
77「ᴘʀᴏ.」72 883
78『夾』68 203
79[HAM]67 581
80✨☆☆☆✨64 277
81~TED~61 190
82﴾Ꮴ﴿57 481
83▼DP▲54 819
84〘᠖ʊภ〙48 303
85TDR•47 280
86[MLR]45 615
87〖CSS〗45 010
88[???] 42 858
89[GIP]39 573
90Eʟıтε∫38 839
91|retty|38 717
92❶❷❺33 700
93[Mauz]33 557
94(iiiNT)33 087
95【ARC】31 917
96❮BZZ❯30 769
97Pussy/29 667
98★β¥★27 718
99|DP|24 385

Clan Top 100

#ClanScore
1ᴹᵃᵐᵐʸ⌥2 137
2「 Ꮮ1」⌁1 877
3~TR~1 325
4ᴅᴀᴅᴅʏ1 190
5[ex]1 083
6【Ꭱ3Ᏸ】764
7[ɢᴏᴅ.]472
8『ᏒᗷᎶ』 →397
9|Ⲧ ⲧ Ⲏ|346
10ღᎡᎬᎠ➹344
11【ǤσĐ】276
12[TwT]269
13|ƊƦȜ|163
14↟ ℜℒ ↟162
15[A1m]160
16♧NBD♧141
17[SWAG]139
18[M-i-X]129
19{ℬℛ}121
20》SCP《104
21『3ᎡᏰ』99
22|ŁŜĐ+|94
23[~]80
24(LuC)70
25-BZZ-68
26[drawn]65
27gucci/60
28MLTR59
29〖丅тĦ〗57
30Sɇnŧɨnɇł |57
31[Mc]56
32||STN||51
33[NICE]49
34◃ℬℛ▹45
35[300]42
36「ɢᴏᴅ.」40
37⸠ℒℚ⸡40
38『ARC』36
39「ARC」36
40⋨ぞ⋩35
41〘ᑭETᖇI〙34
42|...|34
43『ɴɴᴛ』32
44[ОРДА]30
45ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |29
46God ♆28
47[...]26
48[ᴠᴀᴘᴇ]25
49〖DP〗23
50ᴘʀᴏ. |23
51|Croc|22
52(-.-)22
53~KL~21
54『銃』20
55[3ØØ]19
56〈ARC〉19
57[MAD]17
58pVn12
59「OLD」10
60↾ℬℛ⇃10
61〖ARC〗10
62「ᴘʀᴏ.」10
63「ꜰ ꜰ 」9
64[DA]9
65〘♔♕♔〙9
66[EJ]8
67〖CSS〗8
68|†††|8
69~TED~7
70[cod]7
71|TDR|7
72~ℬℛ~7
73『夾』7
74[M13]6
75﴾Ꮴ﴿5
76|retty|5
77【ARC】5
78ⒻⓉⒼ4
79◢Deαтн Row◣4
80[GIP]4
81•᥊2ɀ•4
82[MLR]4
83[PoSl]3
84Pussy/3
85↾KTT⇃3
86▼DP▲3
87|DP|3
88[???] 3
89(iiiNT)3
90ƝƇR--2
91★β¥★2
92(TDR)2
93[JX]2
94(O4KO)2
95[Mauz]2
96✨☆☆☆✨2
97|Rare|2
98Eʟıтε∫2
99(S31)2

CrazySplit servers list:

crazysplit1 | crazysplit2 | crazysplit3new | crazysplit4 | crazysplit5 | crazysplit6 | crazysplit7 | crazysplit8 | crazysplit9 | crazysplit10 | crazysplit11 | crazysplit12 | crazysplit13 | crazysplit14 | crazysplit15 | crazysplit16 | crazysplit17 | crazysplit18 | crazysplit19 | crazysplit20 | crazysplit21

All gamemodes:

Arena | Black Hole | Crazy FFA | CrazySplit | Dual | EatForSpeed | Egg Hunt | Experimental | Fastfood FFA | Fatboy Arena | FFA | Hardcore EXP | Hardcore FFA | MegaSplit FFA | MegaSplit 5K | New Year Special | OneShot | OverLimit | Snaker Dish | Space Invaders | Team | VirusWars FFA | Zombie

Navigation

Main page | Player rating | Clan rating
Last updated: 0 min 14 sec ago
2021
2020
2019
2018
2017
All years