Global server statistics for hardcore4 - PetriDish.pw

Game statistics for server: hardcore4 | for all years total

Total games played: 1 371 034
Total time played: 3048 days 3 hours 14 min 46 sec
Total mass: 7 476 735 008

Highscores top | Total time top | Results sum top | Total games top

Clan Top 100

#ClanScore
1|...|216 109
2~ℬℛ~200 173
3|ZAW+|199 816
4|Dead|192 000
5〖Bild〗182 339
6[≈ZAW≈]161 127
7[elite]159 187
8【BZZ】154 376
9[Pitbull]152 528
10[Pride]134 033
11|HAWK|123 448
12【СЕЛО】117 598
13|ОВОЩИ|113 161
14|ÐŞḾ|111 554
15◂DP▸111 245
16|win|101 864
17[ZЯW]98 693
18|Bild|97 136
19|PVL|91 226
20|72|88 715
21{★}87 045
22|PitBull|86 785
23[SТ]83 435
24[CCL+]82 450
25!BZZ!82 235
26[GUL]80 517
27†ℛℱ†80 411
28¦Pride¦80 309
29〖KTT〗80 108
30[Girls]79 815
31[CCL]79 549
32|₮ψ₮|76 678
33✦ĢĐ✦75 423
34[BZZ]74 149
35[ING]73 787
36✙ĢĐ✙73 162
37[Meow]72 999
38|BZZ| 72 030
39[PWNZ.]71 952
40(-.-)71 240
41[PoSl]71 034
42{PVL}70 639
43[A1m]69 847
44◖ĢĐ◗69 630
45♝ĢĐ♝69 176
46[ATM]68 445
47[RF]68 259
48☠ĢĐ☠68 183
49[15-18] 66 769
50[EDM]66 681
51[Bild]66 125
52♥ĢĐ♥65 540
53[LW]64 893
54[TF]64 835
55[ex]64 645
56|ƊØC|64 065
57〖ĢĐ〗63 967
58[DRG]63 699
59[Ag™]63 097
60(18-25+)63 003
61[BOUSE]62 869
62[M-i-X]62 225
63✦ĨZĨ✦62 087
64[™]61 678
65[3D]61 495
66||72||61 181
67|ŜĎ|60 903
68|RF|60 837
69[FMC]60 804
70๖ۣۜGĐ60 609
71[BurN]60 381
72{72}59 850
73[ƊØC]59 738
74[ms]59 712
75〖EB4〗59 640
76{win}59 548
77[cry]59 489
78[18♥25]59 484
79[fbi]59 479
80[ÐSM]58 943
81[ds]58 911
82【ᎵᶌᎵ】58 791
83fl{58 727
84[IKY]58 663
85[FSB]58 628
86[KTT]58 379
87[VIRUS]58 322
88|₣BI|58 166
89[18-25+]58 101
90[nklub]57 375
91[GFD]57 222
92[3ØØ]56 812
93{ℬℛ}56 791
94||ŦψŦ||56 611
95【VPŖǾ】56 215
96〖₮♆₮〗56 172
97[ALU]56 167
98〖NRU〗56 080
99[UF]56 068
100†SŦN†55 906

Clan Top 100

#ClanScore
1[fbi]231 days 4 hours 19 min 1 sec
2[M-i-X]204 days 5 hours 13 min 22 sec
3[GFD]79 days 12 hours 30 min 29 sec
4[A1m]51 days 12 hours 26 min 37 sec
5【ᎵᶌᎵ】28 days 15 hours 9 min 55 sec
6[GUL]23 days 6 hours 45 min 37 sec
7|ƬψƬ|22 days 20 hours 21 min 31 sec
8(DOCK)21 days 19 hours 11 min 56 sec
9[F]21 days 9 hours 26 min 55 sec
10[FSB]17 days 12 hours 35 min 42 sec
11〖₮♆₮〗16 days 19 hours 57 min 2 sec
12[LW]12 days 16 hours 39 min 7 sec
13[SТ]12 days 6 hours 15 min 28 sec
14[cry]11 days 6 hours 26 min 55 sec
15[VIRUS]11 days 5 hours 34 min 45 sec
16[CCL+]9 days 4 hours 33 min 41 sec
17||ŦψŦ||8 days 16 hours 13 min 23 sec
18[MW]8 days 0 hours 16 min 43 sec
19[CCL]7 days 12 hours 5 min 13 sec
20[FT]7 days 11 hours 37 min 37 sec
21[Meow]7 days 3 hours 38 min 53 sec
22[ex]6 days 21 hours 13 min 48 sec
23[Mauz]6 days 19 hours 49 min 40 sec
24◖ĢĐ◗6 days 6 hours 54 min 6 sec
25|₮ψ₮|6 days 6 hours 14 min 0 sec
26(ZMT)6 days 4 hours 8 min 47 sec
27[LIG]6 days 3 hours 3 min 35 sec
28[DEW]5 days 19 hours 36 min 54 sec
29[KIF]5 days 18 hours 26 min 38 sec
30[KeT]5 days 18 hours 20 min 49 sec
31(iiiNT)5 days 17 hours 10 min 33 sec
32[BEAR]5 days 2 hours 51 min 35 sec
33!BZZ!4 days 23 hours 46 min 48 sec
34[™]4 days 15 hours 43 min 4 sec
35[IKY]4 days 11 hours 9 min 20 sec
36[tt]4 days 10 hours 52 min 15 sec
37〖ĢĐ〗3 days 23 hours 21 min 57 sec
38[lol]3 days 18 hours 43 min 39 sec
39☠ĢĐ☠3 days 14 hours 33 min 16 sec
40[-App-]3 days 13 hours 26 min 17 sec
41[GOP]3 days 12 hours 39 min 35 sec
42[yoba]3 days 11 hours 56 min 11 sec
43[BOUSE]3 days 9 hours 24 min 48 sec
44[FH]3 days 9 hours 6 min 10 sec
45[cbi]3 days 8 hours 45 min 4 sec
46[ERT]3 days 6 hours 16 min 11 sec
47[INV]3 days 4 hours 38 min 55 sec
48[BaT]3 days 4 hours 8 min 46 sec
49(-.-)3 days 2 hours 10 min 44 sec
50[Tawers]2 days 23 hours 34 min 9 sec
51[cod]2 days 22 hours 34 min 30 sec
52[rzum]2 days 21 hours 42 min 6 sec
53[O4KO]2 days 21 hours 34 min 41 sec
54♝ĢĐ♝2 days 17 hours 59 min 20 sec
55✙ĢĐ✙2 days 16 hours 3 min 33 sec
56[Mc]2 days 15 hours 29 min 59 sec
57[JoS]2 days 11 hours 43 min 24 sec
58[DOCK]2 days 11 hours 40 min 44 sec
59[SPK]2 days 9 hours 9 min 31 sec
60♥ĢĐ♥2 days 8 hours 11 min 55 sec
61[sml]2 days 6 hours 42 min 20 sec
62[300]2 days 3 hours 30 min 59 sec
63|PSH|2 days 3 hours 20 min 40 sec
64[WaF]2 days 2 hours 33 min 0 sec
65|CoD|1 days 23 hours 48 min 27 sec
66||ƬψƬ||1 days 22 hours 56 min 15 sec
67[ROSE]1 days 22 hours 49 min 55 sec
68[PLAY]1 days 22 hours 3 min 42 sec
69[DRG]1 days 20 hours 31 min 35 sec
70[BW]1 days 20 hours 25 min 52 sec
71|BZZ| 1 days 20 hours 17 min 41 sec
72[Ural]1 days 19 hours 37 min 33 sec
73[sv]1 days 18 hours 38 min 4 sec
74[VOL]1 days 17 hours 52 min 43 sec
75[ZOOM]1 days 17 hours 27 min 54 sec
76[BurN]1 days 17 hours 14 min 41 sec
77[lord]1 days 16 hours 38 min 58 sec
78[GАLAXY]1 days 15 hours 59 min 21 sec
79[FIN]1 days 15 hours 54 min 40 sec
80{★}1 days 15 hours 32 min 7 sec
81[3ØØ]1 days 15 hours 26 min 4 sec
82|BS|1 days 14 hours 12 min 37 sec
83[LoR]1 days 13 hours 30 min 27 sec
84[ms]1 days 13 hours 22 min 57 sec
85[ZMT]1 days 12 hours 52 min 18 sec
86[Bouts] 1 days 12 hours 2 min 46 sec
87[MX]1 days 10 hours 38 min 57 sec
88[DT]1 days 10 hours 29 min 1 sec
89[PoSl]1 days 10 hours 11 min 8 sec
90✦ĢĐ✦1 days 9 hours 18 min 5 sec
91【βǤ】1 days 8 hours 15 min 9 sec
92|KAR|1 days 8 hours 11 min 25 sec
93[AZEB]1 days 6 hours 41 min 31 sec
94|tw|1 days 6 hours 35 min 17 sec
95[Pŧ]1 days 6 hours 35 min 5 sec
96[TF]1 days 6 hours 25 min 26 sec
97[ds]1 days 5 hours 36 min 6 sec
98[ḾЯ¥]1 days 5 hours 15 min 20 sec
99[JK]1 days 5 hours 5 min 50 sec
100[daco]1 days 5 hours 4 min 28 sec

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]393 620 534
2[fbi]387 233 838
3[GFD]130 187 563
4[A1m]122 088 797
5【ᎵᶌᎵ】64 369 789
6[GUL]55 508 053
7|ƬψƬ|44 679 840
8[SТ]42 802 144
9〖₮♆₮〗40 717 059
10(DOCK)35 345 305
11[F]34 101 073
12[FSB]28 899 602
13[LW]26 827 457
14[CCL+]26 434 751
15[CCL]24 051 507
16||ŦψŦ||21 318 213
17[VIRUS]20 946 155
18◖ĢĐ◗19 999 126
19[ex]18 470 305
20[cry]17 410 752
21!BZZ!17 137 666
22[Meow]16 866 374
23|₮ψ₮|15 124 498
24[FT]14 469 151
25[MW]14 396 920
26〖ĢĐ〗13 249 619
27[LIG]12 177 901
28[Mauz]11 720 457
29☠ĢĐ☠11 339 729
30[™]11 120 375
31[DEW]11 110 287
32[tt]10 955 766
33(ZMT)10 474 078
34[KIF]10 005 159
35[IKY]9 928 739
36(-.-)9 873 987
37♝ĢĐ♝9 741 385
38✙ĢĐ✙9 683 934
39(iiiNT)9 192 071
40[KeT]9 175 990
41[FH]9 130 071
42[BEAR]8 936 428
43[ERT]8 316 969
44[lol]7 432 284
45♥ĢĐ♥7 389 367
46|BZZ| 7 075 341
47[Tawers]6 747 899
48[O4KO]6 368 933
49[INV]6 155 545
50[Mc]5 901 345
51[GOP]5 811 653
52{★}5 714 924
53[yoba]5 652 547
54[-App-]5 603 035
55[cbi]5 597 316
56[rzum]5 440 685
57[BOUSE]5 329 234
58[cod]5 304 621
59[BaT]5 044 401
60|PSH|5 022 907
61[BurN]4 859 013
62[Ural]4 841 207
63[GАLAXY]4 749 572
64[sml]4 696 441
65✦ĢĐ✦4 561 571
66[DOCK]4 497 588
67[DRG]4 491 735
68[300]4 443 319
69|CoD|4 405 009
70【BZZ】4 320 322
71||ƬψƬ||4 118 673
72[3ØØ]4 118 041
73[WaF]4 111 303
74[JoS]4 097 733
75[ms]4 071 439
76๖ۣۜGĐ3 912 676
77[SPK]3 906 893
78[sv]3 864 751
79[lord]3 847 513
80†ℛℱ†3 785 134
81[PLAY]3 695 785
82[TF]3 642 550
83[BW]3 553 479
84[MX]3 509 232
85[RF]3 357 331
86[BZZ]3 180 804
87[ZOOM]3 177 298
88[RZ]3 162 004
89[VOL]3 130 197
90【βǤ】3 063 809
91[NICE]3 045 736
92[ROSE]2 942 038
93[ZMT]2 896 263
94|BS|2 889 121
95|RF|2 827 468
96[Turbo]2 682 716
97[ds]2 680 413
98{PVL}2 679 561
99[FIN]2 652 676
100[DT]2 650 381

Clan Top 100

#ClanScore
1[fbi]151 299
2[M-i-X]115 588
3[GFD]56 464
4[A1m]18 510
5(DOCK)15 149
6[F]14 340
7[GUL]11 660
8[FSB]11 445
9|ƬψƬ|10 591
10【ᎵᶌᎵ】8 944
11[cry]8 793
12〖₮♆₮〗6 588
13[VIRUS]6 402
14[LW]5 948
15[MW]4 760
16(iiiNT)4 571
17[FT]4 211
18(ZMT)4 108
19[KIF]3 929
20[Mauz]3 894
21[KeT]3 749
22||ŦψŦ||3 618
23[DEW]3 525
24[SТ]3 459
25[BEAR]3 448
26[Meow]3 238
27[LIG]3 165
28[ex]2 712
29[BOUSE]2 621
30◖ĢĐ◗2 426
31|₮ψ₮|2 419
32[tt]2 253
33[GOP]2 239
34[BaT]2 204
35[yoba]2 118
36[lol]2 043
37[IKY]2 004
38[-App-]2 003
39[cbi]1 961
40[Tawers]1 949
41[™]1 945
42[rzum]1 897
43[CCL]1 788
44[cod]1 658
45[CCL+]1 633
46[SPK]1 604
47!BZZ!1 557
48[INV]1 489
49〖ĢĐ〗1 402
50[Mc]1 377
51[JoS]1 377
52[DOCK]1 355
53[300]1 338
54[WaF]1 327
55[sml]1 292
56(-.-)1 250
57☠ĢĐ☠1 180
58[FIN]1 117
59[Ural]1 100
60[Bouts] 1 093
61[VOL]1 072
62[PLAY]1 071
63[ZOOM]1 038
64[ROSE]992
65[sv]989
66[ZMT]984
67[JK]975
68|CoD|966
69[BW]943
70||ƬψƬ||932
71[FH]928
72[PoSl]924
73[LoR]903
74[3ØØ]898
75✙ĢĐ✙879
76[lc]830
77[daco]817
78♝ĢĐ♝795
79|KAR|783
80[HGT]772
81♥ĢĐ♥744
82[O4KO]741
83[JX]714
84[Мажоры]702
85|tw|701
86[DT]695
87|BZZ| 694
88[ERT]671
89[AZEB]666
90|PSH|616
91✦ĢĐ✦604
92[lord]597
93[ds]597
94[MX]597
95【βǤ】588
96[DRG]587
97{PVL}582
98[GАLAXY]581
99[NICE]559
100[Dark]556

Hardcore FFA servers list:

extreme1 | extreme2 | extreme3 | extreme4 | extreme5 | extreme6 | extreme7 | hardcore | hardcore1 | hardcore2 | hardcore3 | hardcore4 | hardcore5 | hardcore6 | hardcore7 | hardcore8 | hardcore9 | hardcore10 | hardcore11 | hardcore12 | hardcore13 | hardcore14 | hardcore15 | hardcore16 | hardcore17 | hardcore18 | hardcore19 | hardcore20 | hardcore21 | hardcore22 | hardcore23 | hardcore24 | hardcore25 | hardcore26 | hardcore27 | hardcore28 | hardcore29 | hardcore30 | hardcore31

All gamemodes:

Arena | Black Hole | Crazy FFA | CrazySplit | DeathMatch | EatForSpeed | Experimental | Fastfood FFA | Fatboy Arena | FFA | Hardcore EXP | Hardcore FFA | MegaSplit FFA | MegaSplit 5K | New Year Special | OneShot | Snaker Dish | Space Invaders | Team | VirusWars FFA | Zombie

Navigation

Main page | Player rating | Clan rating
Last updated: 4 min 18 sec ago
2018
2017
2016
2015
All years