Global server statistics for hardcore1 - PetriDish.pw

Game statistics for server: hardcore1

Total games played: 4 282 209
Total time played: 8841 days 6 hours 57 min 29 sec
Total mass: 24 918 907 609

Highscores top | Total time top | Results sum top | Total games top

Clan Top 100

#ClanScore
1~ℬℛ~194 108
2|...|189 696
3|..|179 076
4|Dead|175 033
5[001]173 314
6【BZZ】162 336
7〖Bild〗160 751
8◂DP▸149 505
9[011]138 484
10[18-25+]138 326
11[elite]132 159
12|72|124 757
13010|122 779
14[...]121 137
15[ℲℲℲ]119 221
16|ℍℍℍ|115 722
17~FiRst~113 858
18|ÐŞḾ|103 389
19Oвощи|102 716
20|HHH|101 648
21◃DP▹101 027
22[•••]98 692
23[OВОЩИ]96 720
24|90s|96 147
25|HH|95 836
26[BZZ]95 708
27[FFF]92 272
28|PVL|92 144
29[WaR]91 265
30【VîŘŦųŠ】90 886
31!TE!89 107
32[M-i-X]88 727
33【VPŖǾ】85 129
34[SТ]84 555
35|ℍℍ|84 490
36[Мец]82 326
37{PVL}80 020
38[IW]79 955
39❰GᒪƳ❱79 145
40(18-25)78 871
41[ING]78 732
42[ÑØØβ]77 539
43[Мец3]76 583
44║MYW║76 526
45[sml]74 228
46[3ØØ]74 178
47{★}74 106
48|010|73 869
49[ОВОЩИ]73 313
50{win}73 030
51▌УЖ ▌72 903
52[Bild]72 835
53[72]72 761
54[ℲℲ]72 679
55[Pitbull]72 558
56[GV]72 541
57||ŦψŦ||72 465
58[PWNZ.]72 399
59(18-25+)72 381
60|ƬψƬ|72 256
61|100|72 239
62[.PWNZ.]72 163
63[GАLAXY]72 136
64[H]71 746
65✦ĨZĨ✦71 417
66{18-25} 71 100
67[ƊØC]70 794
68r2b.70 749
69{ℬℛ}70 617
70 |GALAXY|70 401
71[GALAXY]70 277
72(..)70 158
73|ОВОЩИ|70 128
74Я2B|70 105
75[Ⅎ]70 036
76[Turbo]70 036
77[ex]70 035
78|+++|69 703
79[tt]69 304
80[A1m]68 848
81〖ℓя∂〗68 805
82[ds]68 527
83[А]68 498
84|BZZ| 68 431
85[EJ]68 401
86[ℓя∂]68 373
87{.}68 310
88[الله]68 307
89[NN]68 200
90[???] 67 963
91|FBI|67 749
92[Mauz]67 747
93ℲℲ|67 607
94011.67 374
95|win|67 348
96|SS|67 271
97|ZF+|67 226
98OFΛ.67 213

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]348 days 19 hours 43 min 1 sec
2[fbi]270 days 13 hours 54 min 31 sec
3[GFD]93 days 11 hours 53 min 55 sec
4|ƬψƬ|78 days 21 hours 23 min 52 sec
5[ex]75 days 10 hours 41 min 21 sec
6[ÑØØβ]72 days 21 hours 23 min 25 sec
7[ОВОЩИ]68 days 9 hours 12 min 47 sec
8[tt]55 days 19 hours 32 min 38 sec
9[F]55 days 15 hours 28 min 37 sec
10[P2S]47 days 16 hours 48 min 19 sec
11[A1m]44 days 7 hours 38 min 7 sec
12[GALAXY]40 days 0 hours 47 min 31 sec
13(DOCK)39 days 23 hours 20 min 56 sec
14{★}35 days 14 hours 54 min 23 sec
15[GUL]34 days 11 hours 16 min 29 sec
16r2b.27 days 14 hours 52 min 0 sec
17[OВОЩИ]26 days 16 hours 34 min 55 sec
18 |GALAXY|24 days 21 hours 43 min 35 sec
19[GАLAXY]22 days 14 hours 40 min 16 sec
20[300]21 days 12 hours 35 min 25 sec
21[VIRUS]20 days 13 hours 55 min 23 sec
22[cry]20 days 12 hours 27 min 41 sec
23[LW]19 days 14 hours 49 min 47 sec
24|ОВОЩИ|19 days 10 hours 57 min 48 sec
25[FSB]19 days 10 hours 20 min 56 sec
26▌УЖ ▌19 days 6 hours 47 min 21 sec
27[RR]18 days 14 hours 34 min 40 sec
28[BEAR]18 days 5 hours 19 min 58 sec
29||ŦψŦ||18 days 4 hours 9 min 32 sec
30[ING]17 days 15 hours 26 min 50 sec
31[3ØØ]17 days 13 hours 2 min 56 sec
32[3D]14 days 16 hours 20 min 54 sec
33[BOUSE]13 days 18 hours 29 min 4 sec
34[Ⅎ]13 days 18 hours 2 min 46 sec
35|HH|13 days 18 hours 2 min 17 sec
36[KeT]13 days 17 hours 23 min 23 sec
37Я2B. 13 days 10 hours 42 min 24 sec
38[ℓя∂]12 days 16 hours 40 min 26 sec
39[MW]12 days 12 hours 44 min 40 sec
40[001]12 days 10 hours 0 min 23 sec
41[™]12 days 6 hours 26 min 45 sec
42[FT]12 days 6 hours 24 min 49 sec
43|FBI|12 days 5 hours 26 min 16 sec
44[INV]11 days 16 hours 14 min 28 sec
45[LIG]11 days 13 hours 15 min 37 sec
46[Mauz]11 days 5 hours 3 min 48 sec
47[lol]11 days 1 hours 0 min 25 sec
48OFΛ.10 days 23 hours 46 min 40 sec
49(ZMT)10 days 16 hours 55 min 35 sec
50[Mc]10 days 7 hours 53 min 16 sec
51[WaR]9 days 20 hours 43 min 23 sec
52[DT]9 days 19 hours 22 min 16 sec
53[EJ]9 days 14 hours 22 min 37 sec
54(18-25)9 days 6 hours 32 min 19 sec
55[RUS]8 days 23 hours 49 min 18 sec
56〖₮♆₮〗8 days 16 hours 47 min 59 sec
57[PVL]8 days 4 hours 0 min 57 sec
58〖ℓя∂〗8 days 1 hours 12 min 2 sec
59[18-25]8 days 0 hours 1 min 26 sec
60[sml]7 days 19 hours 29 min 51 sec
61[FH]7 days 17 hours 0 min 17 sec
62|HHH|7 days 16 hours 30 min 17 sec
63[Meow]7 days 15 hours 15 min 42 sec
64[Turbo]7 days 13 hours 10 min 12 sec
65||ƬψƬ||7 days 12 hours 53 min 26 sec
66|ED|7 days 9 hours 38 min 47 sec
67[KIF]7 days 0 hours 31 min 24 sec
68[DOCK]7 days 0 hours 24 min 13 sec
69[DEW]7 days 0 hours 13 min 41 sec
70[FULL+]6 days 18 hours 1 min 49 sec
71[cod]6 days 11 hours 16 min 0 sec
72{PVL}6 days 10 hours 12 min 1 sec
73[FULL]6 days 8 hours 3 min 23 sec
74[GV]6 days 5 hours 4 min 23 sec
75Oвощи|6 days 2 hours 16 min 54 sec
76[yoba]5 days 16 hours 10 min 54 sec
77[الله]5 days 16 hours 5 min 43 sec
78[lord]5 days 14 hours 15 min 5 sec
79|ℍℍℍ|5 days 12 hours 35 min 4 sec
80[72]5 days 11 hours 15 min 45 sec
81[DG]5 days 10 hours 36 min 19 sec
82(iiiNT)5 days 8 hours 43 min 50 sec
83|₮ψ₮|5 days 8 hours 1 min 58 sec
84[LoR]5 days 7 hours 14 min 56 sec
85[PLAY]5 days 6 hours 40 min 3 sec
86[JK]5 days 5 hours 17 min 24 sec
87|72|5 days 4 hours 59 min 31 sec
88|VST|5 days 4 hours 48 min 43 sec
89{☠☠}5 days 4 hours 7 min 33 sec
90[AaCo]5 days 2 hours 8 min 21 sec
91|ZF+|4 days 23 hours 50 min 9 sec
92|ℓя∂|4 days 19 hours 50 min 32 sec
93[GOP]4 days 16 hours 57 min 31 sec
94[ds]4 days 14 hours 47 min 52 sec
95〖Şยғ™〗4 days 10 hours 31 min 30 sec
96|ℍℍ|4 days 10 hours 23 min 51 sec
97[WaF]4 days 10 hours 15 min 19 sec
98[???] 4 days 6 hours 46 min 38 sec
99[Dead]4 days 6 hours 13 min 22 sec

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]651 694 884
2[fbi]457 895 498
3[ex]231 150 298
4|ƬψƬ|199 811 771
5[ÑØØβ]194 272 784
6[ОВОЩИ]179 460 500
7[P2S]178 035 633
8[tt]158 635 356
9[GFD]150 149 514
10[A1m]128 690 390
11{★}121 929 379
12[GALAXY]119 391 986
13[F]102 668 309
14[GUL]80 089 353
15 |GALAXY|78 811 055
16[OВОЩИ]75 169 976
17[GАLAXY]72 105 482
18r2b.67 252 394
19[300]67 020 987
20(DOCK)63 703 368
21▌УЖ ▌63 380 283
22[RR]56 210 103
23|ОВОЩИ|53 899 340
24[ING]53 214 374
25[3ØØ]52 929 394
26||ŦψŦ||51 842 832
27[LW]43 220 911
28[BEAR]41 090 304
29[ℓя∂]40 704 451
30[3D]40 571 446
31[VIRUS]39 927 837
32|FBI|37 354 515
33|HH|36 733 833
34OFΛ.34 595 679
35[cry]32 756 259
36[Ⅎ]32 632 834
37(18-25)31 831 387
38[WaR]31 768 670
39Я2B. 31 617 116
40[FSB]30 962 388
41[™]30 700 851
42[001]29 517 236
43[INV]28 460 034
44[Mc]26 927 536
45〖₮♆₮〗26 639 076
46[Mauz]25 421 548
47[LIG]25 392 578
48[FT]25 366 818
49〖ℓя∂〗25 355 358
50[Turbo]25 115 170
51|ED|24 845 255
52[lol]24 197 121
53[MW]23 725 157
54[PVL]23 686 538
55[RUS]22 343 563
56[EJ]22 162 583
57|HHH|21 955 362
58[DT]21 916 068
59[BOUSE]21 426 267
60[FH]21 107 372
61[18-25]20 893 307
62||ƬψƬ||20 736 417
63Oвощи|20 590 445
64[KeT]20 504 151
65{PVL}19 916 939
66[الله]19 807 686
67(ZMT)19 123 739
68|ℍℍℍ|18 648 781
69{☠☠}18 635 398
70[sml]18 387 630
71[72]17 361 876
72[FULL+]17 108 799
73[lord]17 107 910
74[GV]16 933 026
75[cod]16 812 629
76|VST|16 506 482
77[Meow]16 080 888
78|72|15 944 442
79[DG]15 566 029
80[FULL]15 435 926
81|ℓя∂|15 089 536
82[SТ]14 931 938
83|ZF+|14 672 131
84|₮ψ₮|14 291 696
85[DOCK]13 975 650
86[PLAY]13 714 482
87[???] 13 671 125
88|ℍℍ|13 621 918
89[KIF]13 524 777
90|♔♔|13 436 672
91[LoR]13 351 599
92[SoE]12 951 346
93|win|12 584 514
94[Ural]11 928 015
95[JK]11 891 027
96[AaCo]11 828 998
97〖Şยғ™〗11 707 846
98[Dead]11 670 755
99【βǤ】11 608 535

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]294 775
2[fbi]200 006
3[GFD]73 925
4|ƬψƬ|58 772
5[F]37 148
6[ex]34 087
7[ОВОЩИ]30 353
8(DOCK)27 986
9[A1m]27 155
10[tt]27 119
11[GUL]21 395
12[GALAXY]17 616
13[cry]16 176
14[RR]15 246
15[VIRUS]14 078
16[ÑØØβ]13 767
17r2b.13 753
18[LW]13 696
19[FSB]13 634
20 |GALAXY|12 969
21[GАLAXY]12 813
22[P2S]12 559
23||ŦψŦ||12 541
24[300]12 230
25{★}12 207
26[OВОЩИ]12 153
27[BOUSE]10 896
28[BEAR]10 773
29[KeT]10 075
30[MW]9 349
31[3ØØ]9 226
32[lol]8 402
33[™]8 330
34|ОВОЩИ|8 116
35[001]7 924
36[Ⅎ]7 596
37[FT]7 355
38▌УЖ ▌7 301
39[Mauz]7 016
40[ING]7 008
41(ZMT)6 962
42[DEW]6 875
43[LIG]6 273
44Я2B. 6 150
45|HH|6 109
46[Mc]6 080
47[Meow]5 612
48||ƬψƬ||5 610
49〖₮♆₮〗5 581
50[sml]5 471
51[INV]5 446
52[3D]5 398
53[ℓя∂]5 135
54[DT]4 889
55[EJ]4 749
56(18-25)4 647
57[FH]4 631
58[KIF]4 502
59[cod]4 487
60|₮ψ₮|4 107
61|ED|4 047
62|FBI|4 006
63[PVL]3 983
64[yoba]3 975
65[18-25]3 959
66(iiiNT)3 876
67[Turbo]3 829
68OFΛ.3 778
69[RUS]3 761
70[PLAY]3 760
71[DOCK]3 756
72[AaCo]3 740
73[lord]3 685
74|ZF+|3 516
75〖Şยғ™〗3 270
76[JK]3 265
77[DG]3 235
78{☠☠}3 225
79{PVL}3 219
80[AYT]3 159
81[WaF]3 118
82【βǤ】3 071
83|VST|2 980
84[ds]2 977
85[cbi]2 940
86[LoR]2 929
87[72]2 900
88[GOP]2 877
89[sv]2 876
90〖ℓя∂〗2 846
91[FULL+]2 806
92[BaT]2 714
93[FULL]2 682
94|ℍℍℍ|2 672
95[rzum]2 611
96[الله]2 606
97|HHH|2 545
98Oвощи|2 513
99[JoS]2 485

Hardcore FFA servers list:

extreme1 | extreme2 | extreme3 | extreme4 | extreme5 | extreme6 | extreme7 | hardcore | hardcore1 | hardcore2 | hardcore3 | hardcore4 | hardcore5 | hardcore6 | hardcore7 | hardcore8 | hardcore9 | hardcore10 | hardcore11 | hardcore12 | hardcore13 | hardcore14 | hardcore15 | hardcore16 | hardcore17 | hardcore18 | hardcore19 | hardcore20 | hardcore21 | hardcore22 | hardcore23 | hardcore24 | hardcore25 | hardcore26 | hardcore27 | hardcore28 | hardcore29 | hardcore30

All gamemodes:

Arena | Black Hole | Crazy FFA | CrazySplit | DeathMatch | EatForSpeed | Experimental | Fastfood FFA | Fatboy Arena | FFA | Hardcore EXP | Hardcore FFA | MegaSplit FFA | MegaSplit 5K | New Year Special | OneShot | Snaker Dish | Space Invaders | Team | VirusWars FFA | Zombie

Navigation

Main page | Player rating | Clan rating
Last updated: 4 min 28 sec ago