Global gamemode statistics for Hardcore FFA - PetriDish.pw

Combined game statistics for the gamemode: Hardcore FFA | for all years total

Total games played: 22 089 468
Total time played: 47529 days 7 hours 8 min 25 sec
Total mass: 130 234 330 965

Highscores top | Total time top | Results sum top | Total games top

Clan Top 100

#ClanScore
1|...|255 681
2~ℬℛ~252 618
3⟨UP⟩251 464
4[Pride]249 207
5|Dead|248 873
6◂DP▸248 628
7«SD»246 167
8【IW】245 587
9[ds]244 706
10【BZZ】243 011
11◁SD▷238 426
12[R2B] 237 018
13[PWNZ.]236 254
14[SD]234 915
15[...]232 984
16|ZAW+|232 809
17◃DP▹231 151
18|ÐŞḾ|230 603
19{Pride}229 911
20〖ĢĐ〗228 112
21[BZZ]227 083
22[Pitbull]226 330
23〖Bild〗225 061
24[001]225 032
25|win|224 348
26〖ℬℛ〗223 656
27[NNN]222 904
28ƪГыгƪ222 120
29¦Pride¦221 940
30|GOQ+|221 316
31STN|221 231
32╠PWNZ╣220 419
33↾ℬℛ⇃220 211
34▼DP▲219 626
35[ZAW+]218 914
36|Pride|215 767
37|72|215 603
38¦ZAW¦213 428
39Elect║211 936
40┋FАN┋211 778
41)Pride(211 335
42|最高|208 930
43|-вɪвɪ-|207 402
44【СЕЛО】204 402
45[fbi]203 776
46┋Ŝ₱┋202 450
47〖NRU〗202 260
48┆FAN┆199 317
49EЯM|199 314
50Elect¦198 446
51▿DP▵198 286
52☾sin☽198 112
53⟪本⟫198 051
54!...!198 044
55|ƊØC|194 974
56▸SP◂191 601
57[ℬℛ]190 910
58✦ĢĐ✦190 578
59[Wolves]189 903
60┇FАN┇189 193
61【Ꮆђ๏รt】187 506
62|Ŝ₱|186 702
63|GOQ|185 547
64[ȺჯįȺ]185 098
65[Гыг]183 624
66[DBT]182 199
67!TE!182 114
68|SVG|181 014
69|Nexus|179 609
70|..|179 076
71|PVL|177 684
72[ZAW]176 332
73|DSK|176 207
74〖СΞΛΘ〗176 206
75×SD×175 799
76[~ZAW~]174 962
77|PVL+|173 095
78|ŘẾ|172 366
79[win]171 626
80[elite]169 835
81[3uC]168 639
82[KTT]168 158
83[RZR]167 643
84|КТТ|167 074
85|DLD|165 887
86│FАN│164 772
87|UNM+|163 655
88[•••]161 811
89[≈ZAW≈]161 127
90『₲ҥѻṩҭ』159 485
91[Nexus]158 118
92[DEATH ROW]157 592
93[ƊØC]157 583
94~ILS~156 200
95✦ƊØC✦155 248
96[ZЯW]154 033
97[ℓя∂]149 838
98[sml]147 252
99|PitBull|146 550

Clan Top 100

#ClanScore
1[fbi]3605 days 18 hours 28 min 44 sec
2[M-i-X]3230 days 0 hours 10 min 36 sec
3[GFD]1133 days 17 hours 49 min 5 sec
4|ƬψƬ|1077 days 19 hours 15 min 54 sec
5[A1m]520 days 17 hours 6 min 7 sec
6[GUL]447 days 13 hours 54 min 43 sec
7(DOCK)399 days 9 hours 56 min 6 sec
8[F]389 days 7 hours 33 min 6 sec
9[AaCo]263 days 18 hours 58 min 2 sec
10[FT]240 days 13 hours 10 min 29 sec
11[ex]237 days 10 hours 14 min 12 sec
12[300]225 days 18 hours 7 min 18 sec
13[FSB]219 days 2 hours 51 min 30 sec
14[LW]212 days 15 hours 32 min 31 sec
15[VIRUS]175 days 7 hours 45 min 30 sec
16[cry]173 days 11 hours 21 min 11 sec
17[3ØØ]170 days 18 hours 46 min 8 sec
18[P2S]148 days 18 hours 14 min 45 sec
19||ŦψŦ||143 days 5 hours 25 min 2 sec
20[MW]135 days 1 hours 34 min 25 sec
21[Meow]131 days 1 hours 49 min 41 sec
22[KeT]123 days 0 hours 22 min 9 sec
23[tt]121 days 21 hours 30 min 18 sec
24[lol]120 days 11 hours 8 min 28 sec
25[BEAR]114 days 16 hours 57 min 39 sec
26(ZMT)112 days 12 hours 55 min 29 sec
27[Mauz]105 days 23 hours 1 min 18 sec
28[™]105 days 3 hours 28 min 31 sec
29[Mc]100 days 1 hours 20 min 4 sec
30[ESS]98 days 9 hours 36 min 2 sec
31[BOUSE]95 days 4 hours 29 min 35 sec
32|₮ψ₮|88 days 23 hours 39 min 27 sec
33[SТ]85 days 19 hours 20 min 55 sec
34[KIF]82 days 17 hours 56 min 2 sec
35[ОВОЩИ]80 days 9 hours 47 min 39 sec
36[DEW]80 days 4 hours 21 min 59 sec
37[ALU]77 days 16 hours 51 min 17 sec
38[LIG]77 days 11 hours 23 min 48 sec
39[ÑØØβ]77 days 5 hours 37 min 7 sec
40[INV]74 days 23 hours 16 min 51 sec
41[sml]72 days 16 hours 59 min 57 sec
42(iiiNT)71 days 11 hours 16 min 28 sec
43[FPG] 67 days 4 hours 44 min 42 sec
44[cod]64 days 6 hours 26 min 50 sec
45|ZF+|63 days 11 hours 30 min 53 sec
46{★}62 days 2 hours 47 min 53 sec
47||ƬψƬ||59 days 10 hours 46 min 46 sec
48〖₮♆₮〗59 days 0 hours 1 min 40 sec
49[18-25]58 days 9 hours 56 min 35 sec
50[3D]57 days 16 hours 59 min 12 sec
51[JK]57 days 12 hours 25 min 13 sec
52[AYT]56 days 13 hours 40 min 15 sec
53[FMC]55 days 22 hours 5 min 9 sec
54[JoS]54 days 19 hours 20 min 45 sec
55[yoba]54 days 10 hours 22 min 49 sec
56[GALAXY]53 days 9 hours 30 min 36 sec
57[GOP]52 days 8 hours 28 min 35 sec
58[WaF]51 days 16 hours 29 min 42 sec
59[cbi]50 days 15 hours 45 min 45 sec
60[DOCK]50 days 1 hours 50 min 11 sec
61[FULL]48 days 23 hours 34 min 20 sec
62|CoD|48 days 22 hours 32 min 32 sec
63[VOL]48 days 10 hours 34 min 59 sec
64[RR]48 days 6 hours 47 min 37 sec
65[ND]48 days 0 hours 34 min 50 sec
66[BaT]47 days 11 hours 46 min 35 sec
67(AaCo)46 days 7 hours 5 min 30 sec
68[Lara]45 days 8 hours 57 min 41 sec
69~ILS~42 days 4 hours 57 min 37 sec
70[aLIEz]42 days 4 hours 21 min 9 sec
71[LFS]42 days 2 hours 35 min 40 sec
72 |GALAXY|40 days 23 hours 29 min 9 sec
73[ROSE]40 days 20 hours 43 min 19 sec
74[IKY]40 days 12 hours 0 min 36 sec
75[ZMT]39 days 18 hours 39 min 40 sec
76[SPK]39 days 16 hours 16 min 5 sec
77¦¦ℱℳ¦¦39 days 7 hours 7 min 57 sec
78(18-25)38 days 18 hours 45 min 34 sec
79[DMS]38 days 17 hours 26 min 38 sec
80[Ural]37 days 17 hours 32 min 11 sec
81[ℓя∂]37 days 12 hours 50 min 45 sec
82r2b.37 days 6 hours 51 min 29 sec
83【ᎵᶌᎵ】37 days 0 hours 38 min 31 sec
84[lc]36 days 18 hours 50 min 13 sec
85[-App-]36 days 10 hours 24 min 37 sec
86[fg]34 days 17 hours 48 min 57 sec
87[TF]34 days 7 hours 40 min 38 sec
88[sv]34 days 2 hours 30 min 32 sec
89[ḾЯ¥]33 days 21 hours 57 min 31 sec
90[MX]33 days 20 hours 31 min 6 sec
91[daco]33 days 13 hours 32 min 29 sec
92[~~]33 days 12 hours 58 min 51 sec
93[GM]33 days 5 hours 5 min 32 sec
94【ђ¥Þ】33 days 0 hours 40 min 17 sec
95[OВОЩИ]32 days 21 hours 3 min 26 sec
96[LoR]32 days 20 hours 27 min 34 sec
97[rzum]32 days 18 hours 28 min 50 sec
98[PLAY]32 days 10 hours 46 min 40 sec
99[FH]32 days 9 hours 31 min 11 sec
100[ZF+]32 days 3 hours 47 min 58 sec

Clan Top 100

#ClanScore
1[fbi]8 224 325 577
2[M-i-X]7 315 075 269
3|ƬψƬ|2 519 066 741
4[GFD]2 369 175 456
5[A1m]1 391 905 266
6[GUL]1 060 268 424
7[F]845 641 987
8(DOCK)775 329 276
9[ex]626 369 278
10[P2S]589 939 713
11[FT]575 691 402
12[300]531 006 399
13[AaCo]530 215 529
14[LW]495 948 121
15[FSB]462 656 179
16[3ØØ]413 536 120
17[ESS]390 189 362
18[VIRUS]378 927 042
19||ŦψŦ||371 303 925
20[tt]329 012 180
21[cry]321 085 905
22[MW]289 737 911
23[BEAR]269 420 159
24[™]264 338 768
25[lol]259 214 527
26[SТ]257 087 956
27[Meow]242 897 271
28[KeT]242 864 316
29[Mauz]241 426 780
30|₮ψ₮|240 509 675
31[Mc]236 560 460
32|ZF+|229 871 158
33(ZMT)217 913 583
34{★}214 002 707
35[ОВОЩИ]213 268 867
36[cod]210 216 775
37[ÑØØβ]205 607 350
38~ILS~203 997 270
39[KIF]185 133 073
40[LIG]184 570 313
41[ALU]183 582 527
42[BOUSE]173 539 583
43[DEW]166 100 580
44[3D]163 800 815
45[18-25]163 308 024
46[JK]161 443 394
47〖₮♆₮〗160 655 911
48[GALAXY]160 462 385
49[INV]153 916 194
50[FMC]151 158 155
51[sml]150 187 295
52[FPG] 149 390 712
53||ƬψƬ||144 313 245
54[RR]139 517 255
55✦ĨZĨ✦137 367 668
56[GM]134 822 140
57(iiiNT)132 834 726
58[IKY]132 063 676
59|CoD|131 130 646
60[JoS]128 971 231
61[ND]128 917 195
62[VOL]121 554 485
63[ZF+]120 441 426
64 |GALAXY|120 136 784
65[AYT]118 146 996
66[FULL]117 683 434
67[WaF]114 639 269
68[cbi]114 431 574
69(18-25)113 794 047
70[DOCK]112 928 457
71[ℓя∂]112 206 734
72[Ural]111 703 450
73[yoba]110 737 250
74[aLIEz]110 449 559
75[TF]109 701 896
76|♔♔|106 542 079
77[LFS]106 299 117
78[Lara]106 155 806
79(AaCo)105 745 071
80[GOP]103 808 997
81[BaT]100 059 426
82[SPK]95 638 957
83r2b.95 101 339
84OFΛ.93 838 795
85[GАLAXY]92 631 238
86[OВОЩИ]92 158 468
87|BEAR|91 837 042
88[KIND]91 781 198
89[FH]91 391 213
90【ᎵᶌᎵ】90 572 044
91|♔|90 164 337
92[lc]89 289 105
93[LoR]89 282 635
94[ZMT]88 638 788
95|FBI|87 519 332
96|RF|87 193 603
97[MX]86 393 356
98[18-25+]86 134 816
99[Ⅎ]85 422 995
100【ђ¥Þ】85 392 403

Clan Top 100

#ClanScore
1[fbi]2 462 968
2[M-i-X]1 932 784
3[GFD]843 935
4|ƬψƬ|523 324
5[F]276 290
6(DOCK)254 609
7[GUL]232 964
8[A1m]207 962
9[AaCo]173 918
10[FSB]152 177
11[cry]124 502
12[300]117 624
13[FT]112 909
14[LW]104 760
15[ex]100 766
16[VIRUS]100 145
17[KeT]87 447
18[MW]80 226
19[3ØØ]78 675
20(ZMT)72 716
21[BEAR]72 155
22[BOUSE]70 799
23[lol]66 289
24||ŦψŦ||65 303
25[Mauz]63 731
26[tt]61 709
27[KIF]55 252
28[™]52 750
29[ESS]51 838
30[DEW]50 608
31[Meow]48 250
32(iiiNT)47 379
33[Mc]45 724
34[LIG]42 880
35|₮ψ₮|41 047
36[ALU]38 519
37[P2S]37 069
38[cod]36 587
39[yoba]35 300
40[ОВОЩИ]35 294
41[BaT]34 974
42[sml]34 317
43[JoS]34 024
44[FPG] 33 962
45[INV]33 270
46[cbi]33 197
47[AYT]32 364
48[GOP]32 320
49[RR]32 122
50[JK]30 610
51|ZF+|30 365
52(AaCo)29 688
53||ƬψƬ||29 240
54[VOL]27 190
55[WaF]27 129
56〖₮♆₮〗26 975
57[SPK]26 427
58[Lara]25 487
59[FMC]25 128
60[DOCK]24 639
61[18-25]24 506
62[-App-]23 928
63[GALAXY]22 634
64|CoD|22 347
65[ZMT]21 395
66[SТ]21 277
67[lc]19 593
68[sv]19 411
69[PLAY]19 313
70(18-25)18 709
71{★}18 680
72[LoR]18 455
73[daco]18 448
74[rzum]18 403
75[ND]18 208
76 |GALAXY|18 157
77r2b.17 882
78[GM]17 478
79[AZEB]17 471
80¦¦ℱℳ¦¦17 201
81[3D]17 097
82[fg]17 043
83[ZOOM]16 678
84[Ⅎ]16 609
85[IKY]16 578
86[DMS]16 495
87[Ural]15 850
88[ROSE]15 774
89[FIN]15 747
90[GАLAXY]15 680
91[BW]15 664
92[FULL]15 631
93~ILS~15 410
94[MX]15 115
95[else]15 080
96(ND)15 008
97[ÑØØβ]14 896
98[JX]14 819
99[RAG]14 520
100[aLIEz]14 373

Hardcore FFA servers list:

extreme1 | extreme2 | extreme3 | extreme4 | extreme5 | extreme6 | extreme7 | hardcore | hardcore1 | hardcore2 | hardcore3 | hardcore4 | hardcore5 | hardcore6 | hardcore7 | hardcore8 | hardcore9 | hardcore10 | hardcore11 | hardcore12 | hardcore13 | hardcore14 | hardcore15 | hardcore16 | hardcore17 | hardcore18 | hardcore19 | hardcore20 | hardcore21 | hardcore22 | hardcore23 | hardcore24 | hardcore25 | hardcore26 | hardcore27 | hardcore28 | hardcore29 | hardcore30 | hardcore31

All gamemodes:

Arena | Black Hole | Crazy FFA | CrazySplit | DeathMatch | EatForSpeed | Experimental | Fastfood FFA | Fatboy Arena | FFA | Hardcore EXP | Hardcore FFA | MegaSplit FFA | MegaSplit 5K | New Year Special | OneShot | Snaker Dish | Space Invaders | Team | VirusWars FFA | Zombie

Navigation

Main page | Player rating | Clan rating
Last updated: 4 min 6 sec ago
2018
2017
2016
2015
All years