Global server statistics for crazysplit21 - PetriDish.pw

Game statistics for server: crazysplit21 | for the year of 2021

Total games played: 181 753
Total time played: 100 days 19 hours 9 min 58 sec
Total mass: 2 332 530 869

Highscores top | Total time top | Results sum top | Total games top

Clan Top 100

#ClanScore
1【BZZ】1 213 225
2[ОРДА]700 539
3「ᴘʀᴏ.」594 577
4[ɢᴏᴅ.]580 667
5[DEATH ROW]552 106
6〖DP〗468 676
7↾KTT⇃456 402
8「ZBS」411 064
9「ɢᴏᴅ.」400 908
10|...|397 494
11【IW】394 557
12❤Anta❤301 286
13pVn292 477
14「ꜰ ꜰ 」283 286
15『Ꭾℜ‏Ꮻ』❧↝239 840
16-BZZ-196 610
17【ARC】196 351
18〘Ꭾℜ‏Ꮻ〙❅↝167 027
19ᴹᵃᵐᵐʸ⌥152 009
20[EJ]137 081
21[300]112 100
22║CSS║105 947
23|Rare|94 444
24『銃』87 123
25『ɴɴᴛ』84 586
26◃ℬℛ▹84 310
27ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |84 067
28『ᏒᗷᎶ』 →82 217
29✨☆☆☆✨81 532
30|†††|78 313
31[MAD]75 838
32||STN||74 300
33♧NBD♧74 079
34(-.-)70 268
35[TwT]70 067
36{ℬℛ}70 033
37|TDR|69 974
38~TR~67 923
39[3ØØ]66 795
40ᴘʀᴏ. |66 133
41Sɇnŧɨnɇł |65 405
42【Ꭱ3Ᏸ】64 574
43「 Ꮮ1」⌁64 538
44[M13]64 421
45|Ǻđᶆ|63 885
46|ŁŜĐ+|62 578
47❆Ꮓ͓͜Ɗ͛⥋62 135
48gucci/61 000
49[A1m]60 070
50[ᴠᴀᴘᴇ]60 020
51[DA]59 910
52↟ ℜℒ ↟59 767
53[M-i-X]58 117
54||BZZ||56 044
55⸠ℒℚ⸡55 010
56[DRG]55 001
57[FOX]54 974
58|Ⲧ ⲧ Ⲏ|54 737
59!KTT!54 676
60ᴅᴀᴅᴅʏ53 440
61〖ARC〗53 064
62TDR•52 085
63| ℛkn |51 996
64|Croc|51 769
65(TDR)51 391
66MLTR50 758
67⟨OVR⟩50 737
68َ╰ɑ̈̈ω̈̈s╮50 575
69[Mc]50 329
70God ♆49 981
71[JK]49 739
72[Mauz]49 130
73!BZZ!48 977
74~ℬℛ~48 943
75〘᠖ʊภ〙48 456
76[NICE]48 098
77『ARC』48 038
78〘ᑭETᖇI〙47 989
79|КТТ|47 418
80⊰BZZ⊱47 239
81[SWAG]46 785
82[FƁI]46 074
83!FBI!44 996
84【ǤσĐ】44 793
85(IW)43 657
86[ex]43 354
87〖Dеad〗42 444
88|ƊƦȜ|42 133
89〖丅тĦ〗41 762
90〈ARC〉40 462
91‏آسف هوازن40 284
92~KL~40 170
93{•••}40 148
94▼DP▲39 703
95(...) 39 273
96[TNN]38 290
97{☠☠}38 263
98〖E2-E4〗37 801
99|ℬℛ|37 584
100❮BZZ❯36 515

Clan Top 100

#ClanScore
1~TR~8 hours 57 min 0 sec
2[ex]5 hours 6 min 32 sec
3||STN||5 hours 6 min 19 sec
4|Ⲧ ⲧ Ⲏ|4 hours 12 min 28 sec
5[JK]4 hours 6 min 6 sec
6〖DP〗3 hours 21 min 27 sec
7『ɴɴᴛ』3 hours 19 min 28 sec
8[DA]3 hours 13 min 47 sec
9『Ꭾℜ‏Ꮻ』❧↝3 hours 12 min 14 sec
10[ɢᴏᴅ.]3 hours 9 min 26 sec
11【Ꭱ3Ᏸ】3 hours 5 min 52 sec
12ᴹᵃᵐᵐʸ⌥3 hours 3 min 46 sec
13❤Anta❤2 hours 44 min 41 sec
14-BZZ-2 hours 42 min 34 sec
15[M13]2 hours 35 min 48 sec
16「 Ꮮ1」⌁2 hours 22 min 40 sec
17[M-i-X]2 hours 19 min 21 sec
18↟ ℜℒ ↟2 hours 18 min 16 sec
19|ŁŜĐ+|2 hours 12 min 26 sec
20↾KTT⇃2 hours 5 min 7 sec
21[300]2 hours 4 min 31 sec
22【BZZ】2 hours 0 min 17 sec
23ᴅᴀᴅᴅʏ1 hours 59 min 57 sec
24『銃』1 hours 54 min 31 sec
25[NICE]1 hours 40 min 59 sec
26『ᏒᗷᎶ』 →1 hours 40 min 21 sec
27|...|1 hours 32 min 16 sec
28(-.-)1 hours 32 min 2 sec
29[ОРДА]1 hours 31 min 0 sec
30!BZZ!1 hours 24 min 22 sec
31gucci/1 hours 17 min 12 sec
32[TwT]1 hours 15 min 47 sec
33Sɇnŧɨnɇł |1 hours 9 min 27 sec
34♧NBD♧1 hours 8 min 24 sec
35|†††|1 hours 6 min 54 sec
36[DEATH ROW]1 hours 5 min 58 sec
37◃ℬℛ▹1 hours 5 min 23 sec
38pVn1 hours 1 min 46 sec
39「ɢᴏᴅ.」59 min 53 sec
40❆Ꮓ͓͜Ɗ͛⥋51 min 42 sec
41[A1m]48 min 18 sec
42〖Dеad〗46 min 16 sec
43َ╰ɑ̈̈ω̈̈s╮44 min 46 sec
44〘ᑭETᖇI〙44 min 2 sec
45(TDR)43 min 56 sec
46「ᴘʀᴏ.」43 min 25 sec
47⟨OVR⟩41 min 25 sec
48.〖 悪魔 〗40 min 9 sec
49「ꜰ ꜰ 」39 min 17 sec
50[ᴠᴀᴘᴇ]35 min 20 sec
51⊰BZZ⊱34 min 38 sec
52[3ØØ]32 min 27 sec
53(...) 31 min 58 sec
54[Mc]31 min 49 sec
55[...]29 min 18 sec
56『ARC』29 min 8 sec
57|Rare|27 min 20 sec
58[MAD]25 min 45 sec
59[₭ŦŦ]25 min 41 sec
60|Ǻđᶆ|25 min 31 sec
61〖丅тĦ〗25 min 22 sec
62【IW】24 min 49 sec
63‏آسف هوازن24 min 8 sec
64[SWAG]23 min 51 sec
65|ƊƦȜ|23 min 47 sec
66[~]23 min 15 sec
67ᴘʀᴏ. |23 min 5 sec
68⸠ℒℚ⸡23 min 4 sec
69[sw]23 min 0 sec
70ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |22 min 47 sec
71「ZBS」22 min 19 sec
72|КТТ|21 min 37 sec
73[BZZ]20 min 4 sec
74||BZZ||19 min 58 sec
75|TDR|19 min 55 sec
76!KTT!19 min 37 sec
77❮BZZ❯19 min 18 sec
78MLTR19 min 14 sec
79[FOX]17 min 43 sec
80〘Ꭾℜ‏Ꮻ〙❅↝16 min 19 sec
81|Croc|15 min 46 sec
82[DRG]15 min 35 sec
83|ℬℛ|15 min 15 sec
84〖E2-E4〗15 min 2 sec
85{☠☠}14 min 52 sec
86〈ARC〉14 min 44 sec
87【ARC】14 min 34 sec
88||ŦψŦ||14 min 19 sec
89{FBI}14 min 18 sec
90|GNX|14 min 2 sec
91⊰Ꭾℜ‏Ꮻ⊱❧↝14 min 0 sec
92(LuC)13 min 24 sec
93{ℬℛ}13 min 18 sec
94{•••}12 min 49 sec
95~ℬℛ~12 min 29 sec
96✨☆☆☆✨11 min 57 sec
97~KL~11 min 47 sec
98║CSS║10 min 38 sec
99〖ARC〗9 min 47 sec
100【ǤσĐ】9 min 24 sec

Clan Top 100

#ClanScore
1||STN||8 148 706
2~TR~6 831 874
3|Ⲧ ⲧ Ⲏ|3 818 164
4【Ꭱ3Ᏸ】3 722 780
5【BZZ】3 712 464
6[JK]3 707 501
7[ɢᴏᴅ.]3 550 101
8[DA]3 346 937
9『ɴɴᴛ』3 320 108
10[ex]3 275 764
11↟ ℜℒ ↟3 268 970
12[NICE]3 196 754
13|ŁŜĐ+|3 037 649
14〖DP〗2 945 296
15『Ꭾℜ‏Ꮻ』❧↝2 817 748
16「 Ꮮ1」⌁2 710 399
17ᴹᵃᵐᵐʸ⌥2 598 346
18[M13]2 379 088
19[ОРДА]2 334 688
20❤Anta❤2 215 054
21|...|2 193 424
22-BZZ-2 027 748
23gucci/1 969 486
24↾KTT⇃1 919 790
25『銃』1 852 806
26[M-i-X]1 825 836
27!BZZ!1 598 956
28『ᏒᗷᎶ』 →1 597 552
29[DEATH ROW]1 567 960
30(-.-)1 540 012
31Sɇnŧɨnɇł |1 474 081
32「ᴘʀᴏ.」1 288 572
33[TwT]1 275 871
34ᴅᴀᴅᴅʏ1 245 913
35♧NBD♧1 187 281
36|†††|1 115 243
37◃ℬℛ▹1 078 023
38pVn1 050 966
39[300]1 044 840
40[3ØØ]937 303
41「ɢᴏᴅ.」868 365
42❆Ꮓ͓͜Ɗ͛⥋865 898
43【IW】829 823
44〘ᑭETᖇI〙798 672
45⟨OVR⟩773 735
46〖Dеad〗707 933
47[ᴠᴀᴘᴇ]697 833
48[Mc]674 670
49(TDR)633 290
50『ARC』594 737
51[₭ŦŦ]582 885
52〖丅тĦ〗568 599
53[A1m]550 356
54(...) 507 267
55「ZBS」496 302
56.〖 悪魔 〗494 880
57|GNX|442 995
58ᴘʀᴏ. |387 606
59[...]384 888
60[MAD]360 014
61|Ǻđᶆ|352 179
62َ╰ɑ̈̈ω̈̈s╮344 228
63[DRG]342 454
64|Rare|329 440
65⸠ℒℚ⸡329 138
66⊰BZZ⊱328 551
67「ꜰ ꜰ 」322 626
68||ŦψŦ||319 977
69|ƊƦȜ|305 653
70ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |305 191
71|TDR|304 479
72{ℬℛ}293 163
73{•••}284 184
74MLTR284 136
75{☠☠}282 147
76‏آسف هوازن276 539
77〖ARC〗275 325
78|КТТ|273 214
79❮BZZ❯261 675
80||BZZ||252 363
81(LuC)235 718
82[BZZ]235 303
83~ℬℛ~225 933
84〈ARC〉218 313
85[SWAG]218 307
86[sw]215 634
87〘Ꭾℜ‏Ꮻ〙❅↝210 751
88〖E2-E4〗209 028
89|Croc|208 351
90|ℬℛ|204 207
91【ARC】196 351
92ᵀʳᵒᶰᵉ185 589
93[FOX]177 948
94[~]176 351
95[fbi]166 995
96║CSS║156 027
97[Mauz]143 612
98[EJ]137 081
99【ǤσĐ】134 804
100(IW)131 715

Clan Top 100

#ClanScore
1~TR~753
2||STN||569
3[NICE]443
4[JK]368
5|Ⲧ ⲧ Ⲏ|362
6[ex]317
7【Ꭱ3Ᏸ】307
8|ŁŜĐ+|288
9[ɢᴏᴅ.]283
10[DA]277
11↟ ℜℒ ↟250
12『ɴɴᴛ』232
13ᴹᵃᵐᵐʸ⌥221
14「 Ꮮ1」⌁221
15【BZZ】220
16!BZZ!214
17〖DP〗205
18『Ꭾℜ‏Ꮻ』❧↝192
19gucci/182
20[M13]173
21|...|171
22[M-i-X]160
23❤Anta❤154
24Sɇnŧɨnɇł |143
25(-.-)130
26[ОРДА]119
27『銃』117
28[TwT]114
29-BZZ-111
30『ᏒᗷᎶ』 →108
31⟨OVR⟩105
32♧NBD♧103
33[DEATH ROW]97
34[₭ŦŦ]94
35〖Dеad〗92
36[3ØØ]86
37ᴅᴀᴅᴅʏ86
38◃ℬℛ▹85
39|GNX|80
40|†††|75
41〘ᑭETᖇI〙71
42[300]68
43pVn65
44❆Ꮓ͓͜Ɗ͛⥋61
45[Mc]58
46〖丅тĦ〗58
47↾KTT⇃58
48[ᴠᴀᴘᴇ]57
49『ARC』55
50[...]54
51(...) 53
52.〖 悪魔 〗53
53ᴘʀᴏ. |39
54(TDR)39
55[sw]38
56|ƊƦȜ|36
57⊰BZZ⊱36
58(LuC)35
59[DRG]35
60[A1m]35
61「ɢᴏᴅ.」35
62〖E2-E4〗30
63|КТТ|29
64|TDR|29
65【IW】29
66{☠☠}28
67❮BZZ❯28
68||ŦψŦ||27
69〈ARC〉26
70⸠ℒℚ⸡24
71[BZZ]24
72〖ARC〗23
73||BZZ||22
74{ℬℛ}22
75「ᴘʀᴏ.」22
76|Ǻđᶆ|21
77~ℬℛ~21
78|Croc|20
79َ╰ɑ̈̈ω̈̈s╮20
80[MAD]19
81[fbi]18
82{•••}18
83MLTR18
84(IW)17
85[~]16
86|ÐŞḾ|16
87|ℬℛ|16
88[SWAG]15
89ღᎡᎬᎠ➹14
90.IW.14
91‏آسف هوازن14
92⊰Ꭾℜ‏Ꮻ⊱❧↝13
93ᴘʀᴏfᴇsɪᴏɴɴᴀʟ |12
94║CSS║11
95TDR•11
96ᵀʳᵒᶰᵉ11
97[AC]11
98[FƁI]10
99[L O M]10
100❃Ⲙズキ↝10

CrazySplit servers list:

crazysplit1 | crazysplit2 | crazysplit3new | crazysplit4 | crazysplit5 | crazysplit6 | crazysplit7 | crazysplit8 | crazysplit9 | crazysplit10 | crazysplit11 | crazysplit12 | crazysplit13 | crazysplit14 | crazysplit15 | crazysplit16 | crazysplit17 | crazysplit18 | crazysplit19 | crazysplit20 | crazysplit21

All gamemodes:

Arena | Black Hole | Crazy FFA | CrazySplit | Dual | EatForSpeed | Egg Hunt | Experimental | Fastfood FFA | Fatboy Arena | FFA | Hardcore EXP | Hardcore FFA | MegaSplit FFA | MegaSplit 5K | New Year Special | OneShot | OverLimit | Snaker Dish | Space Invaders | Team | VirusWars FFA

Navigation

Main page | Player rating | Clan rating
Last updated: 1 days 2 hours 0 min 17 sec ago
2021
2020
2019
2018
2017
All years