Global server statistics for hardcore1 - PetriDish.pw

Game statistics for server: hardcore1 | for all years total

Total games played: 4 306 477
Total time played: 8991 days 2 hours 15 min 16 sec
Total mass: 25 245 611 080

Highscores top | Total time top | Results sum top | Total games top

Clan Top 100

#ClanScore
1|...|228 591
2|ZAW+|224 942
3【IW】223 936
4╠PWNZ╣220 375
5«SD»220 271
6[≈ZAW≈]207 356
7【BZZ】202 966
8◂DP▸201 814
9[...]198 358
10↾ℬℛ⇃195 308
11~ℬℛ~194 108
12[ℬℛ]190 910
13|..|179 076
14-BZZ-175 063
15|Dead|175 033
16[001]173 314
17〖Bild〗160 751
18|ƊØC|139 628
19[011]138 484
20[18-25+]138 326
21[elite]132 159
22[ƊØC]130 539
23▼DP▲130 025
24|72|124 757
25010|122 779
26[ℲℲℲ]119 221
27|ℍℍℍ|115 722
28~FiRst~113 858
29|ÐŞḾ|103 389
30Oвощи|102 716
31|HHH|101 648
32◃DP▹101 027
33[•••]98 692
34|BZZ| 97 937
35[OВОЩИ]96 720
36|90s|96 147
37|HH|95 836
38[BZZ]95 708
39[FFF]92 272
40|PVL|92 144
41[WaR]91 265
42【VîŘŦųŠ】90 886
43!TE!89 107
44[M-i-X]88 727
45【VPŖǾ】85 129
46[SТ]84 555
47|ℍℍ|84 490
48[Мец]82 326
49{PVL}80 020
50(...) 79 596
51❰GᒪƳ❱79 145
52(18-25)78 871
53[ING]78 732
54[ÑØØβ]77 539
55[Мец3]76 583
56║MYW║76 526
57[sml]74 228
58[3ØØ]74 178
59{★}74 106
60|010|73 869
61[ОВОЩИ]73 313
62{win}73 030
63▌УЖ ▌72 903
64[Bild]72 835
65[72]72 761
66[ℲℲ]72 679
67[Pitbull]72 558
68[GV]72 541
69||ŦψŦ||72 465
70[PWNZ.]72 399
71(18-25+)72 381
72|ƬψƬ|72 256
73|100|72 239
74[.PWNZ.]72 163
75[GАLAXY]72 136
76[H]71 746
77✦ĨZĨ✦71 417
78/SD/71 415
79{18-25} 71 100
80!BZZ!71 004
81r2b.70 749
82{ℬℛ}70 617
83 |GALAXY|70 401
84[GALAXY]70 277
85(..)70 158
86|ОВОЩИ|70 128
87Я2B|70 105
88[Turbo]70 036
89[Ⅎ]70 036
90[ex]70 035
91|+++|69 703
92[tt]69 304
93|LSD|69 038
94[A1m]68 848
95[P2S]68 806
96〖ℓя∂〗68 805
97[ds]68 527
98[А]68 498
99[EJ]68 401

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]352 days 9 hours 32 min 17 sec
2[fbi]270 days 13 hours 58 min 16 sec
3[GFD]93 days 17 hours 13 min 27 sec
4|ƬψƬ|78 days 21 hours 23 min 52 sec
5[ex]76 days 19 hours 37 min 22 sec
6[ÑØØβ]72 days 21 hours 23 min 25 sec
7[ОВОЩИ]68 days 9 hours 12 min 47 sec
8[P2S]62 days 6 hours 11 min 3 sec
9[tt]55 days 20 hours 25 min 29 sec
10[F]55 days 15 hours 56 min 6 sec
11[A1m]45 days 10 hours 34 min 50 sec
12[GALAXY]40 days 0 hours 47 min 31 sec
13(DOCK)40 days 0 hours 8 min 35 sec
14{★}35 days 14 hours 54 min 23 sec
15[GUL]35 days 3 hours 21 min 49 sec
16r2b.27 days 14 hours 52 min 0 sec
17[OВОЩИ]26 days 16 hours 34 min 55 sec
18 |GALAXY|24 days 21 hours 43 min 35 sec
19[GАLAXY]22 days 14 hours 40 min 16 sec
20[300]21 days 13 hours 46 min 15 sec
21[VIRUS]20 days 18 hours 13 min 20 sec
22[cry]20 days 13 hours 0 min 9 sec
23[LW]19 days 17 hours 15 min 40 sec
24|ОВОЩИ|19 days 11 hours 3 min 48 sec
25[FSB]19 days 10 hours 20 min 56 sec
26▌УЖ ▌19 days 6 hours 47 min 21 sec
27[RR]18 days 15 hours 52 min 56 sec
28||ŦψŦ||18 days 8 hours 53 min 23 sec
29[BEAR]18 days 5 hours 19 min 58 sec
30[ING]17 days 16 hours 3 min 30 sec
31[3ØØ]17 days 14 hours 10 min 33 sec
32[3D]14 days 16 hours 47 min 25 sec
33[BOUSE]13 days 18 hours 30 min 30 sec
34[Ⅎ]13 days 18 hours 26 min 25 sec
35|HH|13 days 18 hours 10 min 48 sec
36[KeT]13 days 17 hours 23 min 23 sec
37[INV]13 days 13 hours 47 min 28 sec
38Я2B. 13 days 10 hours 42 min 24 sec
39[MW]12 days 19 hours 24 min 14 sec
40[ℓя∂]12 days 16 hours 40 min 26 sec
41[001]12 days 10 hours 8 min 34 sec
42[FT]12 days 8 hours 34 min 34 sec
43[™]12 days 7 hours 52 min 23 sec
44|FBI|12 days 5 hours 26 min 16 sec
45[LIG]11 days 13 hours 15 min 37 sec
46[Mauz]11 days 5 hours 48 min 13 sec
47[lol]11 days 3 hours 46 min 8 sec
48OFΛ.10 days 23 hours 46 min 40 sec
49[Mc]10 days 21 hours 25 min 25 sec
50(ZMT)10 days 17 hours 28 min 0 sec
51[WaR]9 days 21 hours 3 min 2 sec
52[DT]9 days 19 hours 22 min 27 sec
53[EJ]9 days 14 hours 22 min 37 sec
54(18-25)9 days 6 hours 39 min 8 sec
55[RUS]8 days 23 hours 49 min 18 sec
56〖₮♆₮〗8 days 21 hours 17 min 37 sec
57[PVL]8 days 9 hours 14 min 24 sec
58〖ℓя∂〗8 days 1 hours 12 min 2 sec
59[18-25]8 days 0 hours 1 min 52 sec
60[sml]7 days 23 hours 58 min 25 sec
61[FH]7 days 23 hours 37 min 46 sec
62[Meow]7 days 19 hours 51 min 5 sec
63|HHH|7 days 16 hours 30 min 17 sec
64[Turbo]7 days 13 hours 10 min 12 sec
65||ƬψƬ||7 days 12 hours 53 min 26 sec
66|ED|7 days 9 hours 38 min 56 sec
67[DEW]7 days 2 hours 22 min 49 sec
68[KIF]7 days 0 hours 31 min 24 sec
69[DOCK]7 days 0 hours 24 min 13 sec
70{PVL}6 days 18 hours 20 min 28 sec
71[FULL+]6 days 18 hours 1 min 49 sec
72[cod]6 days 14 hours 44 min 40 sec
73[FULL]6 days 8 hours 3 min 23 sec
74[GV]6 days 5 hours 10 min 13 sec
75Oвощи|6 days 3 hours 27 min 33 sec
76|₮ψ₮|5 days 21 hours 2 min 26 sec
77[yoba]5 days 19 hours 17 min 53 sec
78[الله]5 days 16 hours 5 min 43 sec
79[lord]5 days 14 hours 31 min 40 sec
80|ℍℍℍ|5 days 12 hours 41 min 11 sec
81[JK]5 days 11 hours 21 min 2 sec
82[72]5 days 11 hours 15 min 45 sec
83[LoR]5 days 11 hours 15 min 27 sec
84[DG]5 days 10 hours 47 min 51 sec
85(iiiNT)5 days 8 hours 46 min 29 sec
86[PLAY]5 days 6 hours 44 min 5 sec
87{☠☠}5 days 5 hours 54 min 11 sec
88|72|5 days 4 hours 59 min 31 sec
89|VST|5 days 4 hours 48 min 43 sec
90|ZF+|5 days 4 hours 46 min 57 sec
91[AaCo]5 days 2 hours 39 min 14 sec
92|ℓя∂|4 days 20 hours 9 min 16 sec
93[GOP]4 days 16 hours 57 min 31 sec
94[ds]4 days 14 hours 47 min 52 sec
95[WaF]4 days 11 hours 29 min 23 sec
96〖Şยғ™〗4 days 11 hours 5 min 19 sec
97|ℍℍ|4 days 10 hours 23 min 51 sec
98[???] 4 days 7 hours 33 min 22 sec
99[SТ]4 days 7 hours 12 min 30 sec
100|♔♔|4 days 6 hours 18 min 19 sec

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]663 793 067
2[fbi]457 929 319
3[ex]235 365 203
4[P2S]216 651 752
5|ƬψƬ|199 811 771
6[ÑØØβ]194 272 784
7[ОВОЩИ]179 460 500
8[tt]158 761 545
9[GFD]150 723 986
10[A1m]131 395 334
11{★}121 929 379
12[GALAXY]119 391 986
13[F]102 728 559
14[GUL]81 937 414
15 |GALAXY|78 811 055
16[OВОЩИ]75 169 976
17[GАLAXY]72 105 482
18r2b.67 252 394
19[300]67 095 004
20(DOCK)63 796 804
21▌УЖ ▌63 380 283
22[RR]56 302 369
23|ОВОЩИ|53 910 088
24[ING]53 289 315
25[3ØØ]52 998 677
26||ŦψŦ||52 294 528
27[LW]43 628 653
28[BEAR]41 090 304
29[ℓя∂]40 704 451
30[3D]40 608 249
31[VIRUS]40 372 934
32|FBI|37 354 515
33|HH|36 758 573
34OFΛ.34 595 679
35[cry]32 813 748
36[Ⅎ]32 719 465
37[INV]32 712 146
38(18-25)31 839 973
39[WaR]31 829 953
40Я2B. 31 617 116
41[FSB]30 962 388
42[™]30 835 221
43[001]29 535 499
44[Mc]28 905 645
45〖₮♆₮〗27 228 888
46[FT]25 642 836
47[Mauz]25 519 772
48[LIG]25 392 578
49〖ℓя∂〗25 355 358
50[Turbo]25 115 170
51|ED|24 845 372
52[MW]24 537 947
53[lol]24 421 159
54[PVL]24 274 958
55[RUS]22 343 563
56[FH]22 313 336
57[EJ]22 162 583
58|HHH|21 955 362
59[DT]21 916 084
60[BOUSE]21 427 408
61[18-25]20 893 906
62{PVL}20 806 820
63Oвощи|20 804 973
64||ƬψƬ||20 736 417
65[KeT]20 504 151
66[الله]19 807 686
67(ZMT)19 168 091
68[sml]18 988 223
69{☠☠}18 846 031
70|ℍℍℍ|18 674 133
71[72]17 361 876
72[cod]17 295 464
73[lord]17 126 123
74[FULL+]17 108 799
75[GV]16 945 547
76|VST|16 506 482
77[Meow]16 484 698
78|₮ψ₮|15 985 114
79|72|15 944 442
80[DG]15 598 869
81[FULL]15 435 926
82|ZF+|15 239 269
83[SТ]15 165 598
84|ℓя∂|15 141 266
85[DOCK]13 975 650
86[???] 13 765 088
87[PLAY]13 726 474
88[LoR]13 622 495
89|ℍℍ|13 621 918
90[KIF]13 524 777
91|♔♔|13 490 531
92[SoE]12 974 821
93[JK]12 882 626
94|win|12 779 766
95[Ural]12 173 509
96[AaCo]11 918 638
97[DEW]11 731 523
98〖Şยғ™〗11 724 247
99[Dead]11 670 755
100【βǤ】11 632 520

Clan Top 100

#ClanScore
1[M-i-X]296 729
2[fbi]200 007
3[GFD]74 001
4|ƬψƬ|58 772
5[F]37 165
6[ex]34 539
7[ОВОЩИ]30 353
8(DOCK)27 998
9[A1m]27 532
10[tt]27 139
11[GUL]21 610
12[GALAXY]17 616
13[cry]16 181
14[RR]15 265
15[P2S]14 401
16[VIRUS]14 154
17[ÑØØβ]13 767
18r2b.13 753
19[LW]13 747
20[FSB]13 634
21 |GALAXY|12 969
22[GАLAXY]12 813
23||ŦψŦ||12 627
24[300]12 247
25{★}12 207
26[OВОЩИ]12 153
27[BOUSE]10 898
28[BEAR]10 773
29[KeT]10 075
30[MW]9 441
31[3ØØ]9 242
32[lol]8 438
33[™]8 351
34|ОВОЩИ|8 118
35[001]7 925
36[Ⅎ]7 601
37[FT]7 405
38▌УЖ ▌7 301
39[Mauz]7 038
40[ING]7 027
41(ZMT)6 969
42[DEW]6 906
43[LIG]6 273
44[Mc]6 254
45Я2B. 6 150
46|HH|6 110
47[INV]5 769
48[Meow]5 688
49〖₮♆₮〗5 667
50||ƬψƬ||5 610
51[sml]5 536
52[3D]5 404
53[ℓя∂]5 135
54[DT]4 890
55[EJ]4 749
56[FH]4 737
57(18-25)4 648
58[cod]4 555
59[KIF]4 502
60|₮ψ₮|4 325
61|ED|4 048
62[PVL]4 041
63|FBI|4 006
64[yoba]3 987
65[18-25]3 961
66(iiiNT)3 879
67[Turbo]3 829
68OFΛ.3 778
69[PLAY]3 761
70[RUS]3 761
71[DOCK]3 756
72[AaCo]3 750
73[lord]3 694
74|ZF+|3 612
75[JK]3 389
76{PVL}3 295
77〖Şยғ™〗3 276
78{☠☠}3 251
79[DG]3 242
80[AYT]3 163
81[WaF]3 136
82【βǤ】3 075
83[LoR]2 994
84|VST|2 980
85[ds]2 977
86[cbi]2 961
87[sv]2 917
88[72]2 900
89[GOP]2 877
90〖ℓя∂〗2 846
91[FULL+]2 806
92[BaT]2 714
93[FULL]2 682
94|ℍℍℍ|2 673
95[rzum]2 612
96[الله]2 606
97|HHH|2 545
98Oвощи|2 530
99[JoS]2 496
100|CoD|2 472

Hardcore FFA servers list:

extreme1 | extreme2 | extreme3 | extreme4 | extreme5 | extreme6 | extreme7 | hardcore | hardcore1 | hardcore2 | hardcore3 | hardcore4 | hardcore5 | hardcore6 | hardcore7 | hardcore8 | hardcore9 | hardcore10 | hardcore11 | hardcore12 | hardcore13 | hardcore14 | hardcore15 | hardcore16 | hardcore17 | hardcore18 | hardcore19 | hardcore20 | hardcore21 | hardcore22 | hardcore23 | hardcore24 | hardcore25 | hardcore26 | hardcore27 | hardcore28 | hardcore29 | hardcore30 | hardcore31

All gamemodes:

Arena | Black Hole | Crazy FFA | CrazySplit | DeathMatch | EatForSpeed | Experimental | Fastfood FFA | Fatboy Arena | FFA | Hardcore EXP | Hardcore FFA | MegaSplit FFA | MegaSplit 5K | New Year Special | OneShot | Snaker Dish | Space Invaders | Team | VirusWars FFA | Zombie

Navigation

Main page | Player rating | Clan rating
Last updated: 7 min 46 sec ago
2018
2017
2016
2015
All years