Global server statistics for hardcore6 - PetriDish.pw

Game statistics for server: hardcore6 | for all years total

Total games played: 821 432
Total time played: 1980 days 5 hours 27 min 37 sec
Total mass: 5 802 427 520

Highscores top | Total time top | Results sum top | Total games top

Clan Top 100

#ClanScore
1~ℬℛ~234 758
2✠TIG✠225 744
3|...|222 588
4◂DP▸217 854
5|ZAW+|217 069
6STN|215 349
7【IW】215 237
8〖Bild〗213 086
9【BZZ】210 001
10[...]206 100
11|ƊØC|203 629
12▿DP▵198 286
13| ℛᶄñ |196 723
14ƪГыгƪ195 308
15|LSD|192 541
16|win|187 159
17[Гыг]183 624
18«SD»182 883
19|ÐŞḾ|177 729
20[3uC]168 639
21~5D~164 176
22[fbi]160 171
23✦ƊØC✦155 248
24☠ĢĐ☠142 343
25|retty|139 709
26┋FАN┋138 797
27|Tour|138 292
28[ds]127 577
29|PVL|126 905
30!TE!126 040
31【Ꮆђ๏รt】125 013
32|72|122 414
33[ex]118 904
34[UNM]117 632
35|Nexus|117 433
36[LW]117 322
37|КТТ|117 183
38[MW]115 897
39[elite]114 371
40♝ĢĐ♝112 707
41[sml]109 502
42╬ĨℤĨ╬108 145
43[INV]106 960
44|STN|101 128
45[tt]98 628
46(DLD)97 063
47[cry]94 608
48|3uC|93 479
49[PWNZ.]93 062
50|ВИН|92 741
51[ȺჯįȺ]92 134
52┇FАN┇91 107
53[SKB]91 055
54UNM™90 926
55[Lara]90 067
56《SZ》89 078
57!Гыг!88 931
58[A1m]88 755
59|Justme|88 441
60|ĤǾŖǾ-|87 372
61◃тχ3▹87 070
62[IKY]86 130
63|Dead|86 104
64|SKB|84 089
65| ℛkn |83 628
66!TℝĐ!83 303
67||ŦψŦ||82 937
68》SCP《81 427
69❖UNM❖80 801
70۝DRG۝80 031
71[3D]79 636
72[Mc]79 507
73[HW]78 802
74|BEAR|77 651
75▸SP◂76 969
76〖ĢĐ〗76 845
77[cod]76 759
78♥ĢĐ♥76 463
79[BZZ]76 142
80[BGU]75 579
81!BZZ!75 372
82[nklub]74 772
83|TΛ|74 636
84DR™74 080
85[ĤǾŖǾ]73 843
86[BRB]73 757
87|ĤǾŖǾ|72 958
88|CSI|72 679
89(-.-)72 524
90[Ural]72 508
91|ℬℛ+|72 298
92[TC]72 250
93|FBI|71 856
94[sv]71 789
95[SiD] 71 621
96[~]70 921
97[GUL]70 882
98|KAR|70 847
99[18-25]70 821
100❖DR❖70 331

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]179 days 13 hours 11 min 54 sec
2[fbi]155 days 15 hours 12 min 32 sec
3[GFD]47 days 20 hours 54 min 46 sec
4[A1m]24 days 23 hours 1 min 48 sec
5|ƬψƬ|22 days 1 hours 33 min 11 sec
6[IKY]17 days 14 hours 6 min 23 sec
7(DOCK)10 days 3 hours 28 min 13 sec
8[BOUSE]8 days 23 hours 45 min 45 sec
9[300]7 days 16 hours 41 min 59 sec
10[F]7 days 12 hours 55 min 57 sec
11|BEAR|7 days 11 hours 41 min 36 sec
12[FSB]7 days 2 hours 2 min 22 sec
13[GUL]6 days 16 hours 51 min 36 sec
14[VIRUS]6 days 16 hours 4 min 26 sec
15[3D]6 days 15 hours 39 min 37 sec
16[LW]6 days 11 hours 16 min 14 sec
17[cry]5 days 19 hours 31 min 44 sec
18{★}5 days 7 hours 22 min 12 sec
19[™]4 days 15 hours 40 min 18 sec
20[MW]4 days 15 hours 23 min 9 sec
21[KIF]4 days 3 hours 32 min 39 sec
22[BEAR]3 days 23 hours 5 min 22 sec
23[DEW]3 days 20 hours 57 min 18 sec
24[Mauz]3 days 20 hours 23 min 47 sec
25[FT]3 days 14 hours 25 min 52 sec
26[ex]3 days 10 hours 8 min 0 sec
27(ZMT)3 days 8 hours 58 min 44 sec
28[KeT]3 days 8 hours 58 min 6 sec
29||ŦψŦ||3 days 2 hours 4 min 50 sec
30[Mc]2 days 13 hours 19 min 21 sec
31✦ĨZĨ✦2 days 12 hours 1 min 25 sec
32[lol]2 days 11 hours 10 min 20 sec
33[cbi]2 days 10 hours 56 min 17 sec
34[BOUZ]2 days 7 hours 53 min 38 sec
35[Meow]2 days 7 hours 41 min 23 sec
36[JoS]2 days 7 hours 38 min 43 sec
37[LIG]1 days 23 hours 56 min 6 sec
38〖₮♆₮〗1 days 21 hours 23 min 13 sec
39[yoba]1 days 20 hours 33 min 38 sec
40[tt]1 days 20 hours 7 min 43 sec
41〖Şยғ™〗1 days 19 hours 30 min 36 sec
42[cod]1 days 18 hours 41 min 12 sec
43[TB]1 days 18 hours 14 min 52 sec
44[-App-]1 days 15 hours 45 min 53 sec
45[TTW]1 days 15 hours 35 min 28 sec
46|₮ψ₮|1 days 14 hours 19 min 56 sec
47[PLAY]1 days 13 hours 35 min 28 sec
48[VOL]1 days 13 hours 8 min 24 sec
49[SPK]1 days 12 hours 29 min 29 sec
50[sml]1 days 12 hours 6 min 3 sec
51[AaCo]1 days 9 hours 53 min 18 sec
52|SKB|1 days 9 hours 20 min 41 sec
53[WaF]1 days 8 hours 47 min 54 sec
54【BZZ】1 days 8 hours 40 min 4 sec
55[GOP]1 days 8 hours 3 min 51 sec
56[EDM]1 days 7 hours 13 min 59 sec
57[BZZ]1 days 6 hours 57 min 31 sec
58[ZMT]1 days 5 hours 5 min 37 sec
59[ZOOM]1 days 4 hours 30 min 16 sec
60[LoR]1 days 3 hours 45 min 32 sec
61|₣BI|1 days 3 hours 35 min 24 sec
62[sv]1 days 2 hours 27 min 19 sec
63[FIN]1 days 2 hours 15 min 8 sec
64[BaT]1 days 1 hours 54 min 48 sec
65[3ØØ]1 days 1 hours 45 min 56 sec
66[SKB]1 days 1 hours 8 min 57 sec
67|FBI|1 days 0 hours 58 min 32 sec
68(iiiNT)1 days 0 hours 56 min 3 sec
69!BZZ!1 days 0 hours 55 min 14 sec
70[JX]1 days 0 hours 43 min 14 sec
71[else]1 days 0 hours 6 min 44 sec
72|CoD|1 days 0 hours 0 min 57 sec
73[~]1 days 0 hours 0 min 2 sec
74[DOCK]23 hours 30 min 20 sec
75〖Croc+〗23 hours 27 min 12 sec
76[fg]23 hours 17 min 48 sec
77[daco]23 hours 6 min 54 sec
78[HGT]22 hours 35 min 11 sec
79|BZZ| 20 hours 57 min 56 sec
80[INV]20 hours 47 min 1 sec
81[RAG]20 hours 41 min 56 sec
82[JK]20 hours 41 min 7 sec
83▌УЖ ▌20 hours 30 min 10 sec
84[Tawers]19 hours 48 min 40 sec
85[DMS]19 hours 40 min 42 sec
86[rzum]19 hours 32 min 36 sec
87[AZEB]19 hours 14 min 24 sec
88|КТТ|18 hours 58 min 39 sec
89[RR]18 hours 40 min 25 sec
90[VBR]18 hours 38 min 18 sec
91DR™18 hours 16 min 24 sec
92♝ĢĐ♝18 hours 14 min 41 sec
93[ROAR]18 hours 5 min 44 sec
94[lord]17 hours 48 min 56 sec
95[DVD]17 hours 46 min 43 sec
96[Ⅎ]17 hours 5 min 24 sec
97❖DR❖16 hours 55 min 11 sec
98【βǤ】16 hours 12 min 39 sec
99〖ĢĐ〗15 hours 55 min 30 sec
100[GW]15 hours 47 min 11 sec

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]387 800 018
2[fbi]306 914 654
3[GFD]87 183 283
4[A1m]79 866 381
5[IKY]70 799 209
6|ƬψƬ|43 947 904
7|BEAR|21 483 889
8[300]19 420 120
9[3D]18 830 678
10{★}18 311 756
11(DOCK)18 205 714
12[LW]17 774 339
13[GUL]14 375 935
14[BOUSE]14 137 023
15[F]13 502 255
16[FSB]13 064 072
17[VIRUS]13 038 011
18✦ĨZĨ✦11 776 321
19[™]10 443 705
20[MW]10 231 135
21[cry]9 726 597
22[ex]9 034 584
23[FT]8 914 398
24||ŦψŦ||7 854 288
25[DEW]7 794 752
26[BEAR]7 703 708
27[KIF]7 691 954
28[Mauz]7 211 154
29【BZZ】6 705 784
30[Mc]6 470 285
31〖₮♆₮〗5 896 311
32[BZZ]5 881 224
33(ZMT)5 719 087
34[cbi]5 319 010
35[KeT]5 295 486
36[Meow]5 217 799
37|₮ψ₮|5 120 517
38[SKB]4 949 456
39[lol]4 848 974
40|SKB|4 771 182
41[JoS]4 572 713
42〖Şยғ™〗4 452 566
43[LIG]4 336 305
44[tt]4 226 748
45!BZZ!3 954 913
46[EDM]3 861 823
47[BOUZ]3 838 712
48♝ĢĐ♝3 837 626
49[cod]3 659 582
50|BZZ| 3 552 074
51|FBI|3 530 772
52[VOL]3 499 802
53〖Croc+〗3 462 462
54[TB]3 398 602
55[PLAY]3 367 106
56[~]3 343 314
57[fg]3 289 439
58|КТТ|3 276 631
59|₣BI|3 166 768
60[TTW]3 111 123
61[sml]3 079 211
62[-App-]3 063 646
63[yoba]3 016 271
64[WaF]2 953 451
65▌УЖ ▌2 936 084
66[3ØØ]2 934 505
67❖DR❖2 778 458
68[SPK]2 738 164
69DR™2 726 829
70[GOP]2 691 606
71◖ĢĐ◗2 651 742
72[AaCo]2 629 345
73|...|2 551 204
74[LoR]2 499 022
75|CoD|2 445 200
76〖ĢĐ〗2 374 307
77[Anti]2 351 634
78[ZOOM]2 307 876
79[INV]2 293 469
80[sv]2 284 776
81[daco]2 276 120
82|ĤǾŖǾ|2 274 769
83[DOCK]2 263 932
84(-.-)2 221 247
85[Tawers]2 220 244
86【βǤ】2 205 698
87[ZMT]2 199 970
88[rzum]2 181 802
89[RR]2 159 738
90[lord]2 123 291
91[JX]2 111 202
92[SТ]2 081 178
93[KIND]2 027 336
94(iiiNT)2 011 254
95[DVD]1 989 205
96[Ural]1 901 411
97╬ĨℤĨ╬1 889 478
98[else]1 857 697
99[BaT]1 836 728
100[DBT]1 799 024

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]103 032
2[fbi]99 464
3[GFD]33 417
4[A1m]10 241
5|ƬψƬ|9 530
6[BOUSE]6 875
7[IKY]6 524
8(DOCK)6 293
9[F]5 138
10[300]5 034
11[FSB]4 626
12[VIRUS]3 847
13[cry]3 674
14[GUL]3 506
15[LW]3 053
16[KIF]2 831
17[BEAR]2 705
18(ZMT)2 470
19[DEW]2 429
20[KeT]2 387
21[MW]2 378
22[Mauz]2 320
23[™]2 266
24[BOUZ]1 786
25[FT]1 599
26[3D]1 538
27[lol]1 527
28[Mc]1 438
29[cbi]1 409
30{★}1 375
31[TB]1 347
32[JoS]1 341
33||ŦψŦ||1 324
34[LIG]1 273
35[ex]1 196
36[AaCo]1 118
37|BEAR|1 114
38[-App-]1 060
39[yoba]1 037
40[tt]1 035
41[Meow]958
42[cod]913
43[SPK]886
44〖₮♆₮〗870
45[VOL]855
46|₮ψ₮|849
47[sml]842
48[PLAY]820
49[ZOOM]803
50(iiiNT)795
51[HGT]788
52[WaF]767
53✦ĨZĨ✦759
54[GOP]739
55[LoR]690
56[FIN]687
57[ZMT]677
58[else]645
59[BaT]644
60[JK]624
61[fg]596
62|₣BI|580
63[VBR]579
64[3ØØ]577
65[BZZ]577
66[daco]568
67[RAG]562
68[JX]554
69[~]551
70[DMS]549
71[sv]547
72[RR]544
73[TTW]542
74|CoD|513
75[AZEB]503
76[ROAR]471
77[Tawers]465
78[DOCK]454
79|FBI|438
80【BZZ】427
81〖Şยғ™〗413
82[INV]396
83[Ⅎ]386
84〖Croc+〗386
85[GW]373
86[15-18] 369
87[SIL]368
88[ds]361
89[RUSS]357
90[DVD]351
91[rzum]339
92[BR]332
93|BZZ| 327
94(pay)324
95[ho]317
96!BZZ!312
97[Dark]305
98[EDM]304
99[PoSl]298
100[DG]295

Hardcore FFA servers list:

extreme1 | extreme2 | extreme3 | extreme4 | extreme5 | extreme6 | extreme7 | hardcore | hardcore1 | hardcore2 | hardcore3 | hardcore4 | hardcore5 | hardcore6 | hardcore7 | hardcore8 | hardcore9 | hardcore10 | hardcore11 | hardcore12 | hardcore13 | hardcore14 | hardcore15 | hardcore16 | hardcore17 | hardcore18 | hardcore19 | hardcore20 | hardcore21 | hardcore22 | hardcore23 | hardcore24 | hardcore25 | hardcore26 | hardcore27 | hardcore28 | hardcore29 | hardcore30 | hardcore31

All gamemodes:

Arena | Black Hole | Crazy FFA | CrazySplit | DeathMatch | EatForSpeed | Experimental | Fastfood FFA | Fatboy Arena | FFA | Hardcore EXP | Hardcore FFA | MegaSplit FFA | MegaSplit 5K | New Year Special | OneShot | Snaker Dish | Space Invaders | Team | VirusWars FFA | Zombie

Navigation

Main page | Player rating | Clan rating
Last updated: 3 min 37 sec ago
2019
2018
2017
2016
2015
All years