Global server statistics for hardcore1 - PetriDish.pw

Game statistics for server: hardcore1

Total games played: 4 314 441
Total time played: 8944 days 12 hours 22 min 2 sec
Total mass: 25 191 457 147

Highscores top | Total time top | Results sum top | Total games top

Clan Top 100

#ClanScore
1【IW】223 936
2~ℬℛ~194 108
3|...|189 696
4|..|179 076
5|Dead|175 033
6[001]173 314
7【BZZ】162 336
8〖Bild〗160 751
9◂DP▸149 505
10[011]138 484
11[18-25+]138 326
12[elite]132 159
13|72|124 757
14010|122 779
15[...]121 137
16[ℲℲℲ]119 221
17|ℍℍℍ|115 722
18~FiRst~113 858
19|ÐŞḾ|103 389
20Oвощи|102 716
21|HHH|101 648
22◃DP▹101 027
23[•••]98 692
24[OВОЩИ]96 720
25|90s|96 147
26|HH|95 836
27[BZZ]95 708
28[FFF]92 272
29|PVL|92 144
30[WaR]91 265
31【VîŘŦųŠ】90 886
32!TE!89 107
33[M-i-X]88 727
34【VPŖǾ】85 129
35[SТ]84 555
36|ℍℍ|84 490
37[Мец]82 326
38{PVL}80 020
39[IW]79 955
40❰GᒪƳ❱79 145
41(18-25)78 871
42[ING]78 732
43[ÑØØβ]77 539
44[Мец3]76 583
45║MYW║76 526
46[sml]74 228
47[3ØØ]74 178
48{★}74 106
49|010|73 869
50[ОВОЩИ]73 313
51{win}73 030
52▌УЖ ▌72 903
53[Bild]72 835
54[72]72 761
55[ℲℲ]72 679
56[Pitbull]72 558
57[GV]72 541
58||ŦψŦ||72 465
59[PWNZ.]72 399
60(18-25+)72 381
61|ƬψƬ|72 256
62|100|72 239
63[.PWNZ.]72 163
64[GАLAXY]72 136
65[H]71 746
66✦ĨZĨ✦71 417
67{18-25} 71 100
68[ƊØC]70 794
69r2b.70 749
70{ℬℛ}70 617
71 |GALAXY|70 401
72[GALAXY]70 277
73(..)70 158
74|ОВОЩИ|70 128
75Я2B|70 105
76[Ⅎ]70 036
77[Turbo]70 036
78[ex]70 035
79|+++|69 703
80[tt]69 304
81[A1m]68 848
82[P2S]68 806
83〖ℓя∂〗68 805
84[ds]68 527
85[А]68 498
86|BZZ| 68 431
87[EJ]68 401
88[ℓя∂]68 373
89{.}68 310
90[الله]68 307
91[NN]68 200
92[???] 67 963
93|FBI|67 749
94[Mauz]67 747
95ℲℲ|67 607
96011.67 374
97|win|67 348
98|SS|67 271

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]351 days 5 hours 59 min 32 sec
2[fbi]270 days 13 hours 54 min 31 sec
3[GFD]93 days 13 hours 12 min 20 sec
4|ƬψƬ|78 days 21 hours 23 min 52 sec
5[ex]75 days 14 hours 29 min 44 sec
6[ÑØØβ]72 days 21 hours 23 min 25 sec
7[ОВОЩИ]68 days 9 hours 12 min 47 sec
8[tt]55 days 19 hours 50 min 6 sec
9[F]55 days 15 hours 35 min 57 sec
10[P2S]53 days 10 hours 10 min 6 sec
11[A1m]44 days 17 hours 20 min 48 sec
12[GALAXY]40 days 0 hours 47 min 31 sec
13(DOCK)40 days 0 hours 5 min 49 sec
14{★}35 days 14 hours 54 min 23 sec
15[GUL]34 days 15 hours 46 min 43 sec
16r2b.27 days 14 hours 52 min 0 sec
17[OВОЩИ]26 days 16 hours 34 min 55 sec
18 |GALAXY|24 days 21 hours 43 min 35 sec
19[GАLAXY]22 days 14 hours 40 min 16 sec
20[300]21 days 13 hours 2 min 28 sec
21[VIRUS]20 days 16 hours 52 min 56 sec
22[cry]20 days 12 hours 56 min 57 sec
23[LW]19 days 15 hours 51 min 55 sec
24|ОВОЩИ|19 days 11 hours 3 min 25 sec
25[FSB]19 days 10 hours 20 min 56 sec
26▌УЖ ▌19 days 6 hours 47 min 21 sec
27[RR]18 days 15 hours 26 min 6 sec
28||ŦψŦ||18 days 5 hours 42 min 50 sec
29[BEAR]18 days 5 hours 19 min 58 sec
30[ING]17 days 15 hours 30 min 22 sec
31[3ØØ]17 days 13 hours 3 min 7 sec
32[3D]14 days 16 hours 21 min 4 sec
33[BOUSE]13 days 18 hours 30 min 30 sec
34[Ⅎ]13 days 18 hours 2 min 46 sec
35|HH|13 days 18 hours 2 min 17 sec
36[KeT]13 days 17 hours 23 min 23 sec
37Я2B. 13 days 10 hours 42 min 24 sec
38[INV]13 days 8 hours 50 min 54 sec
39[ℓя∂]12 days 16 hours 40 min 26 sec
40[MW]12 days 12 hours 47 min 45 sec
41[001]12 days 10 hours 0 min 23 sec
42[™]12 days 7 hours 34 min 24 sec
43[FT]12 days 6 hours 33 min 1 sec
44|FBI|12 days 5 hours 26 min 16 sec
45[LIG]11 days 13 hours 15 min 37 sec
46[Mauz]11 days 5 hours 38 min 24 sec
47[lol]11 days 2 hours 23 min 5 sec
48OFΛ.10 days 23 hours 46 min 40 sec
49(ZMT)10 days 17 hours 28 min 0 sec
50[Mc]10 days 10 hours 36 min 18 sec
51[WaR]9 days 20 hours 43 min 23 sec
52[DT]9 days 19 hours 22 min 27 sec
53[EJ]9 days 14 hours 22 min 37 sec
54(18-25)9 days 6 hours 32 min 19 sec
55[RUS]8 days 23 hours 49 min 18 sec
56〖₮♆₮〗8 days 17 hours 45 min 15 sec
57[PVL]8 days 4 hours 0 min 57 sec
58〖ℓя∂〗8 days 1 hours 12 min 2 sec
59[18-25]8 days 0 hours 1 min 26 sec
60[sml]7 days 20 hours 52 min 37 sec
61[Meow]7 days 17 hours 54 min 18 sec
62[FH]7 days 17 hours 0 min 17 sec
63|HHH|7 days 16 hours 30 min 17 sec
64[Turbo]7 days 13 hours 10 min 12 sec
65||ƬψƬ||7 days 12 hours 53 min 26 sec
66|ED|7 days 9 hours 38 min 56 sec
67[DEW]7 days 1 hours 8 min 7 sec
68[KIF]7 days 0 hours 31 min 24 sec
69[DOCK]7 days 0 hours 24 min 13 sec
70[FULL+]6 days 18 hours 1 min 49 sec
71[cod]6 days 13 hours 45 min 57 sec
72{PVL}6 days 10 hours 12 min 1 sec
73[FULL]6 days 8 hours 3 min 23 sec
74[GV]6 days 5 hours 4 min 23 sec
75Oвощи|6 days 3 hours 15 min 40 sec
76[yoba]5 days 18 hours 53 min 24 sec
77|₮ψ₮|5 days 16 hours 56 min 37 sec
78[الله]5 days 16 hours 5 min 43 sec
79[lord]5 days 14 hours 16 min 36 sec
80|ℍℍℍ|5 days 12 hours 35 min 4 sec
81[72]5 days 11 hours 15 min 45 sec
82[LoR]5 days 11 hours 10 min 12 sec
83[DG]5 days 10 hours 36 min 19 sec
84(iiiNT)5 days 8 hours 43 min 50 sec
85[PLAY]5 days 6 hours 44 min 5 sec
86[JK]5 days 5 hours 24 min 20 sec
87|72|5 days 4 hours 59 min 31 sec
88|VST|5 days 4 hours 48 min 43 sec
89{☠☠}5 days 4 hours 21 min 29 sec
90|ZF+|5 days 3 hours 32 min 38 sec
91[AaCo]5 days 2 hours 12 min 28 sec
92|ℓя∂|4 days 20 hours 3 min 54 sec
93[GOP]4 days 16 hours 57 min 31 sec
94[ds]4 days 14 hours 47 min 52 sec
95[WaF]4 days 11 hours 18 min 35 sec
96〖Şยғ™〗4 days 10 hours 38 min 15 sec
97|ℍℍ|4 days 10 hours 23 min 51 sec
98[???] 4 days 6 hours 46 min 38 sec
99[Dead]4 days 6 hours 13 min 22 sec

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]661 136 748
2[fbi]457 895 498
3[ex]231 656 975
4|ƬψƬ|199 811 771
5[ÑØØβ]194 272 784
6[P2S]193 639 120
7[ОВОЩИ]179 460 500
8[tt]158 672 091
9[GFD]150 352 813
10[A1m]129 780 085
11{★}121 929 379
12[GALAXY]119 391 986
13[F]102 672 422
14[GUL]80 557 049
15 |GALAXY|78 811 055
16[OВОЩИ]75 169 976
17[GАLAXY]72 105 482
18r2b.67 252 394
19[300]67 065 865
20(DOCK)63 787 004
21▌УЖ ▌63 380 283
22[RR]56 265 227
23|ОВОЩИ|53 910 077
24[ING]53 219 001
25[3ØØ]52 929 723
26||ŦψŦ||51 980 483
27[LW]43 381 107
28[BEAR]41 090 304
29[ℓя∂]40 704 451
30[3D]40 571 457
31[VIRUS]40 259 190
32|FBI|37 354 515
33|HH|36 733 833
34OFΛ.34 595 679
35[cry]32 805 931
36[Ⅎ]32 632 834
37[INV]32 178 309
38(18-25)31 831 387
39[WaR]31 768 670
40Я2B. 31 617 116
41[FSB]30 962 388
42[™]30 819 154
43[001]29 517 236
44[Mc]27 300 127
45〖₮♆₮〗26 736 412
46[Mauz]25 501 754
47[LIG]25 392 578
48[FT]25 390 142
49〖ℓя∂〗25 355 358
50[Turbo]25 115 170
51|ED|24 845 372
52[lol]24 357 606
53[MW]23 732 241
54[PVL]23 686 538
55[RUS]22 343 563
56[EJ]22 162 583
57|HHH|21 955 362
58[DT]21 916 084
59[BOUSE]21 427 408
60[FH]21 107 372
61[18-25]20 893 307
62Oвощи|20 761 780
63||ƬψƬ||20 736 417
64[KeT]20 504 151
65{PVL}19 916 939
66[الله]19 807 686
67(ZMT)19 168 091
68{☠☠}18 659 838
69|ℍℍℍ|18 648 781
70[sml]18 541 196
71[72]17 361 876
72[cod]17 234 675
73[FULL+]17 108 799
74[lord]17 108 343
75[GV]16 933 026
76|VST|16 506 482
77[Meow]16 363 013
78|72|15 944 442
79[DG]15 566 029
80[FULL]15 435 926
81|₮ψ₮|15 396 612
82|ZF+|15 161 926
83|ℓя∂|15 120 559
84[SТ]15 017 157
85[DOCK]13 975 650
86[PLAY]13 726 474
87[???] 13 671 125
88|ℍℍ|13 621 918
89[LoR]13 603 285
90[KIF]13 524 777
91|♔♔|13 457 411
92[SoE]12 974 821
93|win|12 584 514
94[Ural]11 936 803
95[JK]11 922 464
96[AaCo]11 839 013
97〖Şยғ™〗11 717 404
98[Dead]11 670 755
99【βǤ】11 608 535

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]296 197
2[fbi]200 006
3[GFD]73 948
4|ƬψƬ|58 772
5[F]37 152
6[ex]34 139
7[ОВОЩИ]30 353
8(DOCK)27 996
9[A1m]27 322
10[tt]27 125
11[GUL]21 440
12[GALAXY]17 616
13[cry]16 180
14[RR]15 262
15[VIRUS]14 132
16[ÑØØβ]13 767
17r2b.13 753
18[LW]13 720
19[FSB]13 634
20[P2S]13 220
21 |GALAXY|12 969
22[GАLAXY]12 813
23||ŦψŦ||12 575
24[300]12 240
25{★}12 207
26[OВОЩИ]12 153
27[BOUSE]10 898
28[BEAR]10 773
29[KeT]10 075
30[MW]9 352
31[3ØØ]9 227
32[lol]8 423
33[™]8 345
34|ОВОЩИ|8 117
35[001]7 924
36[Ⅎ]7 596
37[FT]7 358
38▌УЖ ▌7 301
39[Mauz]7 034
40[ING]7 009
41(ZMT)6 969
42[DEW]6 892
43[LIG]6 273
44Я2B. 6 150
45|HH|6 109
46[Mc]6 106
47[INV]5 688
48[Meow]5 661
49||ƬψƬ||5 610
50〖₮♆₮〗5 593
51[sml]5 494
52[3D]5 399
53[ℓя∂]5 135
54[DT]4 890
55[EJ]4 749
56(18-25)4 647
57[FH]4 631
58[cod]4 540
59[KIF]4 502
60|₮ψ₮|4 255
61|ED|4 048
62|FBI|4 006
63[PVL]3 983
64[yoba]3 981
65[18-25]3 959
66(iiiNT)3 876
67[Turbo]3 829
68OFΛ.3 778
69[RUS]3 761
70[PLAY]3 761
71[DOCK]3 756
72[AaCo]3 741
73[lord]3 687
74|ZF+|3 597
75〖Şยғ™〗3 271
76[JK]3 270
77[DG]3 235
78{☠☠}3 228
79{PVL}3 219
80[AYT]3 162
81[WaF]3 131
82【βǤ】3 071
83[LoR]2 993
84|VST|2 980
85[ds]2 977
86[cbi]2 941
87[72]2 900
88[sv]2 879
89[GOP]2 877
90〖ℓя∂〗2 846
91[FULL+]2 806
92[BaT]2 714
93[FULL]2 682
94|ℍℍℍ|2 672
95[rzum]2 611
96[الله]2 606
97|HHH|2 545
98Oвощи|2 526
99[JoS]2 485

Hardcore FFA servers list:

extreme1 | extreme2 | extreme3 | extreme4 | extreme5 | extreme6 | extreme7 | hardcore | hardcore1 | hardcore2 | hardcore3 | hardcore4 | hardcore5 | hardcore6 | hardcore7 | hardcore8 | hardcore9 | hardcore10 | hardcore11 | hardcore12 | hardcore13 | hardcore14 | hardcore15 | hardcore16 | hardcore17 | hardcore18 | hardcore19 | hardcore20 | hardcore21 | hardcore22 | hardcore23 | hardcore24 | hardcore25 | hardcore26 | hardcore27 | hardcore28 | hardcore29 | hardcore30

All gamemodes:

Arena | Black Hole | Crazy FFA | CrazySplit | DeathMatch | EatForSpeed | Experimental | Fastfood FFA | Fatboy Arena | FFA | Hardcore EXP | Hardcore FFA | MegaSplit FFA | MegaSplit 5K | New Year Special | OneShot | Snaker Dish | Space Invaders | Team | VirusWars FFA | Zombie

Navigation

Main page | Player rating | Clan rating
Last updated: 5 min 19 sec ago