Global gamemode statistics for EatForSpeed - PetriDish.pw

Combined game statistics for the gamemode: EatForSpeed | for all years total

Total games played: 72 698
Total time played: 192 days 13 hours 12 min 12 sec
Total mass: 58 205 470 930

Highscores top | Total time top | Results sum top | Total games top

Clan Top 100

#ClanScore
1~ℬℛ~67 540
2【IW】67 825
3|Dead|69 030
4lab{70 541
5[Bild]70 558
6[win]71 210
7|...|71 390
8Elect¦71 598
9[DEATH ROW]71 638
10◂DP▸71 909
11|retty|72 771
12|-вɪвɪ-|72 900
13◃❠▹73 150
14⟪本⟫73 470
15◃DP▹73 969
16|HATE|74 103
17[RZR]75 407
18[Last]75 856
19|ZAW+|75 928
20|win|76 057
21[...]76 057
22[cod]77 251
23(.)77 696
24|PVL|77 713
25[SТ]77 823
26|ÐŞḾ|77 909
27|SVG|78 113
28|AOB+|78 227
29{win}78 317
30[WINDI]78 472
31|ƊØC|78 485
32«SD»78 640
33[LTF]79 100
34|CG|79 870
35| ᎷあᎻ|79 978
36|ƬψƬ|80 037
37STN|80 267
38[M-i-X]81 138
39[Pitbull2]81 165
40[001]81 208
41[Pride]81 232
42✦ĨZĨ✦82 970
43〖†Ҝℙ†〗83 015
44(DOCK)83 151
45¦SVG¦83 184
46[unc]83 623
47[Brs]83 788
48[HoT]84 145
49|LaN|84 378
50〖NRU〗84 471
51|DLD|84 485
52«Ŝ₱»84 697
53[fbi]84 893
54|ITK|85 088
55|MLP|85 271
56|ÂĈĦЄ|85 490
57[ÆG]85 550
58[FT]85 886
59[ZMT]85 899
60[retty]85 913
61【■】86 105
62[NNN]86 197
63[Pitbull]86 215
64[GUL]86 423
65[-App-]86 936
66[cry]87 002
67ℬĐĞ ☣87 201
68[ZAW+]87 263
69[3ØØ]87 314
70fl{87 442
71||ƬψƬ||87 467
72|♔♔|87 666
73[CCL]87 679
74||CG||87 709
75〖₮♆₮〗88 177
76[ȺჯįȺ]88 263
77[FOxs]88 323
78[lol]88 387
79[INV]88 396
80[LP]88 415
81[LW]88 490
82[VIRUS]88 513
83|..|88 601
84[MW]88 617
85[MG]88 620
86|PROFI| 88 623
87【СЕЛО】88 669
88[DVD]88 720
89[ẄôłvêṦ]88 746
90Y-☯LЌǺ|88 920
91+Дух+88 942
92||ŦψŦ||88 962
93[O4KO]89 025
94[DSK]89 199
95[300]89 354
96[ĒĿŤ]89 394
97|₣CB|89 579
98[BTW]89 640

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]14 days 11 hours 39 min 6 sec
2|ƬψƬ|5 days 9 hours 27 min 23 sec
3[FT]2 days 15 hours 34 min 24 sec
4[fbi]2 days 3 hours 43 min 37 sec
5[A1m]2 days 2 hours 53 min 39 sec
6|...|1 days 7 hours 15 min 3 sec
7[GFD]1 days 6 hours 8 min 1 sec
8[DEATH ROW]1 days 6 hours 5 min 47 sec
9[GUL]1 days 2 hours 16 min 4 sec
10||ŦψŦ||1 days 0 hours 15 min 39 sec
11|ZAW+|22 hours 36 min 39 sec
12[LW]19 hours 22 min 28 sec
13⟪本⟫17 hours 35 min 39 sec
14[Meow]16 hours 42 min 10 sec
15[ex]15 hours 58 min 57 sec
16[SТ]15 hours 30 min 42 sec
17[cry]15 hours 4 min 2 sec
18[H]14 hours 20 min 44 sec
19[lol]12 hours 22 min 24 sec
20[MW]12 hours 22 min 17 sec
21[VIRUS]12 hours 4 min 8 sec
22✦ĨZĨ✦11 hours 53 min 51 sec
23〖₮♆₮〗11 hours 34 min 40 sec
24[cod]11 hours 31 min 28 sec
25【IW】11 hours 29 min 48 sec
26Elect¦11 hours 3 min 48 sec
27[LKM]10 hours 56 min 40 sec
28[404]10 hours 48 min 22 sec
29[Last]10 hours 41 min 47 sec
30[Pitbull2]10 hours 34 min 26 sec
31||ƬψƬ||10 hours 28 min 7 sec
32[Mc]10 hours 11 min 22 sec
33◃❠▹10 hours 0 min 3 sec
34~ℬℛ~9 hours 38 min 34 sec
35|CoD|9 hours 22 min 47 sec
36[DEW]7 hours 43 min 19 sec
37|HATE|7 hours 29 min 54 sec
38lab{7 hours 17 min 58 sec
39|ÐŞḾ|7 hours 16 min 25 sec
40[3ØØ]7 hours 15 min 10 sec
41[NICE]7 hours 9 min 20 sec
42|₮ψ₮|7 hours 2 min 18 sec
43〖Şยғ™〗6 hours 23 min 41 sec
44[Mauz]5 hours 46 min 32 sec
45[LIG]5 hours 33 min 20 sec
46[001]5 hours 31 min 25 sec
47|SVG|5 hours 30 min 15 sec
48〖ĢĐ〗5 hours 25 min 1 sec
49[А]5 hours 18 min 48 sec
50{☠☠}5 hours 3 min 14 sec
51(DOCK)4 hours 48 min 46 sec
52[Pitbull]4 hours 45 min 7 sec
53[lord]4 hours 40 min 25 sec
54◂DP▸4 hours 33 min 27 sec
55|₣BI|4 hours 33 min 5 sec
56[ḾЯ¥]4 hours 22 min 1 sec
57[₣íŖÉ]4 hours 16 min 8 sec
58|CG|4 hours 7 min 47 sec
59[Turbo]4 hours 5 min 5 sec
60[ÆG]3 hours 58 min 2 sec
61|ZF+|3 hours 55 min 41 sec
62[sv]3 hours 55 min 22 sec
63[PLAY]3 hours 53 min 56 sec
64STN|3 hours 51 min 15 sec
65{.}3 hours 49 min 56 sec
66|+++|3 hours 48 min 4 sec
67[MAD]3 hours 38 min 10 sec
68[CCL+]3 hours 34 min 56 sec
69|♔♔|3 hours 33 min 49 sec
70[ĒĿŤ]3 hours 30 min 15 sec
71[LP]3 hours 30 min 6 sec
72[CCL]3 hours 27 min 6 sec
73[DVD]3 hours 26 min 58 sec
74【βǤ】3 hours 26 min 53 sec
75[AYT]3 hours 23 min 21 sec
76[-App-]3 hours 21 min 43 sec
77[ING]3 hours 21 min 14 sec
78[INV]3 hours 18 min 30 sec
79[Pride]3 hours 18 min 25 sec
80[Bild]3 hours 14 min 50 sec
81/SD/3 hours 13 min 50 sec
82|Dead|3 hours 8 min 51 sec
83[The]3 hours 6 min 51 sec
84◃DP▹3 hours 5 min 10 sec
85+CAT+3 hours 0 min 41 sec
86|PitBull|3 hours 0 min 34 sec
87|retty|3 hours 0 min 20 sec
88[AGW]2 hours 59 min 6 sec
89[DSK]2 hours 55 min 39 sec
90[WP]2 hours 54 min 48 sec
91|PVL|2 hours 53 min 33 sec
92[W.W]2 hours 51 min 48 sec
93|YT|2 hours 51 min 20 sec
94[SADE]2 hours 51 min 10 sec
95[ws]2 hours 50 min 0 sec
96[Ag™]2 hours 45 min 45 sec
97〖NRU〗2 hours 44 min 48 sec
98[ѶϊÞ]2 hours 44 min 16 sec
99{PVL}2 hours 41 min 47 sec

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]1 615 164 930
2[DEATH ROW]1 181 350 936
3|...|640 820 276
4◃❠▹485 358 869
5[FT]352 126 306
6[SТ]347 763 485
7⟪本⟫332 797 939
8Elect¦268 945 372
9lab{267 444 899
10|ZAW+|264 422 094
11|ƬψƬ|262 749 584
12[A1m]247 987 842
13[Last]224 219 479
14|HATE|191 822 523
15~ℬℛ~186 644 906
16|AOB+|184 820 406
17[GFD]177 933 246
18【IW】175 141 819
19|ÐŞḾ|160 996 724
20[Pitbull2]159 771 240
21[ex]140 785 319
22[GUL]138 517 474
23|SVG|136 334 035
24{ДУХ}-133 477 816
25[fbi]120 544 128
26◂DP▸113 350 103
27[lol]112 342 315
28|PVL|111 168 444
29╬ĨℤĨ╬108 600 625
30[LW]104 110 985
31[VIRUS]101 892 120
32〖₮♆₮〗100 903 214
33[ȺჯįȺ]98 921 190
34|Dead|98 773 713
35|win|90 394 878
36Y-☯LЌǺ|86 276 591
37[Meow]80 686 969
38|ƊØC|78 577 383
39[RZR]77 214 948
40[H]75 327 900
41||ŦψŦ||74 826 641
42[NICE]68 784 530
43STN|68 124 844
44[Pitbull]67 491 422
45[INV]66 098 909
46[...]62 537 554
47(-.-)61 422 803
48[cry]56 784 552
49[Mc]54 953 104
50[cod]52 108 914
51❶❷❺50 437 684
52[NNN]48 206 477
53[LIG]48 048 331
54〖NRU〗47 118 831
55[DEW]46 879 365
56[ѶϊÞ]43 914 559
57[001]43 141 306
58[LKM]42 304 650
59[cbi]40 693 079
60✦ĨZĨ✦40 480 275
61|CoD|39 525 579
62[BOUSE]38 455 591
63[3ØØ]36 958 088
64『❠』36 674 068
65[ho]36 531 985
66|..|35 569 671
67[HW]34 028 378
68[404]33 331 774
69|ŁŜĐ|33 200 324
70|retty|32 852 775
71||ƬψƬ||32 217 255
72[MW]30 741 388
73|CG|30 633 161
74[WaF]30 069 986
75|++|29 983 280
76[W.W]29 731 621
77〖Şยғ™〗29 624 592
78[MYSA]29 124 185
79[CCL]28 812 227
80[ḾЯ¥]28 704 308
81Oвощи|28 581 648
82(Bild)28 521 333
83|₮ψ₮|28 470 027
84[O4KO]28 421 921
85[А]28 061 552
86|КТТ|27 968 346
87{18-25+}27 780 694
88!TE!26 804 777
89[Turbo]26 760 495
90|ARM+|26 498 582
91〖†Ҝℙ†〗26 410 940
92[ZAW+]25 987 734
93[РЫБЫ]25 672 727
94[FOxs]24 885 320
95[NM]24 853 357
96[Pride]24 463 178
97|FBI|24 422 115
98[Ural]24 337 136
99◃DP▹24 083 399

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]4 443
2|ƬψƬ|1 421
3[FT]1 025
4|...|798
5[A1m]659
6[DEATH ROW]628
7[fbi]617
8⟪本⟫459
9|ZAW+|449
10[GFD]403
11[SТ]377
12[GUL]374
13【IW】327
14◃❠▹320
15||ŦψŦ||313
16Elect¦276
17[LW]256
18✦ĨZĨ✦243
19[Last]243
20|HATE|227
21~ℬℛ~226
22[ex]205
23[Meow]201
24lab{194
25[H]187
26[Pitbull2]187
27〖₮♆₮〗183
28[cry]176
29|ÐŞḾ|161
30[lol]160
31[VIRUS]157
32[MW]152
33[cod]149
34[404]145
35|SVG|130
36[001]127
37[LKM]126
38|CoD|126
39||ƬψƬ||125
40[Mc]120
41[3ØØ]108
42◂DP▸105
43|₮ψ₮|104
44[DEW]98
45(DOCK)96
46〖Şยғ™〗91
47[А]91
48|retty|89
49[NICE]87
50[Pitbull]86
51|Dead|84
52[Mauz]84
53|CG|80
54|PVL|78
55STN|73
56[Pride]72
57[The]72
58[Bild]70
59|win|67
60[₣íŖÉ]64
61|ZF+|63
62{☠☠}63
63|AOB+|63
64〖NRU〗62
65[LIG]59
66[sv]58
67[lord]58
68[ḾЯ¥]57
69[ING]56
70◃DP▹55
71[AYT]54
72[RZR]54
73+CAT+52
74|ƊØC|51
75[ĒĿŤ]51
76|₣BI|51
77/SD/50
78[INV]50
79[WINDI]49
80[WP]49
81|♔♔|49
82[CCL+]49
83[Turbo]48
84[LP]48
85〖ĢĐ〗46
86{PVL}46
87[-App-]46
88{ДУХ}-45
89[ѶϊÞ]44
90[DSK]44
91[Ag™]43
92[CCL]43
93{.}41
94[...]40
95[ÆG]40
96[W.W]40
97|-вɪвɪ-|39
98[DVD]39
99[PLAY]38

EatForSpeed servers list:

eatforspeed1 | eatforspeed2 | eatforspeed3 | eatforspeed4 | eatforspeed5 | eatforspeed6 | eatforspeed7 | eatforspeed8

All gamemodes:

Arena | Black Hole | Crazy FFA | CrazySplit | DeathMatch | EatForSpeed | Experimental | Fastfood FFA | Fatboy Arena | FFA | Hardcore EXP | Hardcore FFA | MegaSplit FFA | MegaSplit 5K | New Year Special | OneShot | Snaker Dish | Space Invaders | Team | VirusWars FFA | Zombie

Navigation

Main page | Player rating | Clan rating
Last updated: 9 min 37 sec ago
2018
2017
2016
All years