Global server statistics for hardcore5 - PetriDish.pw

Game statistics for server: hardcore5 | for all years total

Total games played: 841 203
Total time played: 2332 days 8 hours 52 min 58 sec
Total mass: 7 393 022 603

Highscores top | Total time top | Results sum top | Total games top

Clan Top 100

#ClanScore
1|...|226 813
2~ℬℛ~226 693
3|ZAW+|207 148
4[...]205 701
5【BZZ】195 665
6◂DP▸190 988
7[PWNZ.]176 068
8〖Bild〗175 425
9【СЕЛО】164 300
10|ÐŞḾ|160 969
11|win|154 608
12✿KU✿146 456
13┋FАN┋138 889
14|72|134 136
15◃DP▹128 717
16-BZZ-124 394
17|PVL|121 603
18[ℲĦ]121 430
19๖ۣۜGĐ118 824
20[elite]118 795
21!BZZ!117 094
22[ms]114 454
23[Vape]108 024
24[ds]99 539
25ƪГыгƪ97 125
26▼DP▲96 857
27[ROSE]95 272
28[DSM]95 094
29(-.-)94 731
30[ScreaM]94 290
31【Ꮆђ๏รt】93 087
32[GUL]92 465
33|MLP|91 509
34[ex]91 189
35Oвощи|91 032
36(win)89 707
37[TF]89 494
38✦ƊØC✦86 707
39[MNB]86 633
40|ℬℛ|85 505
41[Mc]85 325
42|Dead|84 927
43❲ぞ❳84 925
44|TΛ|84 501
45[SТ]84 339
46[A1m]84 297
47[Anti]84 167
48『❠』83 829
49[lol]82 365
50[LP]81 691
51|GOQ+|81 636
52[FT]81 446
53✦ĨZĨ✦81 299
54[INV]81 213
55[P2S]80 769
56|BEAR|79 713
57|ŁŜĐ|79 261
58|ƊØC|78 820
59[Groß]78 607
60(Bild)78 043
61[DCD]77 897
62[3D]77 774
63〖ĢĐ〗77 722
64[GALАХY]77 473
65|Bild|77 293
66[ING]76 585
67[3ØO]75 648
68[~~]75 540
69{ℬℛ}74 830
70[MW]74 681
71{.}74 477
72[ProFr]74 436
73[M-i-X]74 343
74╬ĨℤĨ╬73 740
75[Ural]72 720
76{★}72 199
77【ℜЄX】71 988
78|EYE|71 429
79[LW]71 365
80(Ŝ₱)71 058
81[IKY]70 702
82[BZZ]70 278
83(•••)70 266
84|3uC|70 138
85[ƊØC]70 027
86║ĐŁŴ║69 639
87|CYB|69 617
88◃❠▹69 461
89[tt]69 214
90[™]68 270
91〖₮♆₮〗68 199
92|КТТ|67 552
93[MD]67 064
94{Dark}66 788
95[lord]66 754
96[Justme]66 651
97[win]66 532
98[الله]66 492
99【■】66 438
100|Ŝ₱|66 435

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]188 days 0 hours 12 min 34 sec
2[fbi]143 days 4 hours 49 min 24 sec
3[A1m]48 days 6 hours 49 min 18 sec
4[GFD]47 days 1 hours 40 min 52 sec
5|ƬψƬ|34 days 14 hours 56 min 51 sec
6[SТ]13 days 4 hours 9 min 10 sec
7[3D]11 days 23 hours 56 min 3 sec
8(DOCK)9 days 15 hours 59 min 18 sec
9[FSB]8 days 19 hours 2 min 51 sec
10[F]8 days 17 hours 49 min 47 sec
11[GUL]8 days 8 hours 22 min 11 sec
12|BEAR|7 days 20 hours 53 min 16 sec
13✦ĨZĨ✦7 days 13 hours 55 min 32 sec
14||ŦψŦ||7 days 3 hours 55 min 59 sec
15[VIRUS]6 days 5 hours 38 min 23 sec
16|₮ψ₮|5 days 23 hours 17 min 41 sec
17[cry]5 days 20 hours 10 min 20 sec
18[Mauz]5 days 12 hours 42 min 24 sec
19[FH]4 days 10 hours 5 min 44 sec
20{★}4 days 9 hours 28 min 40 sec
21[LW]4 days 6 hours 33 min 12 sec
22[Vape]4 days 3 hours 54 min 31 sec
23[BEAR]4 days 3 hours 13 min 53 sec
24[KIF]3 days 21 hours 38 min 36 sec
25[MW]3 days 20 hours 40 min 50 sec
26[™]3 days 15 hours 29 min 48 sec
27[DEW]3 days 15 hours 29 min 22 sec
28[tt]3 days 13 hours 17 min 9 sec
29[GALAXY]3 days 12 hours 41 min 42 sec
30[FT]3 days 9 hours 52 min 26 sec
31[KeT]3 days 5 hours 57 min 20 sec
32(ZMT)3 days 4 hours 12 min 30 sec
33[ex]2 days 19 hours 33 min 27 sec
34[LIG]2 days 19 hours 26 min 47 sec
35〖₮♆₮〗2 days 19 hours 7 min 35 sec
36|КТТ|2 days 18 hours 52 min 6 sec
37【■】2 days 17 hours 23 min 43 sec
38[JoS]2 days 14 hours 37 min 57 sec
39[Meow]2 days 11 hours 59 min 3 sec
40[300]2 days 9 hours 51 min 34 sec
41[GOP]2 days 9 hours 13 min 27 sec
42[cbi]2 days 7 hours 24 min 18 sec
43(Ŝ₱)2 days 7 hours 7 min 5 sec
44[INV]2 days 6 hours 40 min 16 sec
45|PVL|2 days 5 hours 26 min 59 sec
46[yoba]2 days 4 hours 58 min 20 sec
47[lol]2 days 0 hours 3 min 29 sec
48[ALU]1 days 23 hours 58 min 19 sec
49[-App-]1 days 22 hours 39 min 43 sec
50|CoD|1 days 21 hours 9 min 33 sec
51[cod]1 days 20 hours 18 min 23 sec
52[Mc]1 days 18 hours 18 min 26 sec
53[IKY]1 days 13 hours 55 min 34 sec
54||ƬψƬ||1 days 13 hours 43 min 52 sec
55[DBT]1 days 13 hours 42 min 58 sec
56[BaT]1 days 11 hours 27 min 8 sec
57[3ØØ]1 days 11 hours 12 min 59 sec
58[SPK]1 days 10 hours 44 min 13 sec
59[win]1 days 9 hours 25 min 8 sec
60|ŁŜĐ|1 days 8 hours 45 min 6 sec
61[ZOOM]1 days 8 hours 43 min 0 sec
62[PLAY]1 days 8 hours 4 min 51 sec
63[VOL]1 days 7 hours 6 min 19 sec
64[ds]1 days 5 hours 14 min 8 sec
65(iiiNT)1 days 4 hours 48 min 29 sec
66[JK]1 days 4 hours 31 min 8 sec
67✙ĨZĨ✙1 days 4 hours 5 min 15 sec
68[WaF]1 days 4 hours 0 min 24 sec
69[TF]1 days 3 hours 51 min 23 sec
70[daco]1 days 3 hours 47 min 38 sec
71╬ĨℤĨ╬1 days 3 hours 43 min 16 sec
72[AZEB]1 days 3 hours 37 min 11 sec
73◖ĢĐ◗1 days 3 hours 5 min 7 sec
74【βǤ】1 days 3 hours 3 min 0 sec
75║ĐŁŴ║1 days 2 hours 43 min 9 sec
76(Bild)1 days 1 hours 11 min 54 sec
77(-.-)1 days 1 hours 11 min 14 sec
78|Ŝ₱|1 days 1 hours 4 min 37 sec
79[PVL]1 days 0 hours 52 min 28 sec
80[DOCK]1 days 0 hours 46 min 43 sec
81[sml]1 days 0 hours 44 min 16 sec
82[TTW]1 days 0 hours 28 min 52 sec
83[BOUSE]1 days 0 hours 21 min 39 sec
84[VBR]1 days 0 hours 19 min 45 sec
85{.}23 hours 53 min 44 sec
86!BZZ!23 hours 11 min 14 sec
87〖Şยғ™〗22 hours 49 min 7 sec
88[ING]22 hours 25 min 17 sec
89|Tour|22 hours 19 min 57 sec
90[Tawers]22 hours 11 min 22 sec
91|₣BI|21 hours 16 min 17 sec
92[else]21 hours 8 min 12 sec
93[P2S]21 hours 5 min 54 sec
94||STN||20 hours 59 min 25 sec
95[DCD]20 hours 57 min 14 sec
96[JX]20 hours 44 min 25 sec
97[ḾЯ¥]20 hours 36 min 35 sec
98[FIN]19 hours 59 min 39 sec
99|Bild|19 hours 56 min 28 sec
100[fg]19 hours 27 min 25 sec

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]398 699 185
2[fbi]274 723 878
3[A1m]151 138 221
4[GFD]84 872 508
5|ƬψƬ|70 728 393
6[SТ]49 852 295
7[3D]35 851 962
8✦ĨZĨ✦28 697 587
9|BEAR|26 583 936
10[GUL]21 305 082
11(DOCK)17 117 057
12[FH]16 568 122
13[FSB]15 383 469
14[Vape]15 205 155
15[F]14 996 162
16||ŦψŦ||14 985 931
17{★}13 985 113
18|₮ψ₮|13 311 244
19[GALAXY]12 531 204
20[VIRUS]12 440 738
21[tt]11 200 575
22|КТТ|10 455 260
23[Mauz]10 338 924
24[cry]9 934 516
25[LW]9 783 010
26(Ŝ₱)9 076 445
27【■】9 071 321
28[ex]9 040 974
29[™]8 964 781
30|PVL|8 589 498
31[FT]8 587 441
32〖₮♆₮〗8 212 341
33[DEW]7 898 061
34[MW]7 688 697
35[BEAR]7 651 533
36[KIF]7 516 106
37[300]6 702 147
38[IKY]6 041 676
39[INV]5 922 446
40[ALU]5 876 986
41[win]5 666 636
42[KeT]5 635 281
43[Meow]5 561 660
44[LIG]5 421 621
45◖ĢĐ◗5 290 663
46[JoS]5 288 443
47|CoD|5 219 945
48[DBT]5 134 828
49(ZMT)5 021 526
50[yoba]4 914 088
51[Mc]4 780 004
52[cod]4 779 941
53|Ŝ₱|4 728 911
54[3ØØ]4 546 555
55║ĐŁŴ║4 513 516
56[GOP]4 474 389
57╬ĨℤĨ╬4 434 922
58[cbi]4 422 552
59[lol]4 413 293
60|ŁŜĐ|4 388 277
61✙ĨZĨ✙4 382 583
62(-.-)4 370 963
63(Bild)4 233 043
64!BZZ!4 014 066
65[P2S]3 798 875
66【βǤ】3 711 434
67[TF]3 707 103
68|win|3 452 981
69[-App-]3 379 837
70|Bild|3 352 102
71[PVL]3 313 215
72||ƬψƬ||3 203 791
73【BZZ】3 165 875
74『❠』3 164 066
75|BZZ| 3 099 222
76〖KTT〗3 024 116
77[ING]3 010 762
78{.}2 962 472
79[72]2 935 273
80[PLAY]2 884 694
81|IGil|2 839 756
82|Tour|2 819 274
83[ROSE]2 803 963
84[ZOOM]2 799 806
85[ds]2 794 191
86[ms]2 748 038
87||STN||2 710 279
88[BaT]2 692 148
89[VOL]2 604 290
90[SPK]2 552 194
91[GАLAXY]2 517 979
92[DCD]2 480 900
93[ḾЯ¥]2 465 500
94[sml]2 450 394
95[JK]2 443 258
96〖Şยғ™〗2 359 126
97{Pro}2 317 137
98[DOCK]2 290 815
99[daco]2 273 893
100[fg]2 259 939

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]106 756
2[fbi]91 963
3[GFD]33 336
4[A1m]14 036
5|ƬψƬ|13 776
6(DOCK)6 265
7[F]5 870
8[FSB]5 661
9[GUL]4 120
10[cry]3 975
11[VIRUS]3 427
12[BEAR]2 838
13[KIF]2 621
14[SТ]2 594
15|₮ψ₮|2 576
16[3D]2 476
17[MW]2 396
18[DEW]2 380
19||ŦψŦ||2 306
20[Mauz]2 303
21(ZMT)2 251
22[LW]2 149
23[KeT]2 079
24[tt]2 021
25✦ĨZĨ✦1 895
26[GOP]1 697
27[FH]1 562
28[™]1 535
29[FT]1 529
30[LIG]1 468
31[JoS]1 411
32[yoba]1 397
33[Vape]1 346
34|BEAR|1 292
35[300]1 260
36[cbi]1 238
37[Meow]1 180
38[BaT]1 178
39[lol]1 157
40[ex]1 149
41[-App-]1 096
42[GALAXY]1 065
43(iiiNT)990
44{★}989
45|КТТ|978
46〖₮♆₮〗973
47[ZOOM]965
48[SPK]942
49[cod]932
50(Ŝ₱)897
51[PLAY]886
52[JK]830
53[Mc]823
54[INV]806
55|CoD|789
56[VOL]783
57[ds]766
58[daco]762
59[BOUSE]702
60[AZEB]680
61[WaF]667
62[IKY]663
63[Tawers]655
64||ƬψƬ||625
65[3ØØ]599
66[VBR]593
67【■】588
68[else]570
69|PVL|570
70[JX]569
71[FIN]567
72[sml]553
73[TTW]476
74[sv]468
75[DBT]451
76[KsMs]442
77[DOCK]437
78[rzum]436
79[DCD]435
80[fg]431
81[GW]428
82[RAG]421
83[ALU]416
84(Bild)416
85|Ŝ₱|408
86[LoR]406
87【βǤ】387
88[Мажоры]385
89[win]378
90〖Şยғ™〗378
91||STN||378
92|₣BI|376
93◖ĢĐ◗376
94✙ĨZĨ✙374
95║ĐŁŴ║367
96[Ⅎ]366
97[ḾЯ¥]363
98[AaCo]362
99[CAR]354
100|ST|350

Hardcore FFA servers list:

extreme1 | extreme2 | extreme3 | extreme4 | extreme5 | extreme6 | extreme7 | hardcore | hardcore1 | hardcore2 | hardcore3 | hardcore4 | hardcore5 | hardcore6 | hardcore7 | hardcore8 | hardcore9 | hardcore10 | hardcore11 | hardcore12 | hardcore13 | hardcore14 | hardcore15 | hardcore16 | hardcore17 | hardcore18 | hardcore19 | hardcore20 | hardcore21 | hardcore22 | hardcore23 | hardcore24 | hardcore25 | hardcore26 | hardcore27 | hardcore28 | hardcore29 | hardcore30 | hardcore31

All gamemodes:

Arena | Black Hole | Crazy FFA | CrazySplit | DeathMatch | EatForSpeed | Experimental | Fastfood FFA | Fatboy Arena | FFA | Hardcore EXP | Hardcore FFA | MegaSplit FFA | MegaSplit 5K | New Year Special | OneShot | Snaker Dish | Space Invaders | Team | VirusWars FFA | Zombie

Navigation

Main page | Player rating | Clan rating
Last updated: 11 min 24 sec ago
2018
2017
2016
2015
All years