Global server statistics for hardcore1 - PetriDish.pw

Game statistics for server: hardcore1 | for all years total

Total games played: 4 301 191
Total time played: 8971 days 1 hours 48 min 10 sec
Total mass: 25 191 700 082

Highscores top | Total time top | Results sum top | Total games top

Clan Top 100

#ClanScore
1【IW】223 936
2╠PWNZ╣220 375
3|...|218 898
4【BZZ】202 966
5[...]198 358
6↾ℬℛ⇃195 308
7~ℬℛ~194 108
8[ℬℛ]190 910
9|..|179 076
10|Dead|175 033
11[001]173 314
12〖Bild〗160 751
13◂DP▸149 505
14«SD»138 500
15[011]138 484
16[18-25+]138 326
17[elite]132 159
18|72|124 757
19010|122 779
20[ℲℲℲ]119 221
21|ℍℍℍ|115 722
22~FiRst~113 858
23|ÐŞḾ|103 389
24Oвощи|102 716
25|HHH|101 648
26◃DP▹101 027
27[•••]98 692
28|BZZ| 97 937
29[OВОЩИ]96 720
30|90s|96 147
31|HH|95 836
32[BZZ]95 708
33[FFF]92 272
34|PVL|92 144
35[WaR]91 265
36【VîŘŦųŠ】90 886
37!TE!89 107
38[M-i-X]88 727
39【VPŖǾ】85 129
40[SТ]84 555
41|ℍℍ|84 490
42[Мец]82 326
43{PVL}80 020
44❰GᒪƳ❱79 145
45(18-25)78 871
46[ING]78 732
47[ÑØØβ]77 539
48[Мец3]76 583
49║MYW║76 526
50[sml]74 228
51[3ØØ]74 178
52{★}74 106
53|010|73 869
54[ОВОЩИ]73 313
55{win}73 030
56▌УЖ ▌72 903
57[Bild]72 835
58[72]72 761
59[ℲℲ]72 679
60[Pitbull]72 558
61[GV]72 541
62||ŦψŦ||72 465
63[PWNZ.]72 399
64(18-25+)72 381
65|ƬψƬ|72 256
66|100|72 239
67[.PWNZ.]72 163
68[GАLAXY]72 136
69[H]71 746
70✦ĨZĨ✦71 417
71{18-25} 71 100
72[ƊØC]70 794
73r2b.70 749
74{ℬℛ}70 617
75 |GALAXY|70 401
76[GALAXY]70 277
77(..)70 158
78|ОВОЩИ|70 128
79Я2B|70 105
80[Turbo]70 036
81[Ⅎ]70 036
82[ex]70 035
83|+++|69 703
84[tt]69 304
85[A1m]68 848
86[P2S]68 806
87〖ℓя∂〗68 805
88[ds]68 527
89[А]68 498
90[EJ]68 401
91[ℓя∂]68 373
92{.}68 310
93[الله]68 307
94[NN]68 200
95[???] 67 963
96|FBI|67 749
97[Mauz]67 747
98ℲℲ|67 607
99011.67 374

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]352 days 9 hours 17 min 4 sec
2[fbi]270 days 13 hours 54 min 31 sec
3[GFD]93 days 17 hours 13 min 27 sec
4|ƬψƬ|78 days 21 hours 23 min 52 sec
5[ex]76 days 19 hours 27 min 10 sec
6[ÑØØβ]72 days 21 hours 23 min 25 sec
7[ОВОЩИ]68 days 9 hours 12 min 47 sec
8[P2S]62 days 5 hours 54 min 30 sec
9[tt]55 days 20 hours 25 min 29 sec
10[F]55 days 15 hours 56 min 6 sec
11[A1m]45 days 8 hours 57 min 22 sec
12[GALAXY]40 days 0 hours 47 min 31 sec
13(DOCK)40 days 0 hours 8 min 35 sec
14{★}35 days 14 hours 54 min 23 sec
15[GUL]35 days 3 hours 20 min 17 sec
16r2b.27 days 14 hours 52 min 0 sec
17[OВОЩИ]26 days 16 hours 34 min 55 sec
18 |GALAXY|24 days 21 hours 43 min 35 sec
19[GАLAXY]22 days 14 hours 40 min 16 sec
20[300]21 days 13 hours 46 min 15 sec
21[VIRUS]20 days 18 hours 13 min 20 sec
22[cry]20 days 13 hours 0 min 9 sec
23[LW]19 days 17 hours 15 min 40 sec
24|ОВОЩИ|19 days 11 hours 3 min 48 sec
25[FSB]19 days 10 hours 20 min 56 sec
26▌УЖ ▌19 days 6 hours 47 min 21 sec
27[RR]18 days 15 hours 52 min 56 sec
28||ŦψŦ||18 days 8 hours 32 min 41 sec
29[BEAR]18 days 5 hours 19 min 58 sec
30[ING]17 days 16 hours 3 min 30 sec
31[3ØØ]17 days 14 hours 10 min 33 sec
32[3D]14 days 16 hours 46 min 33 sec
33[BOUSE]13 days 18 hours 30 min 30 sec
34[Ⅎ]13 days 18 hours 9 min 42 sec
35|HH|13 days 18 hours 2 min 17 sec
36[KeT]13 days 17 hours 23 min 23 sec
37[INV]13 days 13 hours 47 min 28 sec
38Я2B. 13 days 10 hours 42 min 24 sec
39[MW]12 days 18 hours 59 min 26 sec
40[ℓя∂]12 days 16 hours 40 min 26 sec
41[001]12 days 10 hours 0 min 23 sec
42[FT]12 days 8 hours 15 min 44 sec
43[™]12 days 7 hours 52 min 23 sec
44|FBI|12 days 5 hours 26 min 16 sec
45[LIG]11 days 13 hours 15 min 37 sec
46[Mauz]11 days 5 hours 48 min 13 sec
47[lol]11 days 3 hours 46 min 8 sec
48OFΛ.10 days 23 hours 46 min 40 sec
49[Mc]10 days 21 hours 25 min 25 sec
50(ZMT)10 days 17 hours 28 min 0 sec
51[WaR]9 days 21 hours 3 min 2 sec
52[DT]9 days 19 hours 22 min 27 sec
53[EJ]9 days 14 hours 22 min 37 sec
54(18-25)9 days 6 hours 39 min 8 sec
55[RUS]8 days 23 hours 49 min 18 sec
56〖₮♆₮〗8 days 21 hours 6 min 41 sec
57[PVL]8 days 9 hours 14 min 24 sec
58〖ℓя∂〗8 days 1 hours 12 min 2 sec
59[18-25]8 days 0 hours 1 min 52 sec
60[sml]7 days 23 hours 58 min 25 sec
61[FH]7 days 23 hours 37 min 46 sec
62[Meow]7 days 19 hours 43 min 2 sec
63|HHH|7 days 16 hours 30 min 17 sec
64[Turbo]7 days 13 hours 10 min 12 sec
65||ƬψƬ||7 days 12 hours 53 min 26 sec
66|ED|7 days 9 hours 38 min 56 sec
67[DEW]7 days 2 hours 22 min 49 sec
68[KIF]7 days 0 hours 31 min 24 sec
69[DOCK]7 days 0 hours 24 min 13 sec
70{PVL}6 days 18 hours 20 min 28 sec
71[FULL+]6 days 18 hours 1 min 49 sec
72[cod]6 days 14 hours 44 min 40 sec
73[FULL]6 days 8 hours 3 min 23 sec
74[GV]6 days 5 hours 10 min 13 sec
75Oвощи|6 days 3 hours 27 min 33 sec
76|₮ψ₮|5 days 21 hours 2 min 26 sec
77[yoba]5 days 19 hours 17 min 53 sec
78[الله]5 days 16 hours 5 min 43 sec
79[lord]5 days 14 hours 31 min 40 sec
80|ℍℍℍ|5 days 12 hours 35 min 4 sec
81[JK]5 days 11 hours 21 min 2 sec
82[72]5 days 11 hours 15 min 45 sec
83[LoR]5 days 11 hours 15 min 27 sec
84[DG]5 days 10 hours 47 min 51 sec
85(iiiNT)5 days 8 hours 46 min 29 sec
86[PLAY]5 days 6 hours 44 min 5 sec
87{☠☠}5 days 5 hours 54 min 11 sec
88|72|5 days 4 hours 59 min 31 sec
89|VST|5 days 4 hours 48 min 43 sec
90|ZF+|5 days 4 hours 19 min 5 sec
91[AaCo]5 days 2 hours 39 min 14 sec
92|ℓя∂|4 days 20 hours 9 min 16 sec
93[GOP]4 days 16 hours 57 min 31 sec
94[ds]4 days 14 hours 47 min 52 sec
95[WaF]4 days 11 hours 29 min 23 sec
96〖Şยғ™〗4 days 11 hours 5 min 19 sec
97|ℍℍ|4 days 10 hours 23 min 51 sec
98[???] 4 days 7 hours 33 min 22 sec
99[SТ]4 days 7 hours 12 min 30 sec
100[Dead]4 days 6 hours 13 min 22 sec

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]663 758 806
2[fbi]457 895 498
3[ex]235 341 538
4[P2S]216 607 691
5|ƬψƬ|199 811 771
6[ÑØØβ]194 272 784
7[ОВОЩИ]179 460 500
8[tt]158 761 545
9[GFD]150 723 986
10[A1m]131 267 264
11{★}121 929 379
12[GALAXY]119 391 986
13[F]102 728 559
14[GUL]81 935 348
15 |GALAXY|78 811 055
16[OВОЩИ]75 169 976
17[GАLAXY]72 105 482
18r2b.67 252 394
19[300]67 095 004
20(DOCK)63 796 804
21▌УЖ ▌63 380 283
22[RR]56 302 369
23|ОВОЩИ|53 910 088
24[ING]53 289 315
25[3ØØ]52 998 677
26||ŦψŦ||52 240 497
27[LW]43 628 653
28[BEAR]41 090 304
29[ℓя∂]40 704 451
30[3D]40 607 229
31[VIRUS]40 372 934
32|FBI|37 354 515
33|HH|36 733 833
34OFΛ.34 595 679
35[cry]32 813 748
36[INV]32 712 146
37[Ⅎ]32 674 689
38(18-25)31 839 973
39[WaR]31 829 953
40Я2B. 31 617 116
41[FSB]30 962 388
42[™]30 835 221
43[001]29 517 236
44[Mc]28 905 645
45〖₮♆₮〗27 199 367
46[FT]25 610 424
47[Mauz]25 519 772
48[LIG]25 392 578
49〖ℓя∂〗25 355 358
50[Turbo]25 115 170
51|ED|24 845 372
52[MW]24 514 769
53[lol]24 421 159
54[PVL]24 274 958
55[RUS]22 343 563
56[FH]22 313 336
57[EJ]22 162 583
58|HHH|21 955 362
59[DT]21 916 084
60[BOUSE]21 427 408
61[18-25]20 893 906
62{PVL}20 806 820
63Oвощи|20 804 973
64||ƬψƬ||20 736 417
65[KeT]20 504 151
66[الله]19 807 686
67(ZMT)19 168 091
68[sml]18 988 223
69{☠☠}18 846 031
70|ℍℍℍ|18 648 781
71[72]17 361 876
72[cod]17 295 464
73[lord]17 126 123
74[FULL+]17 108 799
75[GV]16 945 547
76|VST|16 506 482
77[Meow]16 477 722
78|₮ψ₮|15 985 114
79|72|15 944 442
80[DG]15 598 869
81[FULL]15 435 926
82|ZF+|15 214 722
83[SТ]15 165 598
84|ℓя∂|15 141 266
85[DOCK]13 975 650
86[???] 13 765 088
87[PLAY]13 726 474
88[LoR]13 622 495
89|ℍℍ|13 621 918
90[KIF]13 524 777
91|♔♔|13 457 411
92[SoE]12 974 821
93[JK]12 882 626
94|win|12 779 766
95[Ural]12 173 509
96[AaCo]11 918 638
97[DEW]11 731 523
98〖Şยғ™〗11 724 247
99[Dead]11 670 755
100【βǤ】11 612 632

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]296 726
2[fbi]200 006
3[GFD]74 001
4|ƬψƬ|58 772
5[F]37 165
6[ex]34 536
7[ОВОЩИ]30 353
8(DOCK)27 998
9[A1m]27 510
10[tt]27 139
11[GUL]21 609
12[GALAXY]17 616
13[cry]16 181
14[RR]15 265
15[P2S]14 399
16[VIRUS]14 154
17[ÑØØβ]13 767
18r2b.13 753
19[LW]13 747
20[FSB]13 634
21 |GALAXY|12 969
22[GАLAXY]12 813
23||ŦψŦ||12 617
24[300]12 247
25{★}12 207
26[OВОЩИ]12 153
27[BOUSE]10 898
28[BEAR]10 773
29[KeT]10 075
30[MW]9 436
31[3ØØ]9 242
32[lol]8 438
33[™]8 351
34|ОВОЩИ|8 118
35[001]7 924
36[Ⅎ]7 599
37[FT]7 401
38▌УЖ ▌7 301
39[Mauz]7 038
40[ING]7 027
41(ZMT)6 969
42[DEW]6 906
43[LIG]6 273
44[Mc]6 254
45Я2B. 6 150
46|HH|6 109
47[INV]5 769
48[Meow]5 684
49〖₮♆₮〗5 663
50||ƬψƬ||5 610
51[sml]5 536
52[3D]5 403
53[ℓя∂]5 135
54[DT]4 890
55[EJ]4 749
56[FH]4 737
57(18-25)4 648
58[cod]4 555
59[KIF]4 502
60|₮ψ₮|4 325
61|ED|4 048
62[PVL]4 041
63|FBI|4 006
64[yoba]3 987
65[18-25]3 961
66(iiiNT)3 879
67[Turbo]3 829
68OFΛ.3 778
69[RUS]3 761
70[PLAY]3 761
71[DOCK]3 756
72[AaCo]3 750
73[lord]3 694
74|ZF+|3 611
75[JK]3 389
76{PVL}3 295
77〖Şยғ™〗3 276
78{☠☠}3 251
79[DG]3 242
80[AYT]3 163
81[WaF]3 136
82【βǤ】3 072
83[LoR]2 994
84|VST|2 980
85[ds]2 977
86[cbi]2 954
87[sv]2 917
88[72]2 900
89[GOP]2 877
90〖ℓя∂〗2 846
91[FULL+]2 806
92[BaT]2 714
93[FULL]2 682
94|ℍℍℍ|2 672
95[rzum]2 612
96[الله]2 606
97|HHH|2 545
98Oвощи|2 530
99[JoS]2 495
100|CoD|2 467

Hardcore FFA servers list:

extreme1 | extreme2 | extreme3 | extreme4 | extreme5 | extreme6 | extreme7 | hardcore | hardcore1 | hardcore2 | hardcore3 | hardcore4 | hardcore5 | hardcore6 | hardcore7 | hardcore8 | hardcore9 | hardcore10 | hardcore11 | hardcore12 | hardcore13 | hardcore14 | hardcore15 | hardcore16 | hardcore17 | hardcore18 | hardcore19 | hardcore20 | hardcore21 | hardcore22 | hardcore23 | hardcore24 | hardcore25 | hardcore26 | hardcore27 | hardcore28 | hardcore29 | hardcore30 | hardcore31

All gamemodes:

Arena | Black Hole | Crazy FFA | CrazySplit | DeathMatch | EatForSpeed | Experimental | Fastfood FFA | Fatboy Arena | FFA | Hardcore EXP | Hardcore FFA | MegaSplit FFA | MegaSplit 5K | New Year Special | OneShot | Snaker Dish | Space Invaders | Team | VirusWars FFA | Zombie

Navigation

Main page | Player rating | Clan rating
Last updated: 12 min 55 sec ago
2018
2017
2016
2015
All years