Global server statistics for crazysplit21 - PetriDish.pw

Game statistics for server: crazysplit21 | for the year of 2021

Total games played: 157 390
Total time played: 84 days 7 hours 30 min 37 sec
Total mass: 2 052 503 876

Highscores top | Total time top | Results sum top | Total games top

Clan Top 100

#ClanScore
1[DEATH ROW]552 106
2[ОРДА]445 796
3「ɢᴏᴅ.」400 908
4|...|397 494
5【IW】394 557
6↾KTT⇃341 507
7【BZZ】300 886
8pVn292 477
9「ꜰ ꜰ 」283 286
10【ARC】196 351
11ᴹᵃᵐᵐʸ⌥152 009
12[EJ]137 081
13[ɢᴏᴅ.]136 194
14║CSS║105 947
15|Rare|94 444
16『銃』87 123
17◃ℬℛ▹84 310
18ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |84 067
19『ᏒᗷᎶ』 →82 217
20|†††|78 313
21[MAD]75 838
22||STN||74 300
23♧NBD♧74 079
24(-.-)70 268
25『ɴɴᴛ』70 099
26[TwT]70 067
27{ℬℛ}70 033
28|TDR|69 974
29~TR~67 923
30[3ØØ]66 795
31Sɇnŧɨnɇł |65 405
32-BZZ-65 282
33【Ꭱ3Ᏸ】64 574
34「 Ꮮ1」⌁64 538
35[M13]64 421
36|ŁŜĐ+|62 578
37❆Ꮓ͓͜Ɗ͛⥋62 135
38gucci/61 000
39[ᴠᴀᴘᴇ]60 020
40[DA]59 910
41↟ ℜℒ ↟59 767
42[M-i-X]58 117
43⸠ℒℚ⸡55 010
44[DRG]55 001
45[FOX]54 974
46|Ⲧ ⲧ Ⲏ|54 737
47ᴅᴀᴅᴅʏ53 440
48〖ARC〗53 064
49TDR•52 085
50|Croc|51 769
51(TDR)51 391
52[Mc]50 329
53God ♆49 981
54[JK]49 739
55[Mauz]49 130
56~ℬℛ~48 943
57〘᠖ʊภ〙48 456
58[NICE]48 098
59『ARC』48 038
60〘ᑭETᖇI〙47 989
61[SWAG]46 785
62[A1m]46 214
63【ǤσĐ】44 793
64[300]43 413
65[ex]43 354
66〖Dеad〗42 444
67|ƊƦȜ|42 133
68〈ARC〉40 462
69~KL~40 170
70(...) 39 273
71{☠☠}38 263
72〖E2-E4〗37 801
73ᵀʳᵒᶰᵉ36 090
74〖丅тĦ〗34 798
75》SCP《34 353
76.〖 悪魔 〗33 910
77[AC]33 639
78「ᴘʀᴏ.」32 451
79|ŁŜĐ|32 080
80||ŦψŦ||31 904
81[cod]31 209
82(O4KO)29 567
83[LU Treg]28 953
84〖DP〗28 886
85ღᎡᎬᎠ➹28 755
86☣ɢᴜɴ☣26 349
87[drawn]26 236
88[...]25 561
89〘♔♕♔〙24 386
90[???] 24 082
91|GNX|22 500
92⋨ぞ⋩20 891
93(LuC)20 723
94〖Şยғ™〗18 149
95╒тяcҜя$╕17 718
96『3ᎡᏰ』15 634
97[~]14 990
98/Death-Row/14 262
99⟨OVR⟩11 335
100❃Ⲙズキ↝10 924

Clan Top 100

#ClanScore
1~TR~5 hours 19 min 17 sec
2||STN||5 hours 6 min 19 sec
3[ex]4 hours 23 min 53 sec
4[DA]3 hours 13 min 47 sec
5[JK]3 hours 7 min 18 sec
6ᴹᵃᵐᵐʸ⌥3 hours 2 min 15 sec
7『ɴɴᴛ』2 hours 54 min 16 sec
8【Ꭱ3Ᏸ】2 hours 53 min 59 sec
9|Ⲧ ⲧ Ⲏ|2 hours 50 min 7 sec
10[M13]2 hours 35 min 48 sec
11↟ ℜℒ ↟2 hours 18 min 16 sec
12|ŁŜĐ+|2 hours 12 min 26 sec
13ᴅᴀᴅᴅʏ1 hours 59 min 57 sec
14[M-i-X]1 hours 54 min 34 sec
15『銃』1 hours 54 min 31 sec
16「 Ꮮ1」⌁1 hours 49 min 30 sec
17-BZZ-1 hours 47 min 41 sec
18『ᏒᗷᎶ』 →1 hours 40 min 5 sec
19↾KTT⇃1 hours 35 min 4 sec
20(-.-)1 hours 32 min 2 sec
21[ɢᴏᴅ.]1 hours 27 min 26 sec
22[NICE]1 hours 26 min 56 sec
23|...|1 hours 22 min 57 sec
24gucci/1 hours 17 min 12 sec
25Sɇnŧɨnɇł |1 hours 9 min 27 sec
26[TwT]1 hours 8 min 51 sec
27♧NBD♧1 hours 8 min 24 sec
28|†††|1 hours 6 min 54 sec
29[DEATH ROW]1 hours 5 min 58 sec
30pVn1 hours 0 min 25 sec
31[ОРДА]58 min 16 sec
32❆Ꮓ͓͜Ɗ͛⥋51 min 42 sec
33【BZZ】45 min 40 sec
34(TDR)43 min 56 sec
35〘ᑭETᖇI〙43 min 48 sec
36.〖 悪魔 〗40 min 9 sec
37「ꜰ ꜰ 」38 min 27 sec
38[ᴠᴀᴘᴇ]35 min 20 sec
39「ɢᴏᴅ.」34 min 37 sec
40◃ℬℛ▹32 min 49 sec
41[3ØØ]32 min 27 sec
42[Mc]31 min 49 sec
43[...]29 min 18 sec
44『ARC』29 min 8 sec
45[MAD]25 min 45 sec
46|Rare|23 min 37 sec
47|ƊƦȜ|23 min 10 sec
48⸠ℒℚ⸡23 min 4 sec
49[SWAG]22 min 57 sec
50(...) 21 min 29 sec
51ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |20 min 44 sec
52|TDR|19 min 55 sec
53[FOX]17 min 43 sec
54〖Dеad〗17 min 29 sec
55|Croc|15 min 46 sec
56[300]15 min 36 sec
57【IW】15 min 7 sec
58〖E2-E4〗15 min 2 sec
59{☠☠}14 min 52 sec
60〖丅тĦ〗14 min 47 sec
61【ARC】14 min 34 sec
62〈ARC〉14 min 33 sec
63[DRG]14 min 3 sec
64|GNX|14 min 2 sec
65(LuC)13 min 24 sec
66{ℬℛ}12 min 46 sec
67~KL~11 min 47 sec
68⟨OVR⟩10 min 29 sec
69〖ARC〗9 min 47 sec
70~ℬℛ~9 min 26 sec
71【ǤσĐ】9 min 24 sec
72[EJ]9 min 4 sec
73║CSS║8 min 26 sec
74「ᴘʀᴏ.」7 min 48 sec
75[~]7 min 39 sec
76》SCP《7 min 36 sec
77TDR•7 min 8 sec
78[Mauz]6 min 41 sec
79〖DP〗6 min 9 sec
80ღᎡᎬᎠ➹5 min 59 sec
81ᵀʳᵒᶰᵉ5 min 29 sec
82God ♆4 min 58 sec
83[drawn]4 min 31 sec
84(O4KO)4 min 13 sec
85|ᗪᕮᗩTᕼ ᖇOᗯ|4 min 6 sec
86||ŦψŦ||4 min 1 sec
87⋨ぞ⋩3 min 57 sec
88╒тяcҜя$╕3 min 43 sec
89〘᠖ʊภ〙3 min 19 sec
90[LU Treg]3 min 16 sec
91〘♔♕♔〙3 min 14 sec
92〖Şยғ™〗3 min 1 sec
93[AC]2 min 53 sec
94❃Ⲙズキ↝2 min 35 sec
95[A1m]2 min 21 sec
96☣ɢᴜɴ☣1 min 57 sec
97[???] 1 min 45 sec
98[cod]1 min 34 sec
99|ŁŜĐ|1 min 23 sec
100•᥊2ɀ•1 min 16 sec

Clan Top 100

#ClanScore
1||STN||8 148 706
2~TR~4 958 463
3【Ꭱ3Ᏸ】3 547 982
4[DA]3 346 937
5|Ⲧ ⲧ Ⲏ|3 342 429
6[JK]3 272 606
7↟ ℜℒ ↟3 268 970
8『ɴɴᴛ』3 097 984
9|ŁŜĐ+|3 037 649
10[NICE]2 995 000
11[ex]2 855 321
12ᴹᵃᵐᵐʸ⌥2 575 011
13[M13]2 379 088
14「 Ꮮ1」⌁2 362 458
15|...|2 010 284
16gucci/1 969 486
17『銃』1 852 806
18[ɢᴏᴅ.]1 724 806
19『ᏒᗷᎶ』 →1 592 552
20[DEATH ROW]1 567 960
21(-.-)1 540 012
22【BZZ】1 506 665
23Sɇnŧɨnɇł |1 474 081
24[M-i-X]1 473 929
25[ОРДА]1 442 107
26-BZZ-1 371 768
27ᴅᴀᴅᴅʏ1 245 913
28♧NBD♧1 187 281
29[TwT]1 166 971
30|†††|1 115 243
31pVn1 030 956
32[3ØØ]937 303
33↾KTT⇃921 152
34❆Ꮓ͓͜Ɗ͛⥋865 898
35〘ᑭETᖇI〙792 088
36[ᴠᴀᴘᴇ]697 833
37[Mc]674 670
38(TDR)633 290
39『ARC』594 737
40「ɢᴏᴅ.」580 436
41【IW】525 600
42.〖 悪魔 〗494 880
43|GNX|442 995
44◃ℬℛ▹438 430
45[...]384 888
46(...) 381 713
47〖Dеad〗373 946
48[MAD]360 014
49⸠ℒℚ⸡329 138
50「ꜰ ꜰ 」315 520
51[300]312 518
52[DRG]311 785
53|TDR|304 479
54|ƊƦȜ|300 653
55〖丅тĦ〗298 744
56{☠☠}282 147
57〖ARC〗275 325
58|Rare|263 813
59ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |262 040
60{ℬℛ}259 189
61(LuC)235 718
62[SWAG]213 347
63〈ARC〉213 301
64〖E2-E4〗209 028
65|Croc|208 351
66⟨OVR⟩202 582
67~ℬℛ~198 897
68【ARC】196 351
69ᵀʳᵒᶰᵉ185 589
70[FOX]177 948
71[Mauz]143 612
72[EJ]137 081
73【ǤσĐ】134 804
74ღᎡᎬᎠ➹131 665
75「ᴘʀᴏ.」130 629
76TDR•129 794
77||ŦψŦ||120 914
78God ♆112 388
79~KL~108 580
80║CSS║105 947
81[AC]93 667
82〖DP〗86 477
83[drawn]80 163
84(O4KO)75 351
85〖Şยғ™〗75 098
86❃Ⲙズキ↝65 986
87╒тяcҜя$╕65 717
88[A1m]61 944
89☣ɢᴜɴ☣56 702
90〘᠖ʊภ〙53 557
91⋨ぞ⋩49 850
92|ŁŜĐ|49 561
93[~]46 188
94|ᗪᕮᗩTᕼ ᖇOᗯ|45 255
95[LU Treg]44 067
96》SCP《39 353
97[???] 37 387
98[cod]36 279
99〘♔♕♔〙29 821
100『3ᎡᏰ』21 270

Clan Top 100

#ClanScore
1||STN||569
2~TR~563
3[NICE]421
4[JK]327
5|Ⲧ ⲧ Ⲏ|322
6【Ꭱ3Ᏸ】296
7|ŁŜĐ+|288
8[DA]277
9[ex]270
10↟ ℜℒ ↟250
11『ɴɴᴛ』222
12ᴹᵃᵐᵐʸ⌥218
13[ɢᴏᴅ.]202
14「 Ꮮ1」⌁200
15gucci/182
16[M13]173
17|...|152
18Sɇnŧɨnɇł |143
19[M-i-X]132
20(-.-)130
21『銃』117
22『ᏒᗷᎶ』 →107
23♧NBD♧103
24[TwT]99
25[DEATH ROW]97
26ᴅᴀᴅᴅʏ86
27[ОРДА]86
28[3ØØ]86
29【BZZ】83
30|GNX|80
31-BZZ-76
32|†††|75
33〘ᑭETᖇI〙70
34pVn61
35❆Ꮓ͓͜Ɗ͛⥋61
36[Mc]58
37[ᴠᴀᴘᴇ]57
38『ARC』55
39[...]54
40.〖 悪魔 〗53
41〖Dеad〗49
42(...) 43
43(TDR)39
44⟨OVR⟩37
45|ƊƦȜ|35
46(LuC)35
47〖丅тĦ〗33
48◃ℬℛ▹32
49[300]31
50〖E2-E4〗30
51[DRG]30
52|TDR|29
53↾KTT⇃29
54{☠☠}28
55〈ARC〉25
56【IW】25
57⸠ℒℚ⸡24
58〖ARC〗23
59|Croc|20
60~ℬℛ~20
61[MAD]19
62{ℬℛ}19
63ღᎡᎬᎠ➹14
64[SWAG]14
65「ᴘʀᴏ.」12
66ᵀʳᵒᶰᵉ11
67[AC]11
68TDR•11
69❃Ⲙズキ↝10
70ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |10
71||ŦψŦ||9
72【ǤσĐ】9
73|ᗪᕮᗩTᕼ ᖇOᗯ|9
74╒тяcҜя$╕8
75[Mauz]8
76〖Şยғ™〗7
77「ɢᴏᴅ.」7
78[drawn]7
79[FOX]7
80〖DP〗6
81⋨ぞ⋩6
82[~]6
83God ♆5
84~KL~5
85(O4KO)5
86!BZZ!4
87[LU Treg]4
88「ꜰ ꜰ 」4
89[ШТАБ]4
90•᥊2ɀ•4
91|Rare|3
92☣ɢᴜɴ☣3
93[A1m]3
94﴾Ꮴ﴿3
95[???] 3
96[BurN]3
97|ŁŜĐ|3
98|ÐŞḾ|2
99》SCP《2
100╤тяcҜя$╤2

CrazySplit servers list:

crazysplit1 | crazysplit2 | crazysplit3new | crazysplit4 | crazysplit5 | crazysplit6 | crazysplit7 | crazysplit8 | crazysplit9 | crazysplit10 | crazysplit11 | crazysplit12 | crazysplit13 | crazysplit14 | crazysplit15 | crazysplit16 | crazysplit17 | crazysplit18 | crazysplit19 | crazysplit20 | crazysplit21

All gamemodes:

Arena | Black Hole | Crazy FFA | CrazySplit | Dual | EatForSpeed | Egg Hunt | Experimental | Fastfood FFA | Fatboy Arena | FFA | Hardcore EXP | Hardcore FFA | MegaSplit FFA | MegaSplit 5K | New Year Special | OneShot | OverLimit | Snaker Dish | Space Invaders | Team | VirusWars FFA | Zombie

Navigation

Main page | Player rating | Clan rating
Last updated: 1 min 20 sec ago
2021
2020
2019
2018
2017
All years