Global gamemode statistics for EatForSpeed - PetriDish.pw

Combined game statistics for the gamemode: EatForSpeed | for all years total

Total games played: 70 812
Total time played: 189 days 5 hours 16 min 5 sec
Total mass: 54 052 016 455

Highscores top | Total time top | Results sum top | Total games top

Clan Top 100

#ClanScore
1~ℬℛ~67 540
2【IW】67 825
3|Dead|69 030
4lab{70 541
5[Bild]70 558
6[win]71 210
7|...|71 390
8Elect¦71 598
9[DEATH ROW]71 638
10◂DP▸71 909
11|retty|72 771
12|-вɪвɪ-|72 900
13◃❠▹73 150
14⟪本⟫73 470
15◃DP▹73 969
16|HATE|74 103
17[IW]74 892
18[RZR]75 407
19[Last]75 856
20|ZAW+|75 928
21|win|76 057
22[...]76 057
23[cod]77 251
24(.)77 696
25|PVL|77 713
26[SТ]77 823
27|ÐŞḾ|77 909
28|SVG|78 113
29|AOB+|78 227
30{win}78 317
31[WINDI]78 472
32|ƊØC|78 485
33[LTF]79 100
34|CG|79 870
35| ᎷあᎻ|79 978
36|ƬψƬ|80 037
37STN|80 267
38[M-i-X]81 138
39[Pitbull2]81 165
40[001]81 208
41[Pride]81 232
42◇❠◇81 818
43✦ĨZĨ✦82 970
44〖†Ҝℙ†〗83 015
45(DOCK)83 151
46¦SVG¦83 184
47[unc]83 623
48[Brs]83 788
49[HoT]84 145
50|LaN|84 378
51〖NRU〗84 471
52«Ŝ₱»84 697
53[fbi]84 893
54|ITK|85 088
55|MLP|85 271
56|ÂĈĦЄ|85 490
57[ÆG]85 550
58[FT]85 886
59[ZMT]85 899
60[retty]85 913
61【■】86 105
62[NNN]86 197
63[Pitbull]86 215
64[GUL]86 423
65[-App-]86 936
66[cry]87 002
67ℬĐĞ ☣87 201
68[ZAW+]87 263
69[3ØØ]87 314
70fl{87 442
71||ƬψƬ||87 467
72|♔♔|87 666
73[CCL]87 679
74||CG||87 709
75〖₮♆₮〗88 177
76[FOxs]88 323
77[lol]88 387
78[INV]88 396
79[LP]88 415
80[LW]88 490
81[VIRUS]88 513
82[MW]88 617
83[MG]88 620
84|PROFI| 88 623
85【СЕЛО】88 669
86[DVD]88 720
87[ẄôłvêṦ]88 746
88Y-☯LЌǺ|88 920
89+Дух+88 942
90||ŦψŦ||88 962
91[O4KO]89 025
92[DSK]89 199
93[300]89 354
94[ĒĿŤ]89 394
95|₣CB|89 579
96[BTW]89 640
97|KAR|89 673
98[CCL+]89 776
99[Tawers]89 799
100IW.89 887

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]14 days 11 hours 22 min 7 sec
2|ƬψƬ|5 days 9 hours 27 min 23 sec
3[FT]2 days 15 hours 34 min 24 sec
4[fbi]2 days 3 hours 43 min 37 sec
5[A1m]2 days 2 hours 53 min 39 sec
6|...|1 days 7 hours 15 min 3 sec
7[GFD]1 days 6 hours 8 min 1 sec
8[DEATH ROW]1 days 6 hours 5 min 47 sec
9[GUL]1 days 2 hours 16 min 4 sec
10||ŦψŦ||1 days 0 hours 15 min 39 sec
11|ZAW+|22 hours 36 min 39 sec
12[LW]19 hours 22 min 28 sec
13[IW]17 hours 44 min 15 sec
14⟪本⟫17 hours 35 min 39 sec
15[Meow]16 hours 42 min 10 sec
16[ex]15 hours 53 min 32 sec
17[SТ]15 hours 30 min 42 sec
18[cry]15 hours 4 min 2 sec
19[H]14 hours 20 min 44 sec
20[MW]12 hours 22 min 17 sec
21[lol]12 hours 5 min 1 sec
22[VIRUS]12 hours 4 min 8 sec
23✦ĨZĨ✦11 hours 53 min 51 sec
24〖₮♆₮〗11 hours 34 min 40 sec
25[cod]11 hours 31 min 28 sec
26【IW】11 hours 29 min 48 sec
27Elect¦11 hours 3 min 48 sec
28[LKM]10 hours 56 min 40 sec
29[404]10 hours 48 min 22 sec
30[Last]10 hours 41 min 47 sec
31[Pitbull2]10 hours 34 min 26 sec
32||ƬψƬ||10 hours 28 min 7 sec
33[Mc]10 hours 11 min 22 sec
34◃❠▹10 hours 0 min 3 sec
35~ℬℛ~9 hours 38 min 34 sec
36|CoD|9 hours 22 min 47 sec
37[DEW]7 hours 43 min 19 sec
38|HATE|7 hours 23 min 1 sec
39lab{7 hours 17 min 58 sec
40|ÐŞḾ|7 hours 16 min 25 sec
41[3ØØ]7 hours 15 min 10 sec
42[NICE]7 hours 9 min 20 sec
43|₮ψ₮|7 hours 2 min 18 sec
44〖Şยғ™〗6 hours 23 min 41 sec
45[Mauz]5 hours 46 min 32 sec
46[LIG]5 hours 33 min 20 sec
47[001]5 hours 31 min 25 sec
48|SVG|5 hours 30 min 15 sec
49〖ĢĐ〗5 hours 25 min 1 sec
50[А]5 hours 18 min 48 sec
51{☠☠}5 hours 3 min 14 sec
52(DOCK)4 hours 48 min 46 sec
53[Pitbull]4 hours 45 min 7 sec
54[lord]4 hours 40 min 25 sec
55|₣BI|4 hours 33 min 5 sec
56[ḾЯ¥]4 hours 22 min 1 sec
57[₣íŖÉ]4 hours 16 min 8 sec
58|CG|4 hours 7 min 47 sec
59[Turbo]4 hours 5 min 5 sec
60[ÆG]3 hours 58 min 2 sec
61[sv]3 hours 55 min 22 sec
62◂DP▸3 hours 55 min 18 sec
63[PLAY]3 hours 53 min 56 sec
64|ZF+|3 hours 53 min 39 sec
65STN|3 hours 51 min 15 sec
66{.}3 hours 49 min 56 sec
67|+++|3 hours 48 min 4 sec
68[MAD]3 hours 38 min 10 sec
69[CCL+]3 hours 34 min 56 sec
70|♔♔|3 hours 33 min 49 sec
71[ĒĿŤ]3 hours 30 min 15 sec
72[LP]3 hours 30 min 6 sec
73[CCL]3 hours 27 min 6 sec
74[DVD]3 hours 26 min 58 sec
75[AYT]3 hours 23 min 21 sec
76[ING]3 hours 21 min 14 sec
77【βǤ】3 hours 20 min 0 sec
78[Pride]3 hours 18 min 25 sec
79[Bild]3 hours 14 min 50 sec
80/SD/3 hours 13 min 50 sec
81[INV]3 hours 11 min 58 sec
82|Dead|3 hours 8 min 51 sec
83[The]3 hours 6 min 51 sec
84◃DP▹3 hours 5 min 10 sec
85+CAT+3 hours 0 min 41 sec
86|PitBull|3 hours 0 min 34 sec
87|retty|3 hours 0 min 20 sec
88[-App-]2 hours 59 min 12 sec
89[AGW]2 hours 59 min 6 sec
90[DSK]2 hours 55 min 39 sec
91[WP]2 hours 54 min 48 sec
92|PVL|2 hours 53 min 33 sec
93[W.W]2 hours 51 min 48 sec
94|YT|2 hours 51 min 20 sec
95[SADE]2 hours 51 min 10 sec
96[ws]2 hours 50 min 0 sec
97[Ag™]2 hours 45 min 45 sec
98〖NRU〗2 hours 44 min 48 sec
99[ѶϊÞ]2 hours 44 min 16 sec
100{PVL}2 hours 41 min 47 sec

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]1 592 802 357
2[DEATH ROW]1 181 350 936
3|...|640 820 276
4◃❠▹485 358 869
5[FT]352 126 306
6[SТ]347 763 485
7⟪本⟫332 797 939
8Elect¦268 945 372
9lab{267 444 899
10|ZAW+|264 422 094
11|ƬψƬ|262 749 584
12[A1m]247 987 842
13[Last]224 219 479
14|HATE|191 478 074
15~ℬℛ~186 644 906
16|AOB+|184 820 406
17[GFD]177 933 246
18【IW】175 141 819
19|ÐŞḾ|160 996 724
20[Pitbull2]159 771 240
21[GUL]138 517 474
22[ex]136 373 346
23|SVG|136 334 035
24{ДУХ}-133 477 816
25[fbi]120 544 128
26|PVL|111 168 444
27◂DP▸110 314 059
28╬ĨℤĨ╬108 600 625
29[LW]104 110 985
30[IW]102 125 185
31[VIRUS]101 892 120
32〖₮♆₮〗100 903 214
33|Dead|98 773 713
34[lol]97 540 369
35|win|90 394 878
36Y-☯LЌǺ|86 276 591
37[Meow]80 686 969
38[RZR]77 214 948
39[H]75 327 900
40||ŦψŦ||74 826 641
41[NICE]68 784 530
42STN|68 124 844
43[Pitbull]67 491 422
44[INV]65 902 050
45[...]62 537 554
46(-.-)61 422 803
47|ƊØC|57 250 212
48[cry]56 784 552
49[Mc]54 953 104
50[cod]52 108 914
51❶❷❺50 437 684
52[NNN]48 206 477
53[LIG]48 048 331
54〖NRU〗47 118 831
55[DEW]46 879 365
56[ѶϊÞ]43 914 559
57[001]43 141 306
58[LKM]42 304 650
59✦ĨZĨ✦40 480 275
60|CoD|39 525 579
61[cbi]38 973 520
62[3ØØ]36 958 088
63『❠』36 674 068
64[ho]36 531 985
65[HW]34 028 378
66[404]33 331 774
67|ŁŜĐ|33 087 653
68|retty|32 852 775
69||ƬψƬ||32 217 255
70[MW]30 741 388
71|CG|30 633 161
72[WaF]30 069 986
73|++|29 983 280
74[W.W]29 731 621
75〖Şยғ™〗29 624 592
76[MYSA]29 124 185
77[CCL]28 812 227
78[ḾЯ¥]28 704 308
79(Bild)28 521 333
80|₮ψ₮|28 470 027
81[O4KO]28 421 921
82[А]28 061 552
83|КТТ|27 968 346
84{18-25+}27 780 694
85!TE!26 804 777
86[Turbo]26 760 495
87|ARM+|26 498 582
88〖†Ҝℙ†〗26 410 940
89[ZAW+]25 987 734
90[РЫБЫ]25 672 727
91[FOxs]24 885 320
92[NM]24 853 357
93[Pride]24 463 178
94|FBI|24 422 115
95[Ural]24 337 136
96◃DP▹24 083 399
97☾sin☽23 499 167
98[DRG]23 497 941
99《P2S》23 042 273
100[lord]22 535 179

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]4 440
2|ƬψƬ|1 421
3[FT]1 025
4|...|798
5[A1m]659
6[DEATH ROW]628
7[fbi]617
8⟪本⟫459
9|ZAW+|449
10[IW]418
11[GFD]403
12[SТ]377
13[GUL]374
14【IW】327
15◃❠▹320
16||ŦψŦ||313
17Elect¦276
18[LW]256
19[Last]243
20✦ĨZĨ✦243
21~ℬℛ~226
22|HATE|223
23[ex]203
24[Meow]201
25lab{194
26[H]187
27[Pitbull2]187
28〖₮♆₮〗183
29[cry]176
30|ÐŞḾ|161
31[VIRUS]157
32[lol]156
33[MW]152
34[cod]149
35[404]145
36|SVG|130
37[001]127
38|CoD|126
39[LKM]126
40||ƬψƬ||125
41[Mc]120
42[3ØØ]108
43|₮ψ₮|104
44◂DP▸103
45[DEW]98
46(DOCK)96
47[А]91
48〖Şยғ™〗91
49|retty|89
50[NICE]87
51[Pitbull]86
52|Dead|84
53[Mauz]84
54|CG|80
55|PVL|78
56STN|73
57[Pride]72
58[The]72
59[Bild]70
60|win|67
61[₣íŖÉ]64
62{☠☠}63
63|AOB+|63
64|ZF+|62
65〖NRU〗62
66[LIG]59
67[sv]58
68[lord]58
69[ḾЯ¥]57
70[ING]56
71◃DP▹55
72[AYT]54
73[RZR]54
74+CAT+52
75[ĒĿŤ]51
76|₣BI|51
77/SD/50
78|♔♔|49
79[WP]49
80[WINDI]49
81[INV]49
82[CCL+]49
83[LP]48
84[Turbo]48
85{PVL}46
86〖ĢĐ〗46
87{ДУХ}-45
88[-App-]44
89[ѶϊÞ]44
90[DSK]44
91[Ag™]43
92[CCL]43
93{.}41
94[ÆG]40
95[W.W]40
96[...]40
97|-вɪвɪ-|39
98[DVD]39
99[PLAY]38
100|PitBull|37

EatForSpeed servers list:

eatforspeed1 | eatforspeed2 | eatforspeed3 | eatforspeed4 | eatforspeed5 | eatforspeed6 | eatforspeed7 | eatforspeed8

All gamemodes:

Arena | Black Hole | Crazy FFA | CrazySplit | DeathMatch | EatForSpeed | Experimental | Fastfood FFA | Fatboy Arena | FFA | Hardcore EXP | Hardcore FFA | MegaSplit FFA | MegaSplit 5K | New Year Special | OneShot | Snaker Dish | Space Invaders | Team | VirusWars FFA | Zombie

Navigation

Main page | Player rating | Clan rating
Last updated: 9 min 1 sec ago
2018
2017
2016
All years